List otwarty

Do Pana Tadeusza Ferenca, prezydenta Rzeszowa

Szanowny Panie Prezydencie!

Uważamy, że decyzja o przerwaniu prac nad spektaklem "#chybanieja" w Teatrze Maska w Rzeszowie na dwa tygodnie przed planowaną premierą, jest niesłuszna, krzywdząca i nie dająca się pogodzić z ustrojem demokratycznym i gwarantowaną konstytucyjnie wolnością wypowiedzi. Ale nie chcemy eskalacji. Chcemy Pana namówić do wycofania się z tej decyzji, dopóki jeszcze można. Pana rzecznik prasowy informuje oficjalnie, iż władze miasta podjęły decyzję o odwołaniu spektaklu po przeczytaniu scenariusza, ponieważ uznały, iż są tam treści mogące naruszać uczucia religijne. Przy czym nie potrafił określić, kto ten scenariusz czytał i o jakie treści chodzi. Dziennikarze rzeszowcy, których zaprosiliśmy na próbę spektaklu, gdzie pokazaliśmy całą naszą dotychczas wykonaną pracę, żadnych takich treści się nie dopatrzyli. Zapewne zdaje Pan sobie sprawę, ale chcemy to podkreślić, że władze miasta nie miały prawa podejmować takiej decyzji, w dodatku na podstawie niegotowego jeszcze tekstu sztuki przekazanego bez uzgodnienia z autorem. To tak jakby podjąć decyzję na podstawie wykradzionych notatek z prób. Zapewne zdaje Pan sobie sprawę, że o tym, czy spektakl łamie prawo, czy nie, może zdecydować jedynie sąd, a decyzja władz miasta jest niczym innym niż radykalną cenzurą prewencyjną rodem z głębokiego PRLu i żadne władze miasta w Polsce nie mają dziś prawa do takiej cenzury. Za sprawą tej decyzji do Rzeszowa przylgnie łatka miasta bezprawnej cenzury, a Pan stanie się jej twarzą.

Nie chcemy tego, ale głęboko nie zgadzamy się ani z tą decyzją, ani ze sposobem w jaki została podjęta. Bardzo żałujemy, że nie było ze strony władz żadnej próby porozumienia się z twórcami spektaklu, a decyzja została podjęta bez dyskusji, arbitralnie, i bez możliwości odwołania się. Chcielibyśmy wierzyć, że nie jest to objaw pogardy i lekceważenia oraz arogancji władzy. Proszę dać nam szansę w to uwierzyć!

Apelujemy o wycofanie decyzji (jak na razie ustnej) o odwołaniu spektaklu! Apelujemy o umożliwienie wznowienia prac nad spektaklem i przywrócenie spektaklu do repertuaru Teatr Maska! Apelujemy o powrót demokracji w Rzeszowie!

Twórcy spektaklu "#chybanieja"
Artur Pałyga, autor tekstu
Paweł Passini, reżyser
Daniel Moński, kompozytor

(-)
Materiał nadesłany
25 lutego 2019
Portrety
Paweł Passini

Książka tygodnia

Janusz Warmiński i jego Teatr Ateneum
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie - Wydawnictwo
Aneta Kielak-Dudzik

Trailer tygodnia