Lena Achtelik: Biała Sekcja

Wystawa w Galerii Ateneumw Katowicach

Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum zaprasza do Galerii Ateneum przy ul. 3 Maja 25 na wystawę malarstwa Leny Achtelik Biała sekcja. Wernisaż odbędzie się w piątek, 29 września 2017 o godz. 20.00 w ramach III Katowickiej Nocy Galerii.

Obrazy ubiegłorocznej absolwentki katowickiej ASP wyjątkowo dobrze wpisują się w specyficzną przestrzeń teatralnej antresoli. Mroczne, utrzymane w niepokojącym klimacie mają w sobie jakąś nostalgiczną moc, która sprawia, że trudno oderwać od nich wzrok. Warto zatrzymać się w codziennym biegu na chwilę jesiennej zadumy przy pracach młodej artystki – jest w nich tajemnica i odwieczna refleksja o przemijaniu.

Lena Achtelik, urodzona w 1989, dyplom z wyróżnieniem zrealizowała w pracowni grafiki książki dr Bogny Otto-Węgrzyn, wykonując prezentacje dodatkowe z druku wklęsłego u prof. Jana Szmatlocha oraz malarstwa u prof. Zbigniewa Blukacza. Stypendystka programu Erasmus+ w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii, mieszka i tworzy w Katowicach.

Zajmuje się głównie zagadnieniami dotyczącymi niewyrażalności śmierci w sztuce i języku, posługując się przede wszystkim malarstwem i książką artystyczną. Głównym obszarem moich działań – pisze Lena Achtelik – jest polemika z przekonaniem o nieprzemijalności pamięci kulturowej i o samoocalającej mocy sztuki. Jest to refleksja, nie dająca jednoznacznej odpowiedzi, nad potrzebą wspominania i nieodwołalnością zapominania, niezniszczalnością śladu i powszechnie występującą dezintegracją, stałością i tymczasowością, obecnością i nieobecnością, nad nieśmiertelnością i śmiercią. Odwołuję się do ciągłego ubywania formy, nie dającej się cofnąć utraty, zanikania, ale i pozostawiania śladu, resztki, która niweluje całkowitą pustkę – w kontekście estetycznego (wizualnego i językowego) problemu niemożności zdefiniowania, wyrażenia i przedstawienia śmierci.

Laureatka Grand Prix w konkursie malarskim organizowanym przez Fundację im. Franciszki Eibisch, Warszawa 2016, Nagrody Biura Projektowania Systemów Cyfrowych za najlepszy dyplom, Katowice 2016, wyróżnień na XV Międzynarodowym Biennale Małych Form Graficznych i Ekslibrisu, Ostrów Wielkopolski 2014, w konkursie Studencki Obraz Roku, Katowice 2015, na XI Międzynarodowym Konkursie Graficznym, Gliwice 2016 oraz II Międzynarodowym Biennale Grafiki, Bukareszt 2016.

Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w Belgii, Czechach, Egipcie, na Litwie, w Rumunii czy na Tajwanie. Ma też już w swoim dorobku kilka wystaw indywidualnych, wśród nich w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie.

Renata Chudecka
Materiał Teatru
26 września 2017

Książka tygodnia

Rzecz w teatrze Jana Klaty
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Michalina Lubaszewska

Trailer tygodnia