List otwarty w obronie Wydziału Teatru Tańca

List otwarty w sprawie Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, jednostki zamiejscowej Akademii Sztuk Teatralnych

Jej Magnificencja
Prof. dr hab. Dorota Segda
Rektor Akademii Sztuk Teatralnych
im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
do wiadomości
Szanownej Pani Wandy Zwinogrodzkiej
Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Podsekretarz Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz
Szanownego Pana Damiana Bartyli
Prezydenta Miasta Bytomia

Magnificencjo, Wielce Szanowna Pani Rektor,

My, ludzie kultury, reprezentujący między innymi środowisko tańca i teatru oraz widzowie i uczestnicy kultury z pełną determinacją pragniemy bronić integralności Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu i wspierać jego dalszy rozwój w obecnej, doskonałej i stworzonej dzięki wysokim nakładom środków publicznych infrastrukturze.

Wydział ten to jedno z największych i najważniejszych osiągnięć polskiego tańca w dziedzinie edukacji artystycznej ostatniej dekady i niezmiernie ważny krok w rozwoju sztuki tańca i teatru w Polsce. Decyzja Senatu AST o możliwości stopniowego wygaszania Wydziału i powrót do specjalizacji tanecznej na Wydziale Aktorskim w Krakowie jest zaprzepaszczeniem dekady rozwoju i dorobku tego Wydziału

Pragniemy zwrócić uwagę, że istniejąca od roku akademickiego 2007/2008 specjalizacja "Aktor teatru tańca", przekształcona od roku akademickiego 2008/2009 w Wydział Teatru Tańca w Bytomiu jest w obecnym kształcie niezwykle ważną instytucją dla polskiego tańca i teatru oraz szerzej: dla polskiej kultury i edukacji artystycznej.

Wydział w Bytomiu rokrocznie cieszy się wysoką liczbą kandydatów. Kształci w atmosferze skupionej i wytężonej pracy, według opracowanego w ramach trzyletniego programu pilotażowego Leonardo da Vinci z udziałem wybitnych pedagogów z Polski, Europy i świata. Przez dekadę funkcjonowania uczelni powstała nowoczesna, specjalistyczna infrastruktura dedykowana Wydziałowi; przestrzeń, stwarzająca optymalne warunki do realizacji tego programu. Studenci mogą w tej przestrzeni kreować także swoje autorskie projekty. Są kształceni zarówno pod kątem wykonawczo-kreacyjnym (taniec w zespole, praca pod kierunkiem choreograficznym), jak i pod kątem tworzenia własnych spektakli. Są również przygotowywani do funkcjonowania na polskim i zagranicznym rynku tańca i teatru, wymagającym mobilności, elastyczności i dbałości o samodzielne prowadzenie kariery. Wydział nawiązał współpracę z wydziałami tańca zagranicą, studenci korzystają z wymian w ramach programu Erasmus.

Wydział bardzo dobrze zaprezentował się podczas Polskiej Platformy Tańca w Bytomiu, spektakle dyplomowe są pokazywane podczas Festiwalu Szkół Teatralnych i zapraszane na najważniejsze festiwale i sceny tańca w Polsce. Program studiów zakłada również gruntowne kształcenie w dziedzinach takich jak antropologia, filozofia, teoria widowiska, zarządzanie kulturą, prowadzone były warsztaty kreatywnego myślenia i innowacji. Unikalny program łączący w sobie sztukę aktorską z popartą dekadami badań polskich i zagranicznych twórców tańca nauką o ruchu i cielesności oraz naukami humanistycznymi kształtuje artystę posiadającego zróżnicowane narzędzia wykonawcze i twórcze, jednocześnie świadomego szerokiego kontekstu kulturowego i potrzeb społeczności, dla których tworzy.

Wydział ten jest także ważnym i jednym z niewielu miejsc kształtowania się i rozwijania polskiej kadry naukowej w dziedzinie tańca, niezbędnej do dalszego rozwoju akademickiego tej dziedziny. Niepodważalną wartością Wydziału jest także to, że w toku studiów studenci mogą pracować z wybitnymi pedagogami z zagranicy, reprezentującymi odmienne metody pracy twórczej.

Absolwenci Wydziału stanowią nowe pokolenie aktorów, tancerzy, twórców tańca, rozpoznawalnych w środowisku tanecznym i teatralnym. Są jako wszechstronnie wykształceni wykonawcy angażowani do wielu projektów zarówno w teatrach dramatycznych, jak i zespołach i instytucjach tańca, a jako samodzielni twórcy realizują swoje własne prace. Na wszystkich tych polach odnoszą sukcesy w Polsce i zagranicą. Prace autorstwa osób wykształconych przez Wydział zdobywają nagrody na różnego rodzaju konkursach i przeglądach oraz spotykają się z bardzo dobrymi ocenami recenzenckimi. Wśród absolwentów i absolwentek są również cenieni pedagodzy tańca oraz kompetentni krytycy tańca. Wydział jest także ważnym dla regionu ośrodkiem twórczym, pozytywnie wpływającym na lokalne zmiany społeczne i życie kulturalne miasta Bytomia.

Apelujemy do Jej Magnificencji Rektor oraz do wszystkich osób i instytucji mogących mieć wpływ na funkcjonowanie Wydziału o dołożenie wszelkich starań, by Wydział Teatru Tańca w Bytomiu mógł realizować swój wysokiej jakości program nauczania w obecnym kształcie przez obecną, rozwijającą się kadrę i w obecnej siedzibie oraz by zapewnione zostały najlepsze warunki do jego dalszego doskonalenia. Głęboko wierzymy, że absolwenci tego Wydziału mają do odegrania ważną rolę na polskich i zagranicznych scenach i wnoszą istotny wkład w polską kulturę.

Z wyrazami głębokiego szacunku,

w imieniu Otwartego Forum Środowisk Sztuki Tańca
oraz wszystkich tych, którzy popierają nasz apel

Jadwiga Grabowska (Majewska) - krytyk, wykładowca, kurator, Uniwersytet Jagielloński, Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego Kroki

Ryszard Kalinowski - tancerz i choreograf, Lubelski Teatr Tańca, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca w Lublinie
Sonia Nieśpiałowska-Owczarek - kurator i producent, Fundacja Kino Tańca
Filip Pawlak - niezależny producent
Hanna Raszewska-Kursa - teoretyczka tańca, krytyczka, doktorantka Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk

___

Wybrane nagrody i sukcesy studentów i absolwentów Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu

rok 2011/2012

- Nagroda dla spektaklu Projekt: 3 siostry -- Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Zdarzenia" w Tczewie,
- Nagroda specjalna dla spektaklu Projekt: 3 siostry na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Niezależnych w Ostrowie Wielkopolskim,
- XXX Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi, nagroda TVP Łódź dla Jakuba Krawczyka za rolę Rocky'ego, w spektaklu Czyż nie dobija się koni w reż. W. Raźniaka,
- XXX Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi, nagroda TVP Łódź dla Zuzanny Kasprzyk za rolę Alice, w spektaklu Czyż nie dobija się koni? w reż. W. Raźniaka,
- XXX Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi, nagroda Radia Łódź dla Roberta Wasiewicza za rolę Maxwella, w spektaklu Czyż nie dobija się koni? w reż. W. Raźniaka,
- Nagroda dla najlepszej aktorki - Agnieszki Bednarz na festiwalu Roma Teatro w Rzymie, spektakl Projekt: 3 siostry,
- Nagroda dla Heleny Ganjalyan za zajęcie II miejsca w ramach konkursu Solo Dance Contest (Gdański Festiwal Tańca 2012) za projekt Lady Ł. - Unicut, Absolwent WTT Paweł Łyskawa współpracuje z jako tancerz i pedagog Krakowskiego Teatru Tańca oraz współpracuje z krakowskim teatrem KTO jako pedagog i aktor.

rok 2013 / 2014r

- Nagroda Grand Prix za najlepszy spektakl dla Profanum w reżyserii i choreografii studenta WTT - Kamila Wawrzuty na Roma Teatro Festival. Obsada - absolwenci WTT: Natalia Dinges, Paulina Jóźwicka, studenci WTT: Patryk Durski, Oskar Malinowski, Paweł Zaufal,

Katarzyna Sikora w 2013 roku jest tancerką Pracowni Fizycznej Jacka Owczarka w Łodzi oraz uczestniczką programu rezydencyjnego Dance Moves Cities w ramach Krakowskich Reminiscencji Teatralnych,
Anna Mikuła laureatką stypendium artystycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne w latach 2012-2016,

- Nagrody dla studentów WTT podczas 1 Połczyńskiego Festiwalu Tańca / X Ogólnopolskich Warsztatów Tańca Współczesnego: tytuł Najlepszego Twórcy na I Połczyńskim Festiwalu Tańca, rezydencja w Instytucie Polskim w Wiedniu dla twórców i wykonawców spektaklu Samsara: Ania Kamińska, Katarzyna Gorczyca, Piotr Stanek, Filip Wójcik, dla spektaklu Wyścig, twórcy i wykonawcy: Dominika Wiak, Dominik Więcek, oraz dla spektaklu Speed Dates, twórcy i wykonawcy: Daniela Komędera, Agata Kmita, Katarzyna Gocał, Karol Pruciak, Michał Woźnica oraz Nagrody Jury dla Najlepszych Wykonawców: Piotr Stanek i Daniela Komędera,
- Udział w Festiwalu Dei Due Mondi ze spektaklem Zrabowali mi składaka, w ramach Young Actors Project, w Spoleto, we Włoszech. Wystąpili: Daniela Komędera, Katarzyna Kania, Piotr Stanek
- Udział absolwentów WTT w spektaklu plenerowym z okazji 40-lecia Instytutu Polskiego w Wiedniu (2014), choreografia:Anna Piotrowska, Jacek Owczarek i Dawid Lorenc, taniec Anna Kamińska, Katarzyna Gorczyca, Katarzyna Kania, Piotr Stanek, Filip Wójcik, Karolina Brzęk, Filip Szatarski, Radek Hewelt, Petr Ochvat, Anna Prokopová, Manuel Wagner, Nanina Kotlowski, muzyka na żywo: Mateusz Rybicki, Piotr Damasiewicz, Wiktor Golz, Dominik Strycharski, Krzysztof Kasprzyk, Michael Fischer, Matija Schellander, Salah Addin, Natalia Kwiatkowska, Robert Kapkowski, Mikołaj Spendel, Adam Partyka, DJ: Gehsteigdisco Obabummi Phillips, Oliver Hangl (Austria)
- Rezydencja na Bałtyckim Festiwalu Tańca
- Udział studentów WTT w "Macao International Art Festival"
- Udział studentów WTT w International Ohrid Festival w Macedonii ze spektaklem Jak wam się podoba w reż. Briana Michaelsa
- Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca w Lublinie ze spektaklem Kocham tylko i wyłącznie, całym sercem nierozłącznie Magdalenę w reż. Jacka Łumińskiego
- Udział studentów w Międzynarodowym Festiwalu "Dancing Poznań 2014" ze spektaklem Kocham tylko i wyłącznie, całym sercem nierozłącznie Magdalenę w reż. Jacka Łumińskiego
- Nagroda publiczności dla Piotra Stanka podczas polskiego finału Eurovision Young Dancers 2013
- Paweł Łyskawa asystentem choreografa w spektaklu Portret wielokrotny (reżyseria Piotr Cieślak) na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu
- Udział Piotra Stanka w produkowanym przez teatr Dada von Bzdülöw spektaklu Enclave 4/7 w choreografii
- Roberto Olivana (dyrektor artystyczny oraz twórca festiwalu deltebre dansa w Hiszpanii
- Absolwent WTT Paweł Łyskawa pomysłodawcą i organizatorem projektów i wydarzeń artystycznych taniecMAŁOPOLSKA (platforma prezentacji zespołów tanecznych) (2014), "Ani słowa! Odbiór niewerbalnych wytworów kultury" (projekt edukacyjny z udziałem 600 uczniów krakowskich liceów, 2014), "321..TANIEC" - konkurs choreograficzny o zasięgu międzynarodowym, jest także twórcą programu nauczania wiedzy o kulturze z elementami historii tańca, realizowanego w ramach klasy o profilu taneczno-teatralnym w XXX Liceum w Krakowie (2013)

rok 2015

- Złota rybka - solo Dominika Więcka / student III roku WTT/ uznana została podczas SOLO Duo International Dance Festival w Budapeszcie za BEST SOLO DANCE PERFORMANCE 2015 oraz otrzymało dodatkową nagrodę publiczności.
- Nagroda w konkursie Choreograficznym 3...2....1 TANIEC, organizowanym przez Krakowskie Centrum Choreograficzne-Nowohuckie Centrum Kultury dla spektaklu Złota rybka
- Solo Dominique choreografia Maciej Kuźmiński, Dominik Więcek, wykonanie, ruch Dominik Więcek - Nagroda Publiczności i II Miejsce przyznane przez jury podczas SOLO DANCE CONTEST 2015 w Gdańsku ( ponad 200 zgłoszeń z Europy )
- Nagroda Publiczności za Room 40 w chór Macieja Kuźmińskiego z udziałem Danieli Komędery, Dominiki Wiak, Anny Kamińskiej, Katarzyny Pawłowskiej i Anny Mikuły w Lublinie na Polskiej Platformie Tańca
- Wyróżnienie dla Dominiki Wiak za solo ZMRUŻ OCZY na Konkursie Beksiński-Interpretacje, Galeria Negatyw, Katowice
- Nagroda indywidualna dla Agnieszki Michalik od prof. Jana Peszka za reżyserię spektaklu Miasto ślepców na XXII Ogólnopolskim Otwartym Festiwalu Teatrów Amatorskich ODEON w Andrychowie
- Anna Mikuła - Finalistka międzynarodowego konkursu Eurovision Young Dancers organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i TVP Kultura.
- Wyróżnienie dla Justyny Masłowskiej, studentki IV roku WTT w 3 edycji 48 Hour Film Project dla Najlepszej Aktorki w filmie Bartka Bali i Tomasza Berka Pod powiekami, wyjazd całej ekipy do Hollywood w 2016r.
- Złota Czacha dla studenta V roku Piotra Mateusza Wacha w Nurcie OFF podczas XIX Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku za spektakl Ryszard.Ciało z gniewu /choreografia Piotr Mateusz Wach
- Nagroda finałowa dla Anny Mikuły w konkursie 3...2...1...Taniec 2015 organizowanego przez Krakowskie Centrum Choreograficzne i Krakowski Teatr Tańca za duet pt. Three days of snow w wykonaniu i choreografii własnej Anny Mikuły i Dariusza Nowaka studentów III r. WTT oraz zdobycie pierwszej nagrody Joanny Leśnierowskiej /indyw./ i drugiej nagrody od Eryka Makohona
- Anna Mikuła- finalistka konkursu SzólóDuó Nemzetkozi Tnc Fesztival 2015 Budapeszt - prezentacja duetu pt. Three days of snow w wykonaniu i choreografii własnej i Dariusza Nowaka
- Anna Mikuła - finalistka konkursu choreograficznego Make Move w ramach projektu Scena Otwarta , organizowanym przez Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie na IV Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Tańca- za prezentację własnej choreografii pt. TRZY CZWARTE
- Dominika Wiak i Oskar Malinowski otrzymali stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne
- Spektakl Życie męczy w reżyserii Katarzyny Gorczycy był w finale konkursu teatralnego Entree w Teatrze Rozrywki, a w Zgierzu na 21 Zgierskim Spotkaniu Małych Teatrów Słodkobłękity otrzymał nagrodę za ruch sceniczny.
- Anna Mikuła oraz Dariusz Nowak, studenci IV roku otrzymali nagrodę jurorską od Ryszarda Kalinowskiego, Witolda Jurewicza i Zofii Rudnickiej za duet pt. Three days of snow w konkursie "Sense of move" podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Ci sami studenci zwyciężyli w konkursie na rezydencję artystyczną w Stalker Teatro-officine CAOS gdzie będą pracować nad swoim duetem.
- Dominika Wiak, studentka V roku zaprezentowała swoją choreografię solową na międzynarodowym festiwalu SOLO DUO w Budapeszcie, gdzie zdobyła aż dwie nagrody: BEST SOLO oraz Nagrodę Publiczności. Wśród finalistów pojawili się również Agnieszka Borkowska, Wiktoria Zawadzka, Jarosław Mysona - studenci III roku oraz Paweł Zaufal.
- Dominika Wiak oraz Grzegorz Łabuda dostali zaproszenie na udział w festiwalu "Nova Generace" w Pradze, gdzie zaprezentowali swoje prace solowe. Festiwal jest organizowany przez Akademię Sztuk Scenicznych w Pradze a jego celem jest promowanie nowego pokolenia artystów. Do tej pory festiwal współpracował jedynie ze studentami ze Słowacji. Dominika i Grzegorz byli pierwszymi studentami z Polski zaproszonymi do wzięcia udziału w festiwalu.
- Dominika Wiak i Grzegorz Łabuda wygrali konkurs "Gotowi do sztuki start!", ogłoszony przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach. Projekt został zrealizowany przez studentów w grudniu w Katowicach. Idea projektu i koordynacja: Aneta Zasucha,
- Magdalena Herman-Urbańska z projektem Siedem grzechów głównych zakwalifikowała się do Girls Go Start-Up Academy 2016 -pierwszej w Polsce akademii start-upowowej dla kobiet, realizowanej przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oraz Stowarzyszenie TOP500 Innovators, przy współpracy z Ambasadą USA. Partnerzy: CMS - Międzynarodowa kancelaria specjalizująca się m.in. w prawie nowych technologii i Google,
- Krystian Łysoń został zaproszony w drodze konkursu do udziału w spektaklu Teatru Polonia w Warszawie pt. "Na czworakach" w reż. J. Stuhra
- Pierwsza Nagroda Grand Prix na VIII Będzińskich Spotkaniach Teatralnych "BEST 2015" dla studentów II I III roku WTT , za projekt w reżyserii /choreografii Michała Czornego pt. Ze - zwierzem- cienie
- Udział Piotra Stanka w spektaklu Dada von Bzdülöw Intro, reżyseria Leszek Bzdyl i Katarzyna Chmielewska, spektakl został zagrany ponad 20 razy w Polsce i za granicą m.in. podczas festiwalu Rozdroże 2016, w tym samym roku w Kolonii oraz podczas Rehearsal For Truth Theater Festival New York 2017
- Dariusz Nowak - Finalista międzynarodowego konkursu Eurovision Young Dancers organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz TVP Kultura
- Dariusz Nowak - finalista konkursu SzólóDuó Nemzetközi Tánc Fesztivál 2015 Budapeszt - za duet Three days of snow w wykonaniu i choreografii własnej i Anny Mikuły
- Dariusz Nowak - tancerz gościnny w Balecie Opery Wrocławskiej przy spektaklu Ognisty ptak/Cudowny Mandaryn w choreografii Roberta Bondary
- Dariusz Nowak - otrzymanie stypendium fundacji Sapere Auso Scholarship za wybitne osiągnięcia artystyczne 2015/2016
- Paweł Łyskawa kuratorem projektu "Goodbye Superman! Mężczyzna w polskiej choreografii" (wspólnie z Anną Królicą i Erykiem Makohonem), realizowanego w Krakowskim Centrum Choreograficznym w ramach programu IMiT "Scena dla tańca"
- Realizacja wydawnictwa muzycznego "Król Wichrów" i "Malowanki małopolskie" , do muzyki Feliksa Nowowiejskiego z udziałem Sinfoni Varsovia, studentów Wydziału Teatru Tańca i tancerzy Krakowskiego Teatru Tańca, koordynacja Paweł Łyskawa
- Paweł Łyskawa zrealizował w latach 2015-2016 projekt "V4. Young Dance Talents" - wyszehradzki projekt edukacyjny realizowany z ośrodkami w Bratysławie, Pradze, Budapeszcie i Krakowie
- Udział Pawła Łyskawy w spektaklu Idana Cohena Nesting

rok 2016

Cztery Nagrody dla czwórki studentów WTT na Konkursie Choreograficznym 3 2 1..Taniec w Krakowie za:
- spektakl #DBRMPP dla Katarzyny Gorczycy i Oskara Malinowskiego
- spektakl 5dm3 dla Anny Kamińskiej i Patryka Durskiego
- Pierwsza Nagroda Indywidualna dla Katarzyny Gorczycy i Oskara Malinowskiego,
- Druga Nagroda Indywidualna dla Anny Kamińskiej i Patryka Durskiego.
- Dwie Nagrody Publiczności dla spektaklu Dominique w wykonaniu Dominika Więcka na Międzynarodowym Festiwalu Solo- Tanztheater w Stuttgarcie ( ponad 350 zgłoszeń z 4 kontynentów)
- Udział absolwentów WTT Katarzyny Sikory i Roberta Wasiewicza w spektaklu Zrób siebie Marty Ziółek, pokazywanego w latach 2016/2017 ponad 30 razy w Polsce, a także w Bukareszcie i Tel-avivie. Za reżyserię spektaklu Marta Ziółek otrzymała nagrodę na XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE w Katowicach
- Nominacja do Nagrody Złotej Maski w kategorii nagroda specjalna dla twórców i spektaklu dyplomowego WTT pt. OUT CRY w reż. Edana Gorlickiego
- Udział studentów ze spektaklem dyplomowym w reż. Briana Michaelsa pt. Wiele hałasu o nic na Międzynarodowym Festiwalu Szekspirowskim w Essen
- Udział studentów WTT z pokazem projektu artystycznego pt. KOD w obchodach Międzynarodowego Dnia Tańca w Operze Bytomskiej.
- Monika Witkowska - W sezonie 2015/2016 wzięła udział w projekcie badawczym powstałym dzięki współpracy Pina Bausch Foundation i Folkwang University tworzonym przez tancerzy Tanztheater Wuppertal tańcząc repertuar Piny Bausch.
- Udział studentów WTT ze spektaklem dyplomowym pt. OUT CRY w Festiwalu SPACER, NCK Kraków
- Studenci WTT laureatami konkursu "Artists ine residence", organizowanego przez Stalker Teatr - officine CAOS w Turynie/Włoch/, gdzie odbyli rezydencję artystyczną, zakończoną spektaklem teatru tańca: Anna Mikuła, Dariusz Nowak i Kamil Pilarski
- Solo Dominique w choreografii Macieja Kuźmińskiego i w wykonaniu Dominika Więcka
- II-ga NAGRODA oraz ZAPROSZENIE SCAPINO BALLET na 30. Międzynarodowym Konkursie Choreograficznym '2016 w Hanowerze ( ponad 350 zgłoszeń z 3 kontynentów )
- FINALISTA na Międzynarodowym Konkursie Choreograficznym MASH w Jerozolimie ( ponad 300 zgłoszeń z Europy )
- Udział studentów i absolwentów w Międzynarodowym Festiwalu Szkół Lalkarskich Białystok 2016 i pokaz spektaklu Emergency Plan w reż. Katarzyny Kani i Piotra Stanka, wykonanie: Dominika Wiak, Katarzyna Kania
- Udział Pawła Łyskawy w spektaklu Anny Konjetzky Lighting
- Studenci WTT : Joanna Chułek, Nicol Wesołowska, Dominika Wiak, Omar Karabulut, Grzegorz Łabuda, Jarosław Mysona, wzięli udział w projekcie badawczym 2nd CEEC- ChinaSummer Dance Camp "Enjoy the fun of dancing"
- Udział studentów WTT i spektaklu pt. Wiele hałasu o nic w reż. Briana Michaelsa na SzekspirOFF w Gdańsku
- Spektakl Powtórzenie w chor. Macieja Kuźmińskiego, (wykonanie Daniela Komędera, Agnieszka Bednarz oraz Dominika Wiak) wybrany do oficjalnego programu bi-anualnych międzynarodowych targów tańca Tanzmesse NRW z ponad 760 zgłoszeń z całego świata (największa i najważniejsza impreza tego typu na świecie). Spektakl reprezentował Polskę i był pierwszym polskim spektaklem w oficjalnym programie od 2006 roku
- Udział absolwenta WTT Piotra Stanka w spektaklu Zachodnie wybrzeże, reżyseria Kuba Kowalski, Teatr im. Żeromskiego w Kielcach oraz w spektaklu Jaram się w choreografii Rafała Urbackieho w Teatrze Śląskim w Katowicach
- Udział absolwentki WTT Natalii Dinges w spektaklu Bataille i świt nowych dni w reż. Sławomira Krawczyńskiego i chór. Anny Godowskiej, który pokazywany był na najważniejszych scenach tańca w Polsce oraz na Polskiej Platfiormie Tańca w Bytomiu w 2017 roku
- Dariusz Nowak - tancerz w Wee Dance Company w sezonie 2016/2017 pod dyrekcją artystyczną Marko E. Weigert oraz Dan Pelleg, Niemcy/Izrael

rok 2017

- Kryształowa Pestka i Pestka Publiczności na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA 2017 w Jeleniej Górze dla spektaklu WTT w Bytomiu pt. Polonez alla Polacca w reż. Seba Majewskiego- premiera 31.01.17
- Udział Pawła Łyskawy w spektaklach Eryka Makohona w latach 2012-2017: Glamour, Estra&Andro, Kwadryga na TRZECH, MY|WY (spektakl został wybrany z ponad 220 spektakli jako jeden z dwudziestu najlepszych spektakli offowych w Polsce)
- Udział Pawła Łyskawy w spektaklu Ayrin Ersoz Singulare tantum
- Udział absolwentów WTT w spektaklu Sideways Rain w reżyserii Guilherme Botelho, muzyka Murcof, reżyseria świateł Jean-Philippe Roy, obsada Amaury Réot, Adriano Coletta, Victoria Hoyland, Angela Rabaglio, Joanna Wachnienko, Izabela Zawadzka, Arkadia Ślósarska, Marta Starostecka, Krzysztof Dziarmaga, Tomasz Słomka, Kamil Zdańkowski, Aleksander Staniszewski, Helena Ganjalyan, Liwia Bargieł, Kamil Wawrzuta, Jasiek Grządziela, Natalia Dinges, Vera Popova

- Paweł Łyskawa asystentem choreografa w spektaklu Motion Gallery (choreografia ErykMakohon w Academy of Performing Arts w Pradze
- Spektakl I Fought Piranhas, choreografia Maciej Kuźmiński, wykonanie Monika Witkowska - finalistą na Międzynarodowym Solo Dance Contest '2017 w Gdańsku ( ponad 200 zgłoszeń z Europy )
- I Nagroda , Nagroda Krytyki i Nagroda Specjalna im. Aleksandra Izaikovskiego dla Dominika Więcka za solo Dominique na XXI Festiwalu Miniatur Choreograficznych w Belgradzie /5.05.2017/
- Omar Karabulutznalazł się z własnym projektem TERMINAL B , wśród trzech najlepszych solistów na Szolo Duo International Dance Festiwal, natomiast najlepszym duetem okazały się absolwentki WTT - Agata Meyer-Luters i Agnieszka Bednarz z pokazem projektu Jestem Helena
- Laureatami tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu 3...2...1...Taniec w Krakowskim Centrum Choreograficznym zostali studenci i absolwenci WTT:
- Agata Meyer-Luters i Agnieszka Bednarz za Jestem Helena I Nagroda
- Omar Karabulut za Terminal B I Nagroda
- Helena Ganjalyan za M E L T II Nagroda
- Prezentacja w Centrum Spotkania Kultur Pogranicza w Lublinie spektaklu pt. PRZEJŚCIA wg baletów Igora Strawińskiego w choreografii Jacka Łumińskiego, z licznym udziałem studentów i absolwentów WTT PWST: Jarka Mysony, Danieli Komędery, Moniki Witkowskiej, Agnieszki Bednarz, Katarzyny Gocał, Kamila Wawrzuty, Bartłomieja Mieszczaka, Patryka Durskiego, Omara Karabuluta, Piotra Stanka, Katarzyny Kani i Pawła Zaufala
- Wydział Teatru Tańca PWST brał czynny udział jako partner wraz z Operą Śląską i Bytomskim Centrum Kultury w Finale Polskiej Platformy Tańca w Bytomiu, której głównym organizatorem był Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. Wydział prezentował swój dorobek artystyczny i profil kształcenia, w tym spektakl dyplomowy OUT CRY w reż. i choreografii Edana Gorlickiego, projekty twórcze studentów oraz warsztaty
- Student WTT PWST Patryk Kaczmarek zakwalifikował się do finału Konkursu Młody Tancerz Roku 2017, który był transmitowany na żywo przez TVP Kultura,
- Pokaz spektaklu Uważnie się przyglądam w ramach projektu Centrum Sztuki Tańca w Warszawie, spektakl w koncepcji i choreografii Ilony Trybuły, we współpracy z Adamem Świtałą (muzyka na żywo) jest rezultatem projektu badawczego na temat improwizacji, zrealizowanego ze studentami Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu. Spektakl został także zaproszony na wrześniową edycję Sceny Tańca Studio w Warszawie w 2018 roku
- Dariusz Nowak - otrzymanie dofinansowania z programu Wspieranie Aktywności Międzynarodowej z Instytutu Muzyki i Tańca

rok 2018

- Spektakl Melancholia zdobył nagrodę BEST SOLO na Międzynarodowym Festiwalu Solo/Duo w Budapeszcie,
C- hor. :Jakub Lewandowski, taniec: Dominika Wiak
- Paweł Łyskawa kuratorem projektu "Rollercoaster. Kolekcjonerzy wrażeń", realizowanego w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie (wspólnie z Erykiem Makohonem)
- Udział Piotra Stanka w spektaklu Dada von Bzdülöw Dzisiaj. Wszystko, choreografia Jakub Truszkowski (tancerz oraz rehersal director zespołu Rosas w Brukseli), spektakl wziął udział w projekcie TOO SOON TOO
- LATE Performative Dialogue of Artists from 8 European Countries Bruksela/Bozar
- Paweł Łyskawa asystentem choreografa w spektaklu Poly (choreografia Eryk Makohon) w Central Europe Dance Theatre w Budapeszcie
- Nagroda na UNRESTRICTED VIEW FILM FESTIVAL 2018 w Londynie dla Aleksandry Grąckiej. Film Pociecha / Consolation wygrał na UNRESTRICTED VIEW FILM FESTIVAL 2018 w Londynie w dwóch kategoriach! Absolwentka WTT Aleksandra Grącka otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki w pełnometrażowym filmie fabularnym (Best Actress (Feature), a Pociecha/Consolation nagrodę dla najlepszego zagranicznego filmu pełnometrażowego (Best Foreign Feature)
- Monika Witkowska, studentka IV roku WTT, zdobyła główną nagrodę za solo Fur Roman w kategorii najlepszy krótki spektakl (Best Short Dance Piece) na 10. International Competition of Young Dance Performers OPUS 1 w Slovenium National Theatre Celje oraz zaproszenie na 13. Front Festival 2018 w Murskiej Sobocie na Słowenii
- Jarosław Mysona z nagrodą w Krakowskim Centrum Choreograficznym "3..2..1..TANIEC!"
- Solowy spektakl I Fought Piranhas w choreografii Macieja Kuźmińskiego i wykonaniu Moniki Witkowskiej został zakwalifikowany do XXXII edycji Międzynarodowego Konkursu Choreograficznego "Choreography 32" w Hanowerze 2018
- Zrealizowane z udziałem absolwentów WTT spektakle Macieja Kuźmińskiego Dominique, Powtórzenie, Room 40, I Fought Piranhas oraz Archipelag były pokazywane od 2014 r. 86 razy w 17 krajach - w Kanadzie, Izraelu, Brazylii, Serbii, Armenii, Włoszech, Słowenii, Niemczech, Austrii, Czechach, Gruzji, Serbii, Szwecji, Anglii, na Ukrainie, Białorusi oraz oczywiście wielokrotnie w Polsce w teatrach jak: Teatr Polski w Bielsku-Białej, Teatr Polski w Bydgoszczy, Teatr Wybrzeże, Teatr Ósmego Dnia, czy Teatr Studio w Warszawie
- Pokaz spektaklu dyplomowego Stany skupienia z udziałem studentów WTT w ramach edycji specjalnej Sceny Tańca Studio w Warszawie, inaugurującej program w 2018 roku, spektakl choreografii Jacka Przybyłowicza został zrealizowany we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu Zamówienia choreograficzne 2017
- Absolwenci WTT Paweł Łyskawa, Kasią Pawłowską, Krystianem Łysoniem i Mateuszem Flisem zwycięzcami konkursu "Giełda teatralna" organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa dla absolwentów szkół teatralnych. W ramach konkursu realizowany jest spektakl Nieważkość w reżyserii Wojciecha Farugi w Teatrze Nowym w Krakowie
- Absolwenci WTT Jan Lorys i Paweł Łyskawa otrzymali Stypendia Twórcze Miasta Krakowa
- Udział Dariusza Nowaka w interdyscyplinarnym spektaklu Exctincion/I'm still here w reżyserii i choreografii Saar Magal, Rote Fabrik Zurich, Izrael/Szwajcaria
- Udział Dariusza Nowaka w międzynarodowym spektaklu Creature w choreografii Vanessa Cook, Wielka Brytania/Szwajcaria

(-)
Materiał AST
7 czerwca 2018

Książka tygodnia

Opowiedzieć historię. Polska dramaturgia współczesna po 2006 roku
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
redakcja: Joanna Królikowska i Weronika Żyła

Trailer tygodnia

Przemilczenia
Joanna Marcinkowska
U Joanny Marcinkowskiej nieodzownym e...