Kurs mistrzowski Roberta Rumasa w Akademii Królewskiej w Madrycie.

"Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku" w Królewskiej Akademii Teatralnej

W dniach 4-6 marca w Królewskiej Akademii Teatralnej (RESAD) odbywa się kurs mistrzowski pod kierunkiem Roberta Rumasa, wybitnego polskiego scenografa i czołowego przedstawiciela sztuki krytycznej Sesje warsztatowe odbywają się w ramach projektu „Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku" i stanowią praktyczne dopełnienie konferencji, naukowej, która w ramach tego projektu i pod tym samym tytułem odbyła się RESAD w listopadzie 2019 roku.

Tematy i przykłady historyczne, które poruszano w czasie wygłoszonych wówczas wykładów, powrócą w ujęciu bardziej prktycznym i w powiązaniu ze współczesnymi dokonaniami polskiej scenografii, w tym wzłaszcza z osobistymi doświadczeniami artystycznymi Roberta Rumasa, współpracującego z wybitnymi polskimi reżyserkami i reżyserami.

Zajęcia mają unaocznić ewolucję i znaczenie scenografii w przestrzeni teatralnej, artystycznej i w rzeczywistości pozaartystycznej z perspektywy teatru w Polsce. Warsztaty stanowić więc będą świetną okazje do bliższego poznania polskiej scenografii, ale także do zapoznania się ze współczesnym warsztatem scenografa i złożonościa jego pracy, także w wymiarze relacji międzyludzkich.

Założeniem sesji jest aktywne uczestnictwo publiczności zarówno w czasie prezentacji, jak i dyskusji.

W warszawskiej Zachęcie do 19 stycznia 2020 roku czynna była wystawa „Zmiana ustawienie. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku", będąca kuratorską pracą scenografa Roberta Rumasa, członka zespołu projektowego.

Projekt jest realizowany we współpracy z Instytutem Polskim w Madrycie.

PROGRAM

Sesja I
1. Wprowadzenie: Najwazniejsze narracje i wątki tematyczne w polskich inscenizacjach teatralnych na przykładzie scenariusza wystawy „Zmiana Ustawienia" - Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku.
30 minut + tłumaczenie 30 minut

2. „Ołtarze, Misteria, Manifestacje" – Teatr Monumentalny: konteksty i utopie. Teatralizacja przestrzeni społecznej jako religijny i polityczny element wspólnoty.
Materiał prezentacyjny: film pokazujący czterokanałowa instalację wideo na wystawie „Zmiana ustawienia czas z omówieniem około; 30 minut + tłumaczenie 15 minut
Przykład własny:
- Marta Górnicka i Chór Kobiet Konstytucja. Prezentacja filmu z pokazu przed Bramą Brandenburską w Berlinie, fragment (10 min) – omówienie 20 minut + tłumaczenie 20 minut
+ dyskusja 40 minut (kontekst do dyskusji: Narodowy Pomnik Świętego Krzyża w Dolinie Poległych - mauzoleum poległych w wojnie domowej w Hiszpanii)

Sesja II
„Środki i cele" – Scenografia w kontekście projektowania i pracy zespołowej. Interakcja pomiędzy realizatorami spektaklu.
Przykład: polskie realizacje Księcia Niezłomnego Calderona Na przykładzie: Juliusz Osterwa i Iwo Gall w Reducie (1926) i Jerzy Grotowski i Jerzy Gurawski w Teatr Laboratorium; 30 minut + tłumaczenie 30 minut.
Przykład własny:
- Agnieszka Błońska, Teatr Powszechny w Warszawie, Diabły na podstawie Matki Joanny od Aniołów Jarosława Iwaszkiewicza – prezentacja procesu projektowania i konsekwencje pracy w zespole; 30 minut + tłumaczenie 30 minut + dyskusja 40 minut

Sesja III
„Transformacje" – Teatr jako maszyna. Scenograf wizjoner: architektoniczne utopie przestrzeni emocjonalnych.
Przykłady: Andrzej Pronaszko, Helena i Szymon Syrkusowie: Teatr Symultaniczny; Andrzej Pronaszko i Stafan Bryła: Teatr Symultaniczny; Zofia Wierchowicz – Maszyna do grania Szekspira / Jerzy Grotowski i Józef Szajna Akropolis; Jerzy Grzegorzewski – działania na pantografie /
Prezentacja 40 minut + tłumaczenie 40 minut

Przykład własny:
- Michał Zadara, Teatr Narodowy w Warszawie, Aktor Cypriana Norwida i Zbójcy Friedricha Schillera; niezrealizowana scenografia uniwersalna; Marta Górnicka Requiemaszyna.
Prezentacja 30 minut + tłumaczenie 30 minut + dyskusja 30 minut.

Sesja IV
„Performacje" – organizacja przestrzeni teatralnej; redukcja scenograficznych środków inscenizacji teatralnej – I i II reforma teatru.
Przykłady: Stanisław Wyspiański, Studium o Hamlecie, Boston w scenografii Szymona Syrkusa, Jerzy Grotowski i Konrad Świnarski inscenizacje Dziadów Adama Mickiewicza; prezentacja 30 minut + tłumaczenie 30 minut
Przykłady własne:
- Michał Zadara, Wrocławski Teatr Współczesny, Kartoteka Tadeusza Różewicza; Barbara Wysocka, Teatr Powszechny w Warszawie 1984 wg George'a Orwella. Prezentacja 30 minut +30 minut tłumaczenie + dyskusja 30 minut

___

Info:
http://www.resad.com/eventos1920/robert-rumas/04-03-2020_robert-rumas.jpg
http://www.resad.com/eventos1920/robert-rumas/LEAFLET_RUMAS_CAMBIO_web.pdf

Joanna Gdowska Bomfim
Dziennik Teatralny Madryt
4 marca 2020
Portrety
Robert Rumas

Książka tygodnia

Opowiedzieć historię. Polska dramaturgia współczesna po 2006 roku
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
redakcja: Joanna Królikowska i Weronika Żyła

Trailer tygodnia

Przemilczenia
Joanna Marcinkowska
U Joanny Marcinkowskiej nieodzownym e...