Kurs o sztuce aktorskiej dobiega końca

Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Instytut Grotowskiego przygotował na zakończenie kursu wiodącego Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań "Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem" spotkanie z wybitnymi aktorami oraz konferencję z udziałem grupy roboczej.

Zakończenie kursu wiodącego Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań 2013/2014

Dobiega końca kurs wiodący Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań "Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem". Zamkną go spotkanie z praktykami (Anną Zubrzycki, Krzysztofem Globiszem i Krzysztofem Kulińskim) oraz konferencja z udziałem grupy roboczej.

Na zakończenie kursu organizatorzy postanowili oddać głos praktykom oraz uczestnikom wykładów, które odbywały się od ubiegłego roku. 6 czerwca o godz. 19:00 w Sali Teatru Laboratorium Instytutu Grotowskiego wybitni aktorzy reprezentujący różne odmiany teatru, odmienne sposoby uprawiania sztuki aktorskiej i doświadczenia zawodowe zastanowią się nad sytuacją aktorstwa teatralnego. Postarają się odpowiedzieć na pytania: czy można jeszcze zasadnie mówić o jednym aktorstwie teatralnym? Czy rewolucje sceniczne XX wieku rzeczywiście wpłynęły na sztukę aktorską? Jak głęboki jest ten wpływ w Polsce? Jak rysują się perspektywy aktorstwa teatralnego w XXI wieku?

Następnego dnia, od 10:00 do 18:00, nastąpi podsumowanie kursu przez członków grupy roboczej z udziałem prof. Ewy Guderian-Czaplińskiej i dr. Piotra Olkusza. Tematyka będzie bardzo różnorodna, co z pewnością umożliwi udział także słuchaczy w dynamicznej i interesującej dyskusji. Uczestnicy przedstawią zagadnienia od tradycji Stanisławskiego, przez aktorstwo kabaretowe, operowe i taneczne, po kampowe reinterpretacje wizerunków aktorskich.

Otwarty Uniwersytet Poszukiwań to program regularnych spotkań o charakterze wykładów i warsztatów skupionych wokół jednego tematu głównego, odbywający się w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu, adresowany do wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką. W roku 2013/2014 tematem przewodnim kursu wiodącego jest "Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem". Poszczególne spotkania odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu (niekiedy częściej), natomiast jedną z podstawowych zasad kursów jest łączenie akademickich wykładów, prezentacji unikatowych materiałów źródłowych i dokumentacji oraz warsztatów praktycznych.

(-)
Materiał Teatru
16 maja 2014

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...