Laboratorium romantyczności

"Ballady i romanse Mickiewicza..." - reż. Rafał Matusz - Teatr J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.

"Ballady i romanse Mickiewicza. Laboratorium romantyczności" to interaktywny spektakle-happening, opartym o teksty Adama Mickiewicza. Premiera 16 lutego. Reżyseruje Rafał Matusz.

Spektakl ma pokazać i przybliżyć teksty romantyka w przystępny, czytelny i ciekawy sposób dla współczesnego widza. Chodzi o poszukiwanie nowych, nowatorskich środków wyrazu - często z wykorzystaniem multimediów - dzięki którym klasyczne teksty "Ballad i romansów" zostaną pokazane we współczesnym świetle.

Nowy sposób wyrażania emocji, inna skala wrażliwości pozwalają na poszukiwanie nowych form wyrazu i przekazu wartości czy treści zawartych w dziele Mickiewicza. Aktorzy będą współpracować z publicznością, inicjując różnorakie akcje aktywizujące publiczność w przebieg spektaklu. Na żywo, poszukując nowych form dla zadanych tekstów mają pokazać warsztat eksploratora, oparty o zabawę i improwizację, a także o inwencję publiczności. Klasyka nie musi być nudna, a jej analiza nie musi być oparta o suche bryki i opracowania z internetu - tutaj zresztą też w spektaklu mają zostać użyte takie opracowania - na żywo opracowane na nowo przez aktorów i pokazane w nowym, często komicznym świetle.

Zadaniem projektu jest przekształcenie "lektury szkolnej" w ciekawą formę teatralną, wydobywającą wartości tekstu w nowoczesnych formach. Dzięki tak pomyślanemu spektaklowi będzie można bliżej przyjrzeć się naszej współczesnej wrażliwości, zobaczyć ile w nas naprawdę zostało ze świata naszego wieszcza. Co w nas jest żywe w takim postrzeganiu świata? Jak go na dziś wartościujemy? Co nas śmieszy w tekstach Mickiewicza? Na ile nas porusza ich symbolika? Czy pokazanie tego świata za pomocą nowoczesnych środków wyrazu ożywia i wzbogaca zawarte w nim sensy? Czy to martwa klasyka jak u Gombrowicza na temat drugiego wieszcza "Słowacki wielkim poetą jest"? Czy Mickiewicz wielkim poetą był czy nadal dla nas jest?

(-)
Materiał Teatru
15 marca 2014
Portrety
Rafał Matusz

Książka tygodnia

Nice, cosie i duchy. Eseje o sztuce
Pewne Wydawnictwo
Michał Krawczyk

Trailer tygodnia

"Powrót" - reż. Michał...
Michał Zdunik
Bywa tak, że odwiedzamy dom rodzinny ...