List prof. Dudzika do ministra Glińskiego

W sprawie Instytutu Teatralnego

W związku z ewentualnością ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego prezes Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, prof. dr hab. Wojciech Dudzik, skierował w dniu 10 lipca list do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr. hab. Piotra Glińskiego.

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z planowanym przez Pana Ministra ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w składzie komisji konkursowej przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.

Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych jest jedynym w Polsce stowarzyszeniem naukowym, skupiającym badaczy teatru, dramatu i widowisk ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce (liczącym obecnie prawie 200 członków, tj. niemal wszystkie osoby zajmujące się naukowo tą problematyką). Członkowie PTBT na co dzień korzystają w Instytucie Teatralnym z największego w Polsce zbioru dokumentacji teatralnej, biblioteki i mediateki, biorą udział w konferencjach i dyskusjach publicznych, wspólnie z pracownikami Instytutu inicjują i realizują projekty naukowe oraz przedsięwzięcia wydawnicze, integrujące uczonych z różnych ośrodków akademickich, prowadzą też działalność edukacyjną i pedagogiczną, czego spektakularnym przykładem mogą być - jedyne takie w Polsce - studia podyplomowe z zakresu pedagogiki teatru zorganizowane wspólnie przez Instytut Teatralny i Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jednym z najważniejszych - bez precedensu w skali europejskiej - przedsięwzięć Instytutu Teatralnego, prowadzonym we współpracy z Polskim Towarzystwem Badań Teatralnych jest nieustannie uzupełniana Elektroniczna Encyklopedia Teatru Polskiego, która już wkrótce po uruchomieniu w 2015 roku stała się dla rzeszy badaczy i studentów podstawowym miejscem zdobywania wiedzy o polskim teatrze. Warto też dodać, że Instytut Teatralny przyznaje co roku nagrodę za najlepszą pracę magisterską z teatrologii, natomiast Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych wyróżnia doroczną nagrodą autora najlepszej publikacji książkowej z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze i widowiskach, którą to nagrodę Pan Minister był łaskaw objąć swym patronatem honorowym.

To tylko niektóre powody, dla których Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych jest żywotnie zainteresowane dalszym kierunkiem rozwoju działalności Instytutu Teatralnego i sposobem realizacji z następnych latach tych statutowych zadań Instytutu, które dotyczą wspierania działalności badawczej w zakresie wiedzy o teatrze - na co pozwalam sobie zwrócić uwagę Pana Ministra, gdyż udział przedstawiciela PTBT w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora tej placówki na następną kadencję nie musi wydawać się tak oczywisty, jak udział przedstawicieli stowarzyszeń twórczych (takich jak Związek Artystów Scen Polskich) lub zawodowych (jak na przykład Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów).

Zgodnie z zapisem statutu (§ 8, pkt. f) jednym z zadań Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych jest "wypowiadanie się w przedmiocie stanu, potrzeb i perspektyw rozwojowych teatru i innych sztuk performatywnych opracowywanie ekspertyz i opinii oraz podejmowanie zadań w zakresie doradztwa". Z wiedzy członków PTBT korzystali już w tym zakresie w ostatnim czasie między innymi przedstawiciele władz samorządowych. Proszę więc uprzejmie, by Pan Minister zechciał uwzględnić nasz wniosek, podyktowany troską o jak najlepszą dalszą współpracę merytoryczną między Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego i środowiskiem badaczy, skupionych w Polskim Towarzystwie Badań Teatralnych

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Wojciech Dudzik

prezes Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych

(-)
E-teatr
16 lipca 2018

Książka tygodnia

Wpadnij, to pogadamy...
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski, Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia

Roxana Songs
Krystian Lada
Lada wybrał na miejsce nagrania „Roxa...