Między kobiecością a męskością

"Takarazuka camp" - chor. Eryk Makohon - Krakowski Teatr Tańca

Krakowskie Centrum Choreograficzne, Nowohuckie Centrum Kultury i Wydział Teatru Tańca w Bytomiu serdecznie zapraszają na spektakl Krakowskiego Teatru Tańca ,,Takarazuka camp" który odbędzie się 14 czerwca o godzinie 18:00 w Teatrze PWST w Bytomiu.

"W "Takarazuka camp" dochodzi do spotkania kultur i twórczego przetworzenia wzorca. W tym wypadku następuje przeniesienie cech właściwych kulturze dalekowschodniej na grunt polskiej () na styku dwóch odmiennych kultur może wytworzyć się trzecia, zawierająca nowe wartości. Czy do tego doszło w przypadku "Takarazuka camp" i adaptacji prozy Kb? Omówione cechy potwierdzają to założenie. Jednakże spektakl ten stanowi dowód na to, jak bardzo inspirująca potrafi być kultura japońska z całą swoją różnorodnością, wysokim poziomem kreowania świata przedstawionego czy zabawą w konstruowanie płci kulturowej."

Małgorzata Wielgosz, Teatralne rozgrywki między kobiecością a męskością inspirowane japońską rewią Takarazuka [w:] Inspirująca i inspirowana. Podkultura japońska, pod red. Adrianny Wosińskiej).

(-)
Materiał Teatru
14 czerwca 2014

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...