Między romantyzmem a współczesnością

"Ballady i romanse" - aut. Adam Mickiewicz - reż. Roksana Miner - Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

Teksty Mickiewicza odbierane są często jako skostniałe, przestarzałe, nieaktualne i nudne. Dlatego nasza inscenizacja będzie swoistego rodzaju odczarowaniem i reinterpretacją BALLAD I ROMANSÓW.

Realizatorzy zmieniają to stereotypowe myślenie, rzucają nowe światło i jakość na tekst Adama Mickiewicza, tworząc tym samym wspólne pole do polemiki i rozmów dla nauczycieli i uczniów.

Reżyserka spektaklu, wyłuskując wspólne tematy/ wspólne mianowniki tematyczne takie jak — wiara, fascynacja, nieszczęście, miłość, zdrada, kara, śmierć czy sprawiedliwość — tworzy nieodwracalną więź między romantyzmem a współczesnością.

Spektakl BALLADY I ROMANSE ver. 2022 w reżyserii Roksany Miner powstał na podstawie Ballad
i romansów Adama Mickiewicza. Reżyserka wykorzystała teksty będące wykładnią polskiego romantyzmu — Świteź, Romantyczność, Lilije, Rybka, Świtezianka.

Karolina Sobolewska
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
20 października 2022
Portrety
Roksana Miner

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia