Lubelska "Ferdydurke" w Rampie

"Ferdydurke" - reż. W. Mazurkiewicz i J. Opryński - Teatr Provisorium

21 i 22 września w Teatrze Rampa Teatr Provisorium i Kompania Teatr z Lublina zaprezentuje "Ferdydurke"

"Ferdydurke" - przedstawienie Teatru Provisorium i Kompanii Teatr. Ta lubelska interpretacja powieści Gombrowicza zawęża do granic absurdu przestrzeń sceniczną, skupiając uwagę Widza na grze aktorskiej.

Spektakl zachowuje rytmiczność konstrukcji, zamyka całość w powtarzających się częściach zawartych w znanym schemacie szkoła - dom - dwór. Ścieśnienie przestrzeni, kumulacja czasu, precyzja ruchowa i rytmiczna doprowadzona do perfekcji w scenie pojedynku - wszystko to buduje najwyższe emocje. Walorem spektaklu jest jego komizm, który niejako przybiera charakter okrutnego i dzikiego, tak jak okrutny bywał sam Gombrowicz.

(-)
Materiały Teatru
5 września 2011

Książka tygodnia

Piękne zielone oczy
Wydawnictwo Czarne
Arnošt Lustig

Trailer tygodnia