List otwarty

List otwarty w sprawie Dyrektora Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku

Szanowny Panie Marszałku!
Apelujemy do Pana o zaakceptowanie decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie konkursu na Dyrektora Naszego Teatru.

W piśmie z dnia 17 października 2016 r. Pan Anatol Wap - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Pana imieniu informował, że jeśli decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego będzie korzystna dla kandydata rekomendowanego przez komisję konkursową, to nie wyklucza podjęcia negocjacji w celu zawarcia umowy.

Mamy nadzieję, że przeanalizuje Pan ponownie sytuację Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Bardzo prosimy o odrzucenie niesnasek politycznych i pochylenie się nad dobrem Teatru. Nasza instytucja nie może już dłużej czekać na powołanie Dyrektora. Potrzebujemy kierownictwa, które zapewni ciągłość programu artystycznego oraz stabilność funkcjonowania.

Mając też na uwadze wypowiedź Pana Wicemarszałka Macieja Żywno, iż „Zarząd nie zgadza się z decyzją wojewody. Teraz sprawę rozstrzygnie bezstronny arbiter, czyli sąd" (Marta Gawina, Kurier Poranny, 5 września 2016 r., http://www.poranny.pl/wiadomosci/bialystok/a/teatr-dramatyczny-w-bialymstoku-w-sadzie-zamet-z-dyrektorem-trwa,10589572/) prosimy o uszanowanie decyzji niezależnego sądu.

Chcielibyśmy także nadmienić, iż zarówno Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność", Koło Związku Artystów Scen Polskich, jak i Pan Piotr Półtorak, od początku deklarowaliśmy i wciąż podtrzymujemy wolę współpracy dla dobra naszego Teatru.

Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
Koło Związku Artystów Scen Polskich przy Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

 

(-)
Materiał Teatru
27 października 2016

Książka tygodnia

Ze szczytów Alp…Dramat i teatr szwajcarski w XX i XXI wieku
Wydawnictwo Uniwerystetu Łódzkiego
Karolina Sidowska, Monika Wąsik

Trailer tygodnia

Kto ukradł jutro?
Olga Ptak
Dlaczego wydałam tę książkę? Bo do ...