Magia Teatru w niecodziennym wydaniu

14. Międzynarodowy Festiwal Korczak

Już 4 października rozpoczyna się wielkie teatralne wydarzenie - XIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2010. Jak co roku najlepsze teatry z Polski i świata zaprezentują spektakle
w najróżnorodniejszych formach takich jak: teatr plastyczny, teatr lalek, animacja, pantomima, taniec i wiele innych... W programie znajdują się również ciekawe projekty dodatkowe - Teatr+, czyli m.in. program "Myśli za-chwycone", Festiwalowe Studio Internetowe, happeningi, spotkania oraz warsztaty, które mają na celu upowszechnianie edukacji kulturalnej i propagowanie edukacyjnej roli Teatru.

Międzynarodowy Festiwal KORCZAK to największy w Polsce przegląd różnorodnych form teatralnych stosowanych w teatrze dla młodego widza. Zapraszane są na niego zawodowe zespoły teatralne z kraju i zza granicy, które posługują się tradycyjnymi technikami teatralnymi oraz te, które w sposób nowatorski wprowadzają do spektaklu nowoczesne rozwiązania. W ciągu sześciu festiwalowych dni, na scenach kilku warszawskich teatrów, będzie można zobaczyć 24 zespoły teatralne m.in. z Niemiec, Włoch, Słowacji i Francji. Wszelkie bariery językowe będą usunięte.

 „Ten festiwal to ważne i potrzebne spotkanie tych wszystkich, którzy teatr dla dzieci  i młodzieży uważają za wyjątkowo cenną formę kształtowania świadomości młodego człowieka. To radosna zabawa, ale i cenna nauka. Z roku na rok Festiwal rozwija się i zmienia. Staje się coraz ważniejszym elementem życia kulturalnego Warszawy, a jego kolejne edycje przynoszą nowe wyzwania. Najważniejszym i niezmieniającym się przekonaniem wszystkich, którzy tej imprezie poświęcają czas i siły, jest przekonanie, że człowieka warto kształtować tak, aby chciał być  osobowością twórczą, tak, aby nieustannie podejmował wysiłek samodzielnego myślenia. Brzmi to banalnie, ale stanowi fundament, bez którego ani nasz patron Janusz Korczak, ani kolejne pokolenia wychowawców i pedagogów  nie zaczynały refleksji nad kształtowaniem społeczeństwa” – powiedział Maciej Wojtyszko, Dyrektor Honorowy Festiwalu.

KORCZAK to „więcej niż teatr”, to:

TEATR
+ …RODZICE, czyli program „Ab ovo” („zacząć od jaja”).
Jest oczywiste, że w przedstawieniach dla najmłodszych dzieci uczestniczą z opiekunami.
Propozycją rozszerzającą są warsztaty dla rodziców i dzieci. Również spotkania po spektaklach ze względów oczywistych są spotkaniami z rodzicami.

+ …WARSZTATY.  Tradycyjnie już przy okazji festiwalu nauczyciele, instruktorzy mają dla siebie cieszące się ogromnym powodzeniem warsztaty, których nazwa mówi wszystko: „Teatr z dziećmi – jak to robić?”
Z kolei dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w przeznaczonych dla nich warsztatach teatralno-lalkarskich. 

+ …SZKOŁA. Nauczycie i wychowawcy oglądający z dziećmi spektakle otrzymają materiały metodyczne do wykorzystania podczas lekcji. Nauczyciele, korzystając z łącza internetowego (dostępne ze strony www.korczak-festiwal.pl), będą mogli także wysłuchać objaśnień i wskazówek metodycznych.

 + …ZJAWISKA TEATRALNE. Prezentacja osiągnięć dziecięcych zespołów teatralnych wyszukanych w kraju i za granicą. Ukazanie twórczej, ambitnej pracy dorosłych z teatrem uczniowskim.

+ …GALERIA. Festiwalowi tradycyjnie już towarzyszą ciekawe wystawy związane z teatrem dla młodego widza.

+ …KONKURS. Przegląd polskich teatrów zawodowych ma charakter konkursu.  Spektakle oceniają dwa zespoły jurorów: Jeden – złożony z wybitnych dorosłych znawców teatru przyznaje nagrodę „Słonecznika”.  Drugi, kilkunastoosobowy zespół, w którego skład wejdą dzieci, przyzna swoje „Ziarenka”.  Jury dziecięce będzie pracowało pod opieką fachowców. Teatry zagraniczne są gośćmi honorowymi, a „Zjawiska teatralne” nie podlegają ocenie konkursowej. Niezależnie od jurorów, każdy z młodych widzów będzie miał szansę oddać swój głos na najlepszy – jego zdaniem- spektakl. Działania te mają służyć zarówno uaktywnieniu i kształtowaniu dzieci, jako odbiorców sztuki teatru, jak i przybliżeniu twórcom w różny sposób preferencji młodej widowni.

+ …DEBIUTY. Młodzi aktorzy, studenci szkół aktorskich prezentować będą fragmenty sztuk młodych dramaturgów nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie „Szukamy polskiego Szekspira”.

 + …KRYTYCY. Grupa młodych ludzi zajmujących się opisywaniem teatru postanowiła całkiem serio zająć się teatrem dla dzieci. Zostali akredytowani przy Festiwalu i to ich artykuły znajdziecie państwo na stronie internetowej w dziale „Prasa festiwalowa”.

Do współpracy zapraszamy krytyków teatralnych, przedstawicieli mediów (również branżowych) i inne osoby mające wpływ na kształtowanie klimatu wokół twórczości teatralnej dla młodego widza, poprzez stworzenie warunków swobodnego kontaktu w sprzyjającej atmosferze – chcemy stworzyć forum wymiany myśli, poglądów, doświadczeń.

+ …FESTIWALOWE STUDIO INTERNETOWE. Bieżące relacje ze spotkań festiwalowych przekazywać będzie Festiwalowe Studio Internetowe, które po zakończeniu projektu będzie łatwo dostępną dla świata bazą informacji o twórcach, spektaklach. Studio jest dostępne ze strony internetowej www.korczak-festiwal.pl.

+ …INERNET.  Dla młodzieży podczas Festiwalu działa w sieci forum dyskusyjne pod hasłem „Myśli za-chwycone”. Adres forum: www.fifi.alternatywafundacja.pl

+ …HAPPENINGI. 15 minut przed każdym spektaklem w foyer lub przed teatrami odbywają się teatralne happeningi.

+ …SPOTKANIA Z TWÓRCAMI SPEKTAKLU odbywają się po każdym przedstawieniu w sali teatralnej. Prowadzący dyskusje zaproszą do rozmowy z aktorami, reżyserami, dyrektorami teatrów. Czas trwania ok. 30 min.

+ …NIEPEŁNOSPRAWNI.  Spotkania z teatrem prezentowanym przez niepełnosprawnych – takie spotkania zawsze dostarczają niezwykłych przeżyć i wzbogacają, znacznie poszerzając horyzonty myślenia. Organizatorzy szczególną troską otaczają widzów niepełnosprawnych. Spektakle dostępne dla nich oznaczone są w materiałach informacyjnych.

+ …TWÓJ +. W to miejsce Widzowie wpisują swojego „plusa”, którego my nie zaplanowaliśmy, a którego dzięki własnej uwadze i dociekliwości, być może odnajdą w Festiwalu….
             
PROGRAM FESTIWALU

Teatr RAMPA

Poniedziałek, 4 października

9.00, 11.30:   „Przygody Sindbada Żeglarza” - Teatr Lalek Banialuka (Bielsko-Biała) - 70 min -7 lat - Duża Scena

Wtorek, 5 października

9.00, 11.00: „Olbrzym” - Teatr Baj Pomorski (Toruń) - 60 min - 6 lat - Duża Scena
10.00, 12.00: „Od ucha do ucha” - Olsztyński Teatr Lalek  (Olsztyn) - 30 min - 1 rok - Scena Basen

Środa, 6 października

8.30, 12.00: „Pinokio” -  Teatr Rampa (Warszawa) - 135 min - 7 lat - Duża Scena
11.00 , 14.00: „Jabłonka” - Teatr Atofri (Poznań) - 35 min - 1 do 5 lat - Scena Basen

Czwartek, 7 października

10.00, 12.00: „Chopin – impresja” - Białostocki Teatr Lalek (Białystok) - 50 min - 10 lat - Duża Scena
10.30, 14.00: „W szufladzie” - Teatr Poddańczy (Białystok) - 25 min - 0 do 3 lat - Scena Basen
! 17.00: „Bez Tytułu” - Teatr TON (Warszawa) - 45 min - 15 lat - Scena Kameralna

Piątek, 8 października

9.00, 17.30: „Książę Północy” - Teatropersona (Włochy) - 60 min - 5 lat - Duża Scena
! 11.00, 19.00: „Na wyspie” „Sześć dróg do Szekspira” - Teatr Paradox (Warszawa) - 60 min - 15 lat - Scena Kameralna
11.30, 13.00: „Janko – polanko” - Studio Bibiany - 50 min - 5 lat - Scena Basen

Sobota, 9 października


! 18.00: „Do zobaczenia” - widowisko teatralne zamykające Festiwal „KORCZAK 2010”  - Duża Scena


Teatr LALKA

Poniedziałek, 4 października

10.00, 18.30    „Historia Marcela, samotnego clowna”: Compagnie Les Bleus de Travail (Francja) - 55 min - 8 lat
18.30    Uroczyste Otwarcie Festiwalu   

Wtorek, 5 października

! 11.00, 12.00: „Teatr nie! Kino nie! To co? Cyrk!” - Teatr Animacji Lalki i Przedmiotu Ef (Bielsko – Biała) - 25 min - 3 lat
! 17.30: „Chanuka” - Teatr Lalka / Muzeum Historii Żydów Polskich - 60 min - 7 lat

Środa, 6 października

12.00, 17.30: „Zielony wędrowiec” - Teatr Lalka (Warszawa) - 80 min - 7 lat
                          
Czwartek, 7 października

9.30, 17.30: „Królowa kolorów” - Les Voisins (Niemcy) - 50 min - 4 lat

Legenda
!  – WSTĘP WOLNY!!! po uprzedniej REZERWACJI w kasie teatru.
* - zapraszamy również osoby niesłyszące
Happeningi - 15 minut przed każdym spektaklem w foyer lub przed teatrami odbędą się teatralne happeningi.

Spotkania z twórcami spektaklu - po każdym przedstawieniu w sali teatralnej! Prowadzący dyskusję zaproszą widzów do rozmowy z aktorami, reżyserami, dyrektorami teatrów. Czas trwania - ok. 30 minut.

Organizatorzy

Festiwal organizowany jest przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ. Festiwal od 10 lat jest prowadzony przez Grażynę Karwowską-Winiarek, która jest Dyrektorem Festiwalu. Wieloletnia już historia Festiwalu (pierwszy zorganizowany był w 1994 roku) to efekt konsekwentnego wybierania spektakli
o najwyższym poziomie artystycznym, których tematyka obejmuje także istotne problemy dziecka, wspomaga walkę o jego prawa, roztrząsa dylematy moralne. Festiwal staje się forum wymiany poglądów i doświadczeń oraz sprzyja poszerzaniu horyzontów, nie tylko teatralnych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Festiwal otrzymał wsparcie finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Biura Kultury. Działania wsparte są przez: Teatr RAMPA, Teatr LALKA, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki oraz agencję Public Relations ComPress S.A.

„Motywem przewodnim tegorocznego Festiwalu będzie podróż. Wędrówka zawsze była żywiołem teatru. Od wieków wędrowne aktorskie trupy przemierzały drogi i gościńce, zdążając na spotkanie z widzami, którzy również licznie ściągali z różnych stron. Od  wieków ekscytująca wieść „Aktorzy przyjechali!” obiegała wsie i miasteczka, zapowiadając przeżycia, które na długo pozostawały w pamięci, a niejeden raz zostawiały trwały ślad, zmieniając życie człowieka. Jesteśmy po to, żeby te „spotkania w drodze”  inspirować, organizować i ułatwiać. Po to jest nasz Festiwal” – powiedziała Grażyna Karwowska – Winiarek, Dyrektor Festiwalu.

oprac. m.w.
Materiały Teatru
28 września 2010

Książka tygodnia

Piękne zielone oczy
Wydawnictwo Czarne
Arnošt Lustig

Trailer tygodnia