Kurs doskonalący dla nauczycieli, instruktorów i pedagogów teatru

Śląskie Laboratorium Pedagogiki Teatru w Teatrze Miejskim w Gliwicach

Fundacja Szafa Gra i Teatr Miejski w Gliwicach zapraszają na kurs doskonalący dla nauczycieli, instruktorów i pedagogów teatru. W czasie kursu uczestnicy skupią się na zagadnieniach związanych m.in. z teatrem amatorskim, ruchem w teatrze, dramaturgią i pedagogika teatru.

Program Śląskiego Laboratorium Pedagogiki Teatru (ŚLPT) to kompleksowe potraktowanie tematyki związanej z ruchem amatorskim w teatrze. Program obejmuje wszystkie etapy przygotowania do pracy za pomocą pedagogiki teatru z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi w różnych środowiskach.

Zajęcia skierowane są do artystów, pracowników teatrów, nauczycieli, animatorów kultury, którzy w swojej pracy zawodowej: prowadzą grupy teatralne, zajmują się edukacją w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, tworzą i realizują autorskie programy edukacyjne i animacyjne.

Kurs będzie trwał 80 godzin, cena całego kursu wynosi 800 zł.

Terminy zjazdów:
4 i 25.11, 16.12, 13.01, 17.02, 3 i 17.03, 14.04, 19.05, 9.06
Śląskie Laboratorium Pedagogiki Teatru powstało w 2015 roku i od tego czasu Fundacja Szafa Gra zrealizowała szereg działań edukacyjnych i produkcyjnych, w których udział wzięło ponad 200 osób.

Zapisy:
Nabór trwa do 27 października. Zgłaszać można się za pośrednictwem formularza:
FORMULARZ → http://tiny.pl/gp1lc
Zagadnienia, które będą poruszane w czasie kursu:

„ Teatr Amatorski" – idee, założenia, rys historyczny."
Wykład na temat założeń, idei teatrów amatorskich. Przybliżenie historii ruchu amatorskiego na terenie Śląska.

„Pedagogika Teatru"
Warsztat z zakresu pedagogiki teatru, jej zastosowania w pracy edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, osobami wykluczonymi. Przybliżenie edukacji poprzez teatr, zastosowania technik teatralnych w nauczaniu na każdym etapie rozwoju.
Przybliżenie zastosowania portalu „Teatroteka Szkolna" – jak napisać konspekt zajęć teatralnych, jak zastosować techniki teatru w nauczaniu przedmiotów szkolnych, gdzie czerpać inspiracje.
„Aktor w teatrze słowa"
Warsztat poświęcony pracy nad rolą. Praktyczne przygotowanie do pracy w konwencji teatru słowa. Ćwiczenia z zakresu dykcji i emisji głosu. Podstawy pracy z tekstem. Interpretacja wiersza i prozy. Przygotowanie aktora do małych form teatralnych – recytacji, „wywiedzione ze słowa", monodramu, a także wystąpień publicznych.

„Ruch w pracy aktora"
Warsztat poświęcony pracy aktora z ciałem. Jak przygotować aktora do pracy w konwencji teatru ruchu. Zajęcia poświęcone różnym metodom pracy z ciałem, które mogą być wykorzystane w działaniach teatralnych z różnymi grupami. Warsztaty będą miały formę treningu fizycznego.

„Aktor – lalkarz"
Warsztat poświęcony pracy w teatrze lalek. Praktycznie przygotowanie lalki Praca nad animacją. Teatr lalek; podstawowe techniki lalkarskie: kukły, pacynki, marionetki, maski jako rodzaj teatru lalek, teatr przedmiotu; zasady animacji lalek. Metody i materiały do tworzenia lalek.  Warsztat zakończy pokaz powarsztatowy.

„Dramaturgia w teatrze amatorskim"
Warsztat poświęcony pracy nad stworzeniem własnego – autorskiego scenariusza przedstawienia, etiudy teatralnej. Jak z opisu zrobić dialog? Czy dramaturgia oznacza tylko tekst czy także to, co jest między słowami? Etapy pracy nad scenariuszem. Przybliżenie technik pisania sztuk teatralnych.

„Reżyseria w teatrze amatorskim"
Warsztaty wprowadzające w metody przygotowania przedstawienia oraz przybliżające różne role i zadania reżysera – nauczyciela - instruktora. Warsztaty pozwolą poznać reżyserię wychodzącą od analizy tekstu, inspirowane teatrem formy, teatrem plastycznym, czy polegającą na współtworzeniu przedstawienia w grupie.

(-)
Materiał organizatora
18 października 2017

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia