List otwarty

Stołecznych teatrów publicznych w sprawie Teatru Polskiego we Wrocławiu

Warszawskie teatry publiczne, m.in. Teatr Dramatyczny, Teatr Powszechny, TR Warszawa i Nowy Teatr, łączą się akcie solidarności z Teatrem Polskim we Wrocławiu.

Teatr Polski we Wrocławiu jest jedną z najbardziej cenionych scen w kraju. Wiele z realizowanych w nim spektakli było punktem odniesienia dla ważnych dyskusji o polskim i światowym teatrze. Ta wieloletnia praca jest w tej chwili zagrożona, co budzi nasze głębokie zaniepokojenie. Jeśli wierzyć doniesieniom medialnym dotyczącym sposobu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Teatru Polskiego, kryteria polityczne przeważyły w nim nad artystycznymi, co godzi w niezależność instytucji kultury i w wolność twórczą. Pragniemy wyrazić oburzenie pomijaniem dorobku tej sceny oraz ignorowaniem w procedurze konkursowej głosu wybitnego, wielokrotnie nagradzanego zespołu Teatru Polskiego.

Apelujemy do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Cezarego Przybylskiego, a także do współprowadzącego tę scenę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Piotra Glińskiego, o ustosunkowanie się do stawianych w mediach zarzutów, odniesienie się do postulatów zespołu Teatru Polskiego, a także podjęcie dyskusji na temat artystycznego rozwoju tej zasłużonej dla polskiej kultury instytucji. Zwracamy się także do Prezydenta Miasta Wrocławia, Pana Rafała Dutkiewicza, o podjęcie mediacji w tej sprawie, która ma szczególne znaczenie dla wizerunku Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury.

Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy
Nowy Teatr
Teatr Ochoty w Warszawie
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza
Teatr Syrena
TR Warszawa
Teatr Współczesny w Warszawie
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich

(-)
Informacja nadesłana
25 sierpnia 2016

Książka tygodnia

Pokusa przebaczenia
Oficyna Literacka Noir Sur Blanc
Donna Leon

Trailer tygodnia

700. Krakowski Salon P...
Anna Dymna
W najbliższą niedzielę 23 stycznia, j...