Kurs szlakiem Grotowskiego

Otwarty Uniwersytet Poszukiwań - Instytut Grotowskiego

Po raz piąty Instytut Grotowskiego organizuje kurs wiodący w ramach Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań, czyli regularne, bezpłatne spotkania o charakterze wykładów, seminariów i warsztatów. Tegoroczny kurs stanowi dopełnienie kursów z lat ubiegłych: „Wielka? Reforma? Teatru?" (2012/2013) i „Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem" (2013/2014) i składa się z serii spotkań poświęconych fali eksperymentów i nowatorskich propozycji teatralnych, które zmieniły sztukę sceniczną drugiej połowy XX wieku. Zapisy trwają.

Celem tegorocznego kursu Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań będzie zapoznanie uczestników z teoretyczną i praktyczną wiedzą na temat dokonań twórców Drugiej Reformy. Można potraktować ją jako inspirację do poszukiwań artystycznych, ale można też (a nawet należy) wykorzystać ją jako punkt wyjścia do pytania, czy nasza bezradność nie jest pozą przyjętą dla wygody i z powodu niechęci do porzucenia bezpiecznej pozycji stojących z boku?

Obecność tej tematyki w programie Instytutu Grotowskiego wydaje się oczywista także dlatego, że artyści, o których będzie mowa, to w pewnej mierze współtowarzysze lub wręcz (jak Peter Brook) przyjaciele i wypróbowani sojusznicy patrona Instytutu. Przypominając ich rewolucje i zadając krytyczne pytania o nasz stosunek do nich, organizatorzy mają też nadzieję zainicjować dyskusję wokół pytania o dzisiejszą obecność Jerzego Grotowskiego. Czy niezbyt łatwo wpakowano go w szufladkę z napisem „guru" i odesłaliśmy w bezpieczny, sentymentalny mit? Czy teatr i nieteatr twórcy „Apocalypsis cum figuris" nie jest także „zapomnianą rewolucją"?

Do poprowadzenia zajęć w tym roku zaproszono wybitnych specjalistów: prof. dra hab. Juliusza Tyszkę, dr Joannę Ostrowską, dr Magdalenę Hasiuk-Świerzbińską, Aldonę Żejmo-Kudelską, prof. dra hab. Grzegorza Ziółkowskego, Henryka Lipszyca, Jadwigę Majewską oraz prof. Paula Allaina.

Każda sesja będzie się składać z wykładu otwartego oraz warsztatów lub seminarium przeznaczonego dla grupy roboczej, której uczestnicy (maksymalnie 25 osób), zadeklarują wcześniej swój udział w całym projekcie. Spotkania będą się odbywać w piątki – otwarte wykłady (Sala Kinowa, godz. 18.00) oraz soboty – warsztaty lub seminaria dla grupy roboczej. Temat zajęć, ich przebieg, charakter, wykorzystywane metody i sposób prowadzenia pozostają w gestii zaproszonych specjalistów, przy zachowaniu ogólnych ram czasowych i organizacyjnych oraz założeniu, że wykład jest poświęcony zagadnieniom o charakterze ogólniejszym, natomiast warsztat ma charakter analityczny i dotyczy konkretnych zjawisk, procesów, dzieł itp.

Wzorem lat ubiegłych, całość projektu zakończy konferencja poświęcona teatrowi jako narzędziu historycznej i potencjalnej zmiany społecznej. Organizatorzy zakładają, że czynny w niej udział wezmą uczestnicy grupy roboczej, których wystąpienia staną się przedmiotem dyskusji uczestników konferencji oraz zaproszonych gości.

Chętni do udziału w pracach grupy roboczej proszeni są o wysłanie zgłoszenia mailowo do Karoliny Wycisk: karolina@grotowski-institute.pl. Zgłoszenia powinny zawierać następujące informacje o kandydacie: miejsce zamieszkania, wiek, nazwę uczelni, rok studiów, zainteresowania badawcze oraz motywację udziału w kursie. Termin nadsyłania zgłoszeń to 7 listopada 2014. Do 10 listopada osoby zainteresowane zostaną poinformowane o wynikach naboru.

Cykl rozpocznie sesja z prof. Juliuszem Tyszką z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zatytułowana „Druga Reforma Teatru – krótkie wprowadzenie", która odbędzie się w dniach 14–15 listopada. Złożą się na nią wykład otwarty oraz warsztaty.

Otwarty Uniwersytet Poszukiwań to program regularnych spotkań o charakterze wykładów i warsztatów odbywających się w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu, adresowanych do wszystkich zainteresowanych poruszaną w ich trakcie tematyką, a w sposób szczególny do studentów uczelni wyższych Wrocławia i innych polskich ośrodków akademickich.
Swą nazwą inicjatywa ta nawiązuje z jednej strony do tradycji otwartych uniwersytetów i wszechnic działających na pograniczu lub poza instytucjonalnym systemem szkolnictwa wyższego, z drugiej do Uniwersytetu Poszukiwań Teatru Narodów, który z inicjatywy i pod kierunkiem Jerzego Grotowskiego odbył się we Wrocławiu w roku 1975.

Program

Sesja I
14–15 listopada 2014
Prof. dr hab. Juliusz Tyszka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
„Druga Reforma Teatru – krótkie wprowadzenie" (wykład i warsztaty)

Sesja II
5–6 grudnia 2014
Dr Joanna Ostrowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
„The Living Theatre – estetyka polityczności" (wykład i warsztaty)

Sesja III
16–17 stycznia 2015
Dr Magdalena Hasiuk-Świerzbińska (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)
„Meandry kreacji zespołowej – Ariane Mnouchkine i Théâtre du Soleil" (wykład)
„«Każdy spektakl zawiera w zarodku następny»" (seminarium)

Sesja IV
20–21 lutego 2015
Aldona Żejmo-Kudelska (Drama Way. Centrum Szkoleń i Rozwoju)
„Augusto Boal – reżyser teatralny, działacz społeczny, wizjoner" (wykład)
„Teatr jako narzędzie zmiany społecznej. Wprowadzenie do Teatru Uciśnionych Augusta Boala" (warsztaty)

Sesja V
6–7 marca 2015
Prof. dr hab. Juliusz Tyszka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
„Amerykański teatr Drugiej Reformy na długiej i krętej drodze do nowego społeczeństwa" (wykład)
„Bread and Puppet Theatre" (seminarium)

Sesja VI
20–21 marca 2015
Prof. dr hab. Grzegorz Ziółkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
„Peter Brook – w poszukiwaniu teatru niezbędnego" (wykład)
„Teatr Petera Brooka – między dwoma rodzajami ciszy" (seminarium)

Sesja VII
17–18 kwietnia 2015
Henryk Lipszyc (Uniwersytet Warszawski)
„Teatr japoński – sztuki widowiskowe wobec wyzwań współczesności" (wykład i seminarium)
Prof. Paul Allain (Uniwersytet Kent)
„Metoda aktorska Tadashiego Suzukiego" (warsztaty)

Sesja VIII
8–9 maja 2015
Jadwiga Majewska (Uniwersytet Jagielloński)
„Wszystko było możliwe. Redefinicja medium tańca w latach sześćdziesiątych – Judson Dance Theater" (wykład)
„Po modern – post-modern; źródła, metody, konteksty i konsekwencje działalności artystów z Judson Dance Theater i Grand Union" (seminarium)

Sesja IX
5–6 czerwca 2015
Konferencja podsumowująca z udziałem grupy roboczej i zaproszonych gości

(-)
Mateirał Organizatora
31 października 2014

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia