List senatora Grubskiego w sprawie Teatru Nowego w Łodzi

Maciej Grubski pisze do prezydenta Łodzi

"Szanowny Panie Prezydencie, proszę nie doprowadzić do zniszczenia odrodzonej sceny Teatru Nowego w Łodzi" - tak zaczyna się list otwarty senatora Macieja Grubskiego do prezydenta Łodzi, Jerzego Kropiwnickiego.

Dalej czytamy w nim m.in.: "Zaniepokojony doniesieniami dotyczącymi planów zdjęcia Pana Zbigniewa Brzozy ze stanowiska dyrektora artystycznego Teatru Nowego w Łodzi, zwracam się do Pana Prezydenta z apelem o niedokonywanie zmian personalnych na w/w stanowisku. Łódź teatralna na przestrzeni ostatnich lat przeżywała ciężkie chwile, które śledziła cała Polska. Wydawało się, że mamy ten okres za sobą, gdy konkurs przeprowadzony na dyrektora artystycznego Teatru Nowego w Łodzi wyłonił wybitnego artystę w osobie Pana Zbigniewa Brzozy. Sygnały jakie docierają do mnie o chęci zakończenia tak dobrze zaczętej współpracy dziwią mnie i smucą. Wyrażam jednak nadzieję, że są to tylko plotki rozsiewane przez urzędników (...). Obecny dyrektor artystyczny Teatru Nowego jest osobą, która ma odpowiednie wykształcenie, talent, szerokie kompetencje, wszelkie predyspozycje oraz długoletnie doświadczenie do pełnienia funkcji dyrektora artystycznego (...). Pan Zbigniew Brzoza zalicza się do grona najzdolniejszych twórców. Od momentu podjęcia pracy w Teatrze Nowym w Łodzi, teatr ten przeżywa renesans (...). Wyrażam głęboką nadzieję, że Pan Prezydent weźmie pod uwagę ocenę komisji, ale przede wszystkim widzów, którzy wyrażają ogromne zadowolenie z repertuaru zaprezentowanego w ostatnim sezonie i z niecierpliwością czekają na kolejne premiery".

Dariusz Pawłowski
Polska Dziennik Łódzk
13 lipca 2009
Portrety
Zbigniew Brzoza

Książka tygodnia

Ze szczytów Alp…Dramat i teatr szwajcarski w XX i XXI wieku
Wydawnictwo Uniwerystetu Łódzkiego
Karolina Sidowska, Monika Wąsik

Trailer tygodnia