List otwarty Krzysztofa Mieszkowskiego

"Biała siła, czarna pamięć" w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

W załączeniu przesyłam list otwarty Posła na Sejm RP i dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu Krzysztofa Mieszkowskiego w sprawie podjętych przez białostockich radnych PiS prób niedopuszczenia do premiery spektaklu wg książki reporterskiej Marcina Kąckiego w w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku.

Warszawa, 23 marca 2016 r.

Krzysztof Mieszkowski
Poseł na Sejm RP
Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu
Dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu

Rada Miejska Białegostoku

W związku z wydarzeniami wokół premiery spektaklu Białystok. "Biała siła, czarna pamięć" w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, chciałbym stanowczo zaprotestować przeciwko kolejnej próbie cenzurowania sztuki. Zgodnie z art. 73 Konstytucji RP każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury. Próba wywarcia nacisku na dyrekcję i pracowników Teatru w celu wstrzymania prób do spektaklu jest naruszeniem wskazanego przepisu, obowiązującego wszystkich obywateli, bez względu na polityczną przynależność.

Książka Marcina Kąckiego, która stała się inspiracją dla białostockiego przedstawienia to jeden z najważniejszych polskich reportaży literackich ostatnich lat. Tym bardziej więc na uznanie zasługuje fakt, że decyzją dyrektor Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, Pani Agnieszki Korytkowskiej-Mazur, tekst wkrótce doczeka się scenicznej adaptacji.

Białystok. Biała siła, czarna pamięć Marcina Kąckiego to wielowątkowa opowieść nie tylko o polskiej polityce historycznej, skomplikowanych dziejach Podlasia i ostatnich incydentach rasistowskich tamże, ale również hołd dla wielokulturowej tradycji miasta, w którym narodził się język esperanto. Niestety, swoim żądaniem zawieszenia prób do inscenizacji Białegostoku radni Prawa i Sprawiedliwości potwierdzają, że wiele problemów zasygnalizowanych w książce wciąż wymaga głębokiej refleksji. Powracający w tekście Kąckiego obraz zasypanego gruzem żydowskiego cmentarza w centrum Białegostoku po raz kolejny okazuje się metaforą polskiej polityki zapominania niewygodnej przeszłości.

Politycy w żadnym wypadku nie są uprawieni do recenzowania sztuki i interweniowania w jej treść - ocena spektaklu leży w gestii publiczności i krytyków. Ograniczanie społeczeństwu dostępu do sztuki i własnej jej oceny stanowi podważenie zasad demokratycznego państwa prawnego, którego istotą jest pluralizm, także światopoglądowy.

Z poważaniem

Do wiadomości:
- Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski
- Dyrektor Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku Agnieszka Korytkowska-Mazur
- Marcin Kącki
- Redaktor naczelna Wydawnictwa Czarne Monika Sznajderman

_____

 

Dawid Janiuś
Informacja nadesłana
24 marca 2016

Książka tygodnia

Ze szczytów Alp…Dramat i teatr szwajcarski w XX i XXI wieku
Wydawnictwo Uniwerystetu Łódzkiego
Karolina Sidowska, Monika Wąsik

Trailer tygodnia

Kto ukradł jutro?
Olga Ptak
Dlaczego wydałam tę książkę? Bo do ...