Melodie na Psałterz Polski - Streaming online!

14 maja 2021, godzina 19:00 odbędzie się streaming live na kanale YouTube Polskiej Opery Królewskiej.

Melodie na Psałterz polski Mikołaja Gomółki należą do najważniejszych skarbów kultury muzycznej polskiego renesansu. Dzieło przetrwało do naszych czasów dzięki zachowanej do dziś krakowskiej edycji z 1580 roku i stanowi jedną z pierwszych prób umuzycznienia języka polskiego. Wykorzystanie przekładu psalmów autorstwa Jana Kochanowskiego sprawia, że mamy do czynienia z dziełem wyjątkowym zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej.

Urodzony w Sandomierzu przyszły kompozytor spędził kilkanaście lat w służbie na dworze króla Zygmunta Augusta. Miał zatem sposobność nie tylko zdobywać doświadczenie jako instrumentalista w najciekawszym ośrodku kultury w Rzeczypospolitej, ale też spotykać najważniejszych ówczesnych polskich kompozytorów. Zbiór 150 czterogłosowych kompozycji powstał jednak już po opuszczeniu dworu. Inicjatorem tego oryginalnego przedsięwzięcia był najprawdopodobniej biskup Piotr Myszkowski, protektor Kochanowskiego, miłośnik mowy ojczystej i muzyki.

Czterogłosowe psalmy Gomółki doskonale spełniają rolę „dzieła uniwersalnego". Mimo religijnego tekstu nie miały służyć liturgii, a ich przeznaczeniem było raczej domowe, powszechne muzykowanie. Różnorodne rozwiązania melodyczne, rytmiczne czy harmoniczne, zgodnie z renesansowym zwyczajem, oddają ogólny charakter utworów, ale i znaczenie poszczególnych słów.   a także drobne wartości rytmiczne ilustrujące określenia związane z szybkim ruchem.

Kanał YouTube Polskiej Opery Królewskiej – streaming live z Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

PROGRAM

Psalmy w wersji instrumentalnej:

16 O, który siedzisz na wysokim niebie,
4 Wzywam Cię, Boże
Psalm 6 Czasu gniewu i czasu swej zapalczywości
Psalm 142 Pana wołam, Pana proszę

Psalmy w wersji instrumentalnej:

86 Nakłoń o Panie uszu swoich,
53 Głupi mówi o sercu swoim,
83 Boże, moja nadziejo
Psalm 32 Szczęśliwy, komu grzechy odpuszczono
Psalm 22 Boże, czemuś mię opuścił

Psalmy w wersji instrumentalnej:

11 Panu ja ufam,
20 Wsiadaj z dobrym sercem,
28 Królu niebieski
Psalm 51 Boże w miłosierdziu swoim nieprzebrany
Psalm 130 W troskach głębokich ponurzony

Psalmy w wersji instrumentalnej:

45b Serce mi każe śpiewać,
97 Pan nasz, Bóg nasz panuje, niech się Ziemia raduje
Psalm 140 Broń mię, mój Panie, od ludzi złośliwych
Psalm 103 Błogosław duszo moja, Panu swojemu

Wykonawcy:

Iwona Lubowicz - Sopran
Aneta Łukaszewicz - Mezzosopran
Mikołaj Zgódka - Tenor
Krzysztof Łazicki - Baryton

Chór Kameralny przy Polskiej Operze Królewskiej
Orkiestra Polskiej Opery Królewskiej
Jacek Urbaniak - Opracowanie muzyczne
Renata Szczypior - Przygotowanie chóru
Tadeusz Karolak - Dyrygent

Wojciech Parchem
Materiał Teatru
11 maja 2021
Portrety
Tadeusz Karolak

Książka tygodnia

Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej
Uniwersytet Gdański
Marta Cebera

Trailer tygodnia