Lalki dla dorosłych

2. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych "Metamorfozy Lalek"

W dniach 17-24.06.2015 r. Białostocki Teatr Lalek organizuje Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych "Metamorfozy Lalek" - popularyzujący teatralną sztukę lalkową dla dorosłych.

Organizacja Festiwalu ma na celu przełamanie stereotypu postrzegania teatru lalkowego, jako teatru dla dzieci oraz zbliżenie i wzajemne inspirowanie środowisk artystycznych, jak również prezentację i promocję teatrów, grup teatralnych oraz sztuki lalkowej dla dorosłych. Festiwal będzie służył wspieraniu i prezentowaniu najwartościowszych zjawisk, oryginalnych środków ekspresji artystycznych oraz trendów we współczesnym teatrze lalkowym dla dorosłych.

Zostanie ukazane szerokie spektrum scenicznej twórczości lalkowej prezentowanej przez wybitnych profesjonalnych artystów oraz twórców młodego pokolenia.

(-)
Materiał organizatora
14 czerwca 2017

Książka tygodnia

Utalentowani jak Nardelli
Sekcja Krytyków Teatralnych ZASP
red.: Anita Nowak, Krystyna Piaseczna, Piotr Rudzki

Trailer tygodnia