Leony za trzy sezony!

Leony 2022 - Lubuski Teatr w Zielonej Górze

Już 19 czerwca o godzinie 17:00 na deskach Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze wszystko się roztrzygnie! Na uroczystej gali zostaną rozdane najważniejsze nagrody teatralne w województwie lubuskim. W związku z pandemią, która uniemożliwiła spotkania z artystami na żywo, tegoroczny plebiscyt obejmuje aż trzy sezony: 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022.

W niedzielę poznamy laureatów głosowania widzów na Najpopularniejszą Aktorkę, Najpopularniejszego Aktora oraz Najpopularniejszy Spektakl.

Po uroczystości zobaczymy brawurową komedię „Człowiek dwóch szefów" w reż. Tomasza Dutkiewicza. Zapraszamy serdecznie!

Regulamin Plebiscytu Leony 2022

1. Do nagrody LEONY 2022 kandydują aktorzy, którzy występują w spektaklach repertuarowych z sezonu 2020/21 i 2021/22.

2. Kupon należy umieścić w urnie, która znajduje się przy kasie biletowej LT.

3. W losowaniu nagrody publiczności biorą udział kupony wypełnione prawidłowo i dostarczone do 12 czerwca 2022 r.

4. Na kuponie należy wyraźnie wpisać swoje imię, nazwisko, e-mail oraz numer telefonu.

5. Na kuponie znajduje się oświadczenie o dobrowolnym wyrażeniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Posłużą nam one wyłącznie w celach związanych z wzięciem udziału w plebiscycie LEONY: losowanie nagród (w tym zaproszeń na spektakle Lubuskiego Teatru).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Teatr, Al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra. Z administratorem można skontaktować się pisemnie pod wskazany powyżej adres lub mailowo: sekretariat@teatr.zgora.pl,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@4consult.com.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań promocyjnych służących dokonaniu wyboru najpopularniejszego spektaklu i aktorki /aktora, którzy zostaną uhonorowani nagrodą za pracę twórczą oraz w celu przyznania nagrody dla osoby głosującej.

4) dane nie będą udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 miesięcy w przypadku uczestnictwa w wyborze najpopularniejszego spektaklu i aktorki /aktora oraz w przypadku wyrażenia zgody na wysyłanie materiałów reklamowych do czasu wycofania udzielonej zgody,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości przyznania nagrody za wzięcie udziału w konkursie oraz braku możliwości wysyłania materiałów reklamowych.

Joanna Marcinkowska
Lubuski Teatr w Zielonej Górze
18 czerwca 2022

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...