Kuźnia artystycznych talentów rekrutuje!

Rekrutacja na studia na Wydziale Teatru Tańca AST trwa!

Osoby marzące o karierze aktorsko-tanecznej i studiach na bytomskim Wydziale Teatru Tańca Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie mogą już aplikować!

Przypomnijmy, że Wydział Teatru Tańca jest najmłodszym wydziałem Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie. Kształcą się tu pasjonaci teatru i tańca, którzy po ukończeniu jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich otrzymają tytuł zawodowy aktora teatru tańca. Jak pokazują badania losów absolwentów, podejmują pracę m.in. w teatrach repertuarowych, niezależnych czy zakładają własne kolektywy artystyczne. Występują też w filmach i serialach.

Wydział Teatru Tańca ma już 14 lat!

Historia WTT jest bogata i mocno wpisuje się w krajobraz edukacyjno-kulturalny miasta Bytomia. - Bardzo sobie cenimy obecność Wydziału Teatru Tańca AST w naszym mieście, mało tego - nie potrafimy sobie wyobrazić krajobrazu Bytomia bez tańca współczesnego, będącego ważnym element bytomskiej tożsamości – mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia i dodaje: - Zrobiliśmy wszystko, aby wydział wznowił nabór, pozostając w Bytomiu – mieście, które jako jedyne w kraju kształci tancerzy na każdym szczeblu edukacji – począwszy od szkoły podstawowej, przez średnią, po magistrów: aktorów teatru tańca. Jesteśmy przekonani, że nie na lepszego miejsca niż Bytom do tego, by uczyć się tańca i czerpać satysfakcję z rozwoju swej aktorskiej profesji.

WTT to unikat w skali europejskiej. – Zarówno w Polsce, jak i w Europie jest wiele uczelni kształcących artystów, jednakże unikatowość WTT AST polega na łączeniu kompetencji i synergicznym przenikaniu się dwóch podstawowych aspektów, czyli zainteresowania fizycznością ciała, jego performatyką, ciałem w przestrzeni teatralnej i tańcem oraz łączeniem tego z kompetencjami teatru dramatycznego – wyjaśnia Eryk Makohon, wykładowca WTT AST, tancerz, choreograf oraz założyciel Krakowskiego Teatru Tańca. - Kształcimy zarówno tancerzy, aktorów teatru tańca, ale także jego twórców – dodaje.

Jak wyglądają studia na WTT?

Studenci Wydziału Teatru Tańca w czasie studiów zdobywają praktyczne umiejętności i interdyscyplinarną wiedzę nie tylko z zakresu tańca i teatru, ale także antropologii,  wiedzy o sztuce, filozofii, estetyki, muzyki, anatomii, biomechaniki, nowych mediów, improwizacji czy reżyserii i kompozycji. Dzięki temu mogą wstąpić zarówno na ścieżkę kariery tanecznej, jak i aktorskiej czy choreograficznej. Program kształcenia na kierunku aktorstwo, specjalności aktor teatru tańca obejmuje trzy grupy przedmiotów: aktorskich, tanecznych oraz teoretycznych.

Cały proces kształcenia trwa 9 semestrów, łącznie 4845 godzin dydaktycznych i 150 godzin w ramach Laboratorium Inspiracji i Innowacji Twórczych. W finale edukacji studenci muszą napisać i obronić pracę dyplomową oraz przygotować przedstawienie dyplomowe, które będzie stanowiło efekt połączenia kompetencji z obszaru tańca i aktorstwa. - Struktura programu studiów na Wydziale Teatru Tańca opiera się na połączeniu różnych perspektyw uprawiania zawodu aktora oraz na zestawieniu treningu fizycznego i kultury tańca z tradycyjnym kształceniem dramatycznym – wyjaśnia dr hab. Monika Jakowczuk, dziekan WTT AST. - Umiejętności, wiedza i procesy autostymulacji twórczej krzyżujące się m. in. w Laboratorium Inspiracji i Innowacji Twórczych (LIIT) dają szansę na budowanie indywidualnej drogi artystycznej – dodaje dr hab. Monika Jakowczuk.

Dziekan WTT wskazuje też, że uczelnia zapewnia dynamiczne i inspirujące środowisko pracy twórczej, jak również system wspierających się wzajemnie metod i podejść dydaktycznych. - Ich wspólnym mianownikiem i płaszczyzną porozumienia jest ciało aktora, źródło procesu kształcenia i rozwoju. Stworzony w oparciu o logikę ciągów program WTT ma na celu kształtowanie artysty wszechstronnego, wrażliwego, empatycznego, o szczególnej inteligencji emocjonalnej, artysty świadomego możliwości psychofizycznych, w jak najszerszym kontekście i umiejętnie kierującego się tak wypracowaną metodologią pracy w przyszłym życiu zawodowym – podkreśla dr hab. Monika Jakowczuk. – Wydział daje narzędzia, które pozwalają na pracę i dalszy rozwój. Zapewnia też eksplorację własnej osobowości. Do studenta podchodzi się bardzo indywidualnie, w procesie kształcenia krystalizuje się twórca, a nie odtwórca. Zadaniem absolwentów jest zmiana, przekształcanie i rozwijanie obecnej kultury tanecznej, performansu i szeroko pojętego teatru postdramatycznego – mówi Agnieszka Bednarz-Tyran, pedagożka WTT.

Synergia sztuk

Walorem studiów jest przenikanie się poszczególnych grup przedmiotów - praktyki (taniec, aktorstwo) oraz wiedzy teoretycznej (m.in. teoria i historia teatru oraz teatru tańca, filozofia i estetyka, wiedza o sztuce, antropologia sztuk widowiskowych). - Mamy trzy duże grupy przedmiotów: moduł taneczny i moduł aktorski, a w każdym z nich mamy zarówno zagadnienia praktyczne, jak i teoretyczne. Dodatkowo, funkcjonuje także moduł teoretyczny, odnoszący się do antropologii, historii dramatu oraz historii i antropologii tańca. Te trzy moduły linkują do siebie nawzajem. Staramy się krzyżować ze sobą kompetencje, aktorskie, taneczne i teoretyczne dążąc do wypracowania unikatowych kompetencji aktora teatru tańca. Student sam decyduje, jakie zagadnienia będzie chciał rozszerzać. W efekcie synergicznego zespolenia kształtuje się indywidualny artysta. To od niego zależy, w jakim kierunku będzie się rozwijał - wyjaśnia Eryk Makohon.

Przedmiotów aktorskich uczą czynni zawodowo aktorzy

Program kształcenia jest urozmaicony, a kadrę dydaktyczną tworzą czynni zawodowo artyści, którzy dzielą się ze studentami nie tylko wiedzą, ale też swoimi doświadczeniami. Zajęcia z aktorstwa prowadzi m.in. dr hab. Przemysław Kania, aktor teatralny i filmowy oraz wykładowca Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, Wydziału Aktorskiego AST we Wrocławiu. - Na WTT odpowiadam za moduł przedmiotów aktorskich oraz prowadzę zajęcia z przedmiotu Proza. Wspólnie z kolegami uczącymi Wiersza oraz Podstaw gry aktorskiej, wypracowujemy najlepsze rozwiązania edukacyjne – wyjaśnia dr hab. Przemysław Kania i dodaje: - Szukamy takich ścieżek rozwoju studentów, które będą dla nich nie tylko owocne i  potrzebne, ale też atrakcyjne. Stopniowe dokładnie środków aktorskich, na każdym z przedmiotów modułu, zapewnia pożądane efekty. Każdy ciąg tematyczny jest przemyślany i wielokrotnie omawiany na posiedzeniach komisji czy radach pedagogicznych. Zwracamy na to dużą uwagę, ponieważ jest to konieczne do budowania świadomości aktorskiej przyszłych adeptów sztuki.
Wykładowca akademicki i aktor Teatru Zagłębia podkreśla też, że pedagodzy, jako czynni zawodowo aktorzy, zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo zmienia się teatr. - Dbamy o to, żeby każdy przedmiot wnosił nowe wartości, które w połączeniu będą dawały studentom podstawę do swobodnego podejmowania działań scenicznych. Uważam, że mamy doskonale skomponowany program nauczania, którego efekty już możemy obserwować. Wiedząc w jakim kierunku zmierzamy, nauczając, albo inaczej mówiąc, budując świadomość aktorską studentów oraz uzbrajając ich w odpowiednie narzędzia, w czasie egzaminów wstępnych przyglądamy się kandydatom, szukając osób, które świadomie i chętnie będą chciały poświęcić blisko 5 lat swojego życia na budowanie bazy aktorsko-tanecznej – wyjaśnia Przemysław Kania.
Studenci kształtują swoją kreatywność podczas Laboratorium Inspiracji i Innowacji Twórczych.

Ważnym przedmiotem rozwijającym m.in. kreatywne myślenie jest Laboratorium Inspiracji i Innowacji Twórczych (LIIT). Stanowi ono swoistą platformę, w ramach której studenci odkrywają własną, indywidualną przestrzeń innowacji i kreatywności. Specyficzna konstrukcja Laboratorium zakłada zindywidualizowany proces kształcenia. – LITy stanowią przestrzeń dialogu. Studenci mogą samodzielnie dokonywać wyboru jak wykorzystywać narzędzia, które otrzymują w procesie kształcenia, we własnej praktyce scenicznej. Zajęcia te pozwalają też na współpracę między poszczególnymi rocznikami. Podczas tych zajęć studenci mogą się przekonać czy wolą być wykonawcami, czy choreografami, sprawdzić się w różnych rolach – wyjaśnia Anna Duda. LITy inspirowane są pracowniami twórczymi, które prowadzą osoby spoza Wydziału – artyści, pedagodzy jak np. Remigiusz Brzyk, Federica Esposito, Paweł Murlik itp. - Przedmiot ten wpływa także na rozwój warsztatu pisarskiego, ponieważ studenci po każdych zajęciach piszą swoje refleksje związane z realizowanym projektem. To dobra wprawka do opisywania coraz bardziej złożonych procesów tworzenia, które w życiu zawodowym są nieodłącznym elementem pracy artysty, szczególnie niezależnego twórcy – dodaje Anna Duda wykładowczyni na WTT.

Studenci Wydziału Teatru Tańca nie tylko ćwiczą swoje umiejętności aktorskie i taneczne, ale poznają także teorię i historię. - Częścią programu kształcenia jest też podstawowy kurs wiedzy o historii tańca i drugi bezpośrednio z nim korespondujący – kurs historii teatru i dramatu. Połączenie wielu kompetencji na kierunku kształcącym aktora teatru tańca wymaga przygotowania teoretycznego. Teoria jest komplementarna wobec praktyki. Nie jest to wyłącznie historia traktowana jako wykaz dat, zjawisk, nurtów, a przede wszystkim świadomość pewnej tradycji, która ma pobudzać wyobraźnię i inspirować – precyzuje Anna Duda.

Nabór rozpoczęty. Nadszedł czas na zgłoszenia!

Każdy marzący o karierze aktora teatru tańca może wziąć udział w rekrutacji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń wiekowych. – Kandydat musi sobie jednak zdawać sprawę z tego, że jest to zawód, który wymaga określonych predyspozycji, możliwości fizycznych i wydolnościowych. Zachęcam wszystkich do próbowania! – podkreśla Eryk Makohon.

Co z absolwentami szkół baletowych? Czy będzie im łatwiej podczas rekrutacji? Na pewno wcześniej nabyte wykształcenie nie ma wielkiego znaczenia. W szeregach studentów WTT znajduje się wiele osób, które nie ukończyły ani szkół baletowych, ani nie miało styczności z warsztatami tanecznymi. Jednakże warto dodać, że wykształcenie taneczne daje mocną bazę do dalszej pracy i eksploracji możliwości ruchowych. – Technika klasyczna stanowi dla nas technikę wspomagającą. Podczas rekrutacji badamy otwartość i wyobraźnię, która potem umożliwia przełamywanie pewnych standardowych wyobrażeń dotyczących rozumienia ciała jako narzędzia operowania energią – precyzuje Eryk Makohon.

Rekrutacja w WTT to długi proces. – Podczas naboru poznajemy studentów, ponieważ egzaminy wstępne są rozciągnięte w czasie i bardzo indywidualne. Możemy więc spotkać się z każdym i poznać jego możliwość, a przede wszystkim potencjały. Warto podkreślić, że egzaminy nie sprawdzają już nabytych umiejętności, ale badają potencjalne możliwości, czyli to, co program, który wprowadzamy może rozwinąć. Nie oczekujemy, że artysta który do nas przychodzi będzie miał kompetencje taneczne. Sprawdzamy czy jego potencjały pozwolą mu je osiągnąć – wyjaśnia choreograf.

Praca w zawodzie już w trakcie studiów

Studenci bardzo szybko rozpoczynają swoją zawodową karierę, nawet już w trakcie studiów. - To jest taki zawód, który nie może czekać. Jeśli pojawiają się możliwość, to należy je natychmiast wykorzystywać – mówi Eryk Makohon i dodaje, że już na etapie studiów wielu studentów gościnnie występuje w spektaklach teatrów tańca czy teatrów dramatycznych. – Rys absolwenta na przestrzeni tych kilkunastu lat istnienia Wydziału wskazuje, że absolwenci podążają różnymi drogami – od udziału w kompaniach tanecznych – zarówno polskich, jak i zagranicznych – poprzez aktorów etatowych w teatrach dramatycznych, na niezależnych kolektywach twórczych kończąc – wylicza Makohon.

Jak przyznaje, absolwenci WTT posiadają kompetencje do tego, aby tworzyć sobie miejsca pracy na rynku. – Podczas studiów wyposażani są w narzędzia dotyczące pozyskiwania funduszy, budowania struktur, tworzenia projektów grantowych. Nie czekają aż znajdzie się dla nich praca, ale sami stymulują rynek pracy – podkreśla Eryk Makohon. - Obecnie polski rynek pracy w teatrze tańca wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu, kiedy sama kończyłam WTT. Jednakże nadal nie ma na nim aż tylu miejsc pracy, aby przyjąć co roku tak dużą grupę absolwentów – wyjaśnia Agnieszka Bednarz-Tyran. Wskazuje też, że z tego powodu młodzi artyści już na etapie studiów są przygotowywani do tworzenia sobie miejsc pracy. - Nasi absolwenci stworzyli już kilka znaczących kolektywów teatralnych jak np. Vagabond Physical Collective, Movytza, Teatr OdRuchu czy Imagination Space Center. Absolwenci są angażowani do różnych projektów artystycznych. Dziś są pożądani na rynku pracy, ale długo pracowaliśmy na tę markę – dodaje.

Rekrutacja: ważne informacje

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia na kierunku aktorstwo ze specjalnością aktor teatru tańca na Wydziale Teatru Tańca Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.ast.bytom.pl/zasady-rekrutacji.

Przypomnijmy, że rekrutację elektroniczną, a tym samym postępowanie rekrutacyjne rozpoczęto 5 maja. Kandydaci chcący podjąć studia na WTT AST muszą wypełnić on-line formularz kwestionariusza (ankiety osobowej) w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) jeszcze do 30 sierpnia, a we wrześniu nastąpi sprawdzenie umiejętności praktycznych. Natomiast zakończenie procesu rekrutacji będzie miało miejsce 30 września.

W tym roku kandydaci poza niezbędnymi dokumentami muszą przesłać także wymagane materiały filmowe. Pierwszy etap rekrutacji odbędzie się w formie zdalnej. Absolwenci szkół średnich starający się o przyjęcie na studia powinni wgrać do IRK swoją videowizytówkę, czyli krótkie nagranie prezentujące kandydata, a także cztery filmiki przedstawiające wybrany repertuar, który ocenią podkomisje. Kandydaci, którzy otrzymają pozytywny wynik po pierwszym etapie rekrutacji, przechodzą do kolejnego. Pierwsza część sprawdzianu praktycznego zostanie przeprowadzana w formie grupowego treningu, bądź lekcji tańca. Uczestnicy będą musieli wykazać się zarówno w tańcu klasycznym, jak i w tańcu współczesnym. Następnie, czeka ich badanie prowadzone przez lekarza sportowego. W drugiej części sprawdzianu komisja przyjrzy się umiejętnościom związanym z głosem, interpretacją tekstu, improwizacji czy umiejętnościom wykonywania zadań aktorskich.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!

Magdalena Mikrut-Majeranek
Dziennik Teatralny Katowice
5 lipca 2021

Książka tygodnia

Banksy
Wydawnictwo ARKADY
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia