Łączyć, zderzać, konfrontować, prezentować

6. Międzynarodowy Festiwal Open the Door: 3 – 11 czerwca 2023

Open the Door jest jednym z najbardziej wyjątkowych festiwali w południowej Polsce. Na jego program składają się zarówno prace artystów z niepełnosprawnościami czy twórców z defaworyzowanych grup społecznych, jak i uznanych artystów teatru z Polski i ze świata.

Prezentujemy projekty dotykające ważnych kwestii społecznych, a także wydarzenia otwarte dla osób, które być może wcześniej nie miały kontaktu ze sztuką teatru. Program festiwalu obejmuje istotne realizacje teatralne powstające w różnych krajach, dając szansę na kontakt z najciekawszymi zjawiskami współczesnego teatru.

Otwieramy też – w myśl nazwy festiwalu – drzwi teatru, organizując wydarzenia w przestrzeni miejskiej, aby zachęcić do udziału w nim nowych widzów.

Międzynarodowy Festiwal Open the Door jest wydarzeniem otwartym na różne formy teatralne i artystyczne, ma łączyć, zderzać, konfrontować, prezentować różne metody pracy, sposoby myślenia o teatrze i o świecie. Na festiwal składa się międzynarodowy program, który pozwala polskim widzom na kontakt z najciekawszymi zjawiskami sztuki.

Program festiwalu

3 czerwca (sobota)

- 17.00 | Duża Scena | 1 h 15'
NIEOSTROŚĆ WIDZENIA | R. GRZELA
gościnnie Teatr Kwadrat z Warszawy
- 19.00 | Scena w Malarni | 1 h 15'
KOBIETA I ŻYCIE | M. PRZEŚLUGA
spektakl w ramach 6. Miedzynarowdowego Festiwalu OPEN THE DOOR

4 czerwca (niedziela)

- 12.00 | MUZEUM ŚLĄSKIE |
AUTORYTET I AUTORYTARNOŚĆ JĘZYKA. O POSZUKIWANIU NOWYCH FORM DLA GŁOSÓW I MIGÓW
Dyskusja na temat komunikacji wizualnej, jezyka teatru, pogranicza języków fonicznych I przestrzenno wizualnych oraz ich znaczenia w sztukach wizualnych i preformatywnych.

- 15.00-17.00 | MUZEUM ŚLĄSKIE |
OPROWADZANIE PO WYSTAWIE "GŁUSZA"
- 17.00 | MUZEUM ŚLĄSKIE |
NIEMIŁOŚĆ, CZYLI SIEDEMNAŚCIE SPOTKAŃ | B. SŁUPCZYŃSKI
prezentacja spektaklu grupy warsztatowej Głuchych
- 19.00 | Duża Scena | 2 h
JAK NIE ZABIŁEM SWOJEGO OJCA I JAK BARDZO TEGO ŻAŁUJĘ | M. PAKUŁA
gościnnie Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Teatr Łaźnia Nowa

5 czerwca (poniedziałek)

- 17.00 | Scena w Malarni |
AUTORYTET – LIDER – KOLEKTYW
Panel dotyczący twórczości Jerzego Grotowskiego oraz zmieniających się modeli pracy artystycznej, zakończony projekcją rejestracji spektaklu "Apocalypsis cum figuris"

6 czerwca (wtorek)

- 17.00 | Scena w Malarni |
KOBIETA ŻYCIE WOLNOŚĆ_PIŁKA NOŻNA
gościnnie Staatstheater Kaseel (NIemcy)
- 19.00 | Duża Scena | 1 h 30'
ODPOWIEDZIALNOŚĆ | M. ZADARA
gościnnie Teatr Powszechny z Warszawy

7 czerwca (środa)

- 18.00 | Scena w Malarni | 35'
THE FIFTH WHEEL
pokaza filmu dokumentalnego
- 19.00 | Duża Scena | 1 h 30'
BYK | SZ. TWARDOCH
spektakl w ramach 6. Miedzynarowdowego Festiwalu OPEN THE DOOR

8 czerwca (czwartek)

- 17.00 | Duża Scena | 1 h 40'
DOBRZE UŁOŻONY MŁODZIENIEC | J. JANICZAK
gościnnie Teatr Nowy Łódź
- 19.00 | Scena Kameralna | 2 h 30'
ZANURZENIE | M. WIERZCHOWSKI, M. RUBENFELD
spektakl w ramach 6. Miedzynarowdowego Festiwalu OPEN THE DOOR

9 czerwca (piątek)

- 19.00 | Kino Światowid | 1 h 19'
PRAWDZIWE ŻYCEI ANIOŁÓW
- 19.00 | Duża Scena | 2 h
LIBIDO ROMANTICO| J. LIPKO- KONIECZNA
gościnnie Teatr 21

10 czerwca (sobota)

- 16.00 | CENTRUM MIASTA | 50'
PEREGINUS
parada/spektakl plenerowy, gościnnie KTO Kraków
- 19.00 | Scena Kameralna | 1 h 20'
PRZEŁAMUJĄC FALE | L. VON TRIER
spektakl w ramach 6. Miedzynarowdowego Festiwalu OPEN THE DOOR
- 21.00 | PLAC PRZED TEATREM | 1 h
ARCADIA
spektakl plenerowy, gościnnie KTO Kraków

11 czerwca (niedziela)

- 19.00 | Kino Światowid | 1 h 55'
HOLY SPIDER
- 19.00 | Duża Scena | 1 h 15'
LA GIOIA
gościnnie Compagnia Pippo Delbono (Włochy)

Festiwal organizowany jest co roku. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2018 r.
Gośćmi festiwalu byli dotychczas artyści z Francji, Hiszpanii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Czech, Izraela, Białorusi, Ukrainy, Chile, Kosowa, Belgii, Islandii oraz oczywiście z Polski.

Aneta Głowacka
Teatr Śląski w Katowicach
23 maja 2023

Książka tygodnia

Aurora 2023. Sztuki finałowe/final list
Miejski Dom Kultury i Teatr Polski w Bydgoszczy
pod redakcją Davita Gabuni, Julii Holewińskiej, Agnieszki Lubomiry Piotrowskiej

Trailer tygodnia

Feblik
Lech Mackiewicz
Małgorzata Maciejewska, czerpiąc z ta...