List otwarty

List otwarty do Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Szanowni Państwo,
w imieniu Krzysztofa Mieszkowskiego, Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Posła na Sejm RP, przesyłam list otwarty skierowany do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Cezarego Przybylskiego, w związku z planowaną likwidacją Wrocławskiego Teatru Pantomimy oraz wycofaniem dotacji dla Narodowego Forum Muzyki ze strony samorządu województwa dolnośląskiego.

Pozdrawiam
Ewa Masilonis
Asystentka Krzysztofa Mieszkowskiego
Posła na Sejm RP

Szanowny Panie Marszałku,

z wielkim niepokojem przyjąłem informacje dotyczące planów o wycofaniu finansowania Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu przez samorząd województwa dolnośląskiego oraz likwidacji wrocławskiego Teatru Pantomimy. Te niefortunne decyzje budzą szeroki sprzeciw nie tylko środowisk artystycznych związanych z obiema instytucjami, ale również widzów i mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska.

Wrocławski Teatr Pantomimy, który w zeszłym roku obchodził 70-lecie swojego istnienia, to miejsce niezwykle ważne i wyjątkowe, nie tylko na mapie Wrocławia, ale i Europy. O nieprzecenionej wartości WTP świadczyć może chociażby fakt, że odegrał wiodącą rolę
w rozwoju sztuki mimu XX wieku, a jego dokonania śledzić mogli widzowie na cały świecie. Przez 70 lat działalności, Wrocławki Teatr Pantomimy wykształcił i wychował wielu wybitnych aktorów-mimów, odnoszących sukcesy aktorskie oraz pedagogiczne. Pomysł
likwidacji tak zasłużonej instytucji jest więc nie tylko niezrozumiały, ale wręcz skrajnie nieodpowiedzialny, szczególnie w przededniu 100 rocznicy urodzin Henryka Tomaszewskiego, legendarnego założyciela Teatru Pantomimy.

Z kolei Wrocławskie Narodowe Forum Muzyki, w ciągu 5 lat swej działalności, stało się jednym z ważniejszych oraz najbardziej prestiżowych obiektów kultury na Dolnym Śląsku, w Polsce i Europie. Jest to wspólny sukces wybitnych twórców, a także miasta, regionu
i ministerstwa. Narodowe Forum Muzyki jest także znakomitym przykładem, jak powinno wyglądać finansowanie dużych instytucji kultury w Polsce, w które powinny być zaangażowane państwo, region i miasto. Wycofanie znaczących środków finansowych ze strony samorządu województwa dolnośląskiego sukces ten zaprzepaści i sprawi, że NFM straci swoje miejsce w europejskiej ektraklasie kulturalnej.

O tym, jak fatalne w skutkach mogą być nieprzemyślane decyzje, świadczy dzisiejsza, tragiczna sytuacja Teatru Polskiego we Wrocławiu. W związku z powyższym proszę o zmianę decyzji odnośnie przyszłości Wrocławskiego Teatru Pantomimy oraz Narodowego Forum Muzyki, ponieważ los obu instytucji kultury jest naszym wspólnym dobrem.

Z poważaniem

Krzysztof Mieszkowski
Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Kultury

(-)
Materiał nadesłany
2 kwietnia 2019

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia