List Agnieszki Holland

Teatr Polski we Wrocławiu

List Agnieszki Holland do marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego w sprawie Teatru Polskiego we Wrocławiu.


Pan Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Szanowny panie Marszałku!

Pozwalam sobie napisać do pana, aby wyrazić mój podziw dla znajdującego się w pańskiej gestii Teatru Polskiego we Wrocławiu i zaniepokojenie na wieść o tym, że mogą nastąpić tam zmiany, które przerwałyby dotychczasową linię programową i artystyczną tego teatru.
Mam nadzieję, że nie dojdzie do tego – wieloletnia praca tego zespołu i tej dyrekcji sprawiła, że powstał teatr szalenie ważny, unikalny na kulturalnej mapie Polski, stanowiący prawdziwą inspirację i dla widzów, i dla innych twórców kultury.
Naprawdę, byłoby smutne, gdyby coś tak wartościowego zostało zatrzymane w locie. Z doświadczenia wiem, jak strasznie trudno stworzyć zespół i natchnąć go odwagą, poczuciem sensu, energią kreacyjną. Tworzy się to trudno, niszczy bardzo łatwo.
Ostatnie spektakle – w tym wyjątkowa inscenizacja pełnej wersji „Dziadów" – pokazują, że powstaje tu wartość nie do zastąpienia, dobro narodowe będące nie pustym hasłem, ale wynikiem głębokiej pracy, talentu i refleksji.
Szanowny panie Marszałku! Bardzo liczę, że pański głos w tej dobrej sprawie okaże się pozytywny i że teatr będzie mógł przez najbliższe lata służyć nam wszystkim.

Pozostaję z szacunkiem,

Agnieszka Holland

(-)
Materiał Teatru
7 marca 2016

Książka tygodnia

Pokusa przebaczenia
Oficyna Literacka Noir Sur Blanc
Donna Leon

Trailer tygodnia

700. Krakowski Salon P...
Anna Dymna
W najbliższą niedzielę 23 stycznia, j...