Ludzie teatru z całego kontynentu spotkają się w Opolu!

II Europejskie Forum Teatru X ETC w Opolu

Jako jedna z wiodących instytucji kultury w Polsce, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu będzie miał zaszczyt gościć II Europejskie Forum Teatralne, organizowane przez Komisję Europejską w partnerstwie z European Theatre Convention (ETC).

Całe międzynarodowe wydarzenie odbędzie się w dniach 10-14 maja 2023 roku. Jest to zupełna nowość w naszym mieście i kraju – tak kompleksowej formy spotkania twórców i artystów teatralnych z całej Europy jeszcze w Polsce nie było. Biuro organizacyjne Forum zapowiedziało przyjazd ponad 300. osób z niemalże 50. krajów Europy.

Wierzymy, że to wydarzenie będzie miało ogromne znaczenie dla branży teatralnej w Europie, gdyż zgromadzi profesjonalistów teatralnych i osoby decyzyjne, w celu omówienia wyzwań i możliwości stojących przed teatrem w dzisiejszych czasach.

Tematy paneli dyskusyjnych skupią się nie tylko na skutkach pandemii, ograniczeniach środków finansowych czy wojnie toczącej się przy Polskiej granicy, ale również na zmniejszaniu wpływu teatru na ograniczanie śladu węglowego, tworzeniu silnych polityk kulturalnych oraz wykorzystaniu form cyfrowych w celu zwiększenia zasięgu i dostępności teatru.

Opole, w którym w latach 60. swoje idee rozwijał Jerzy Grotowski, pokazało światu, że nawet niewielki ośrodek może wpłynąć na globalną rozmowę o kulturze. Przyszedł moment, żeby podzielić się wizją przyszłości, inspirowaną słowami Grotowskiego, który wierzył w poświęcenie dla sztuki „nie po to, by uczyć innych, ale by uczyć się wraz z nimi".

Konferencja ETC to cykliczne wydarzenie organizowane dwa razy w roku, podczas których reprezentanci z Teatrów członkowskich European Theatre Convention wraz z zaproszonymi Gośćmi mogą spotkać się w pięknych przestrzeniach i wspólnie wymienić poglądy i poszerzyć własne perspektywy. Teatr im. Jana Kochanowskiego jest jedynym Teatrem w Polsce, który należy do grona Teatrów członkowskich ETC. Konferencja organizowana przez European Theatre Convention to doskonała okazja do zbadania nowych trendów w teatrze europejskim, promowania sieci kontaktów i podnoszenia świadomości na temat aktualnych debat i wyzwań w teatrze europejskim.

II Europejskie Forum Teatru odbędzie się od 11-13 maja. Jest to flagowe wydarzenie dla europejskiej społeczności sztuk widowiskowych w 2023 roku.

To druga edycja Forum, będąca następstwem poprzedniego Forum Teatru zorganizowanego w 2020 roku w Dreźnie we współpracy z platformą Perform Europe (2019-2022) oraz dzięki przeprowadzonym badaniu "Wsparcie sektorowe dla rodowiska teatralnego" z 2020 roku.

Magdalena Gabert
Materiał Teatru Kochanowskiego w Opolu
19 kwietnia 2023

Książka tygodnia

Teatr bliskiego kontaktu
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Katarzyna Kalinowska, Katarzyna Kułakowska, Emilia Zimnica-Kuzioła, Ewelina Wejbert-Wąsiewicz

Trailer tygodnia