Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wideo

Wszyscy jesteśmy w tym razem - artystyczny przewodnik przez świat post-prawdy

Stowarzyszenie Artystów Transmission ogłasza drugą edycję Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wideo pod nazwą „Wszyscy jesteśmy w tym razem - artystyczny przewodnik przez świat post-prawdy".

Festiwal odbędzie się równolegle w Karlsruhe, Warszawie i w Kassel w dniach 20 - 23 lipca 2017 r. (W Warszawie 20 lipca).

Tegorocznymi partnerami festiwalu są warszawska Fundacja Komunikacja Kultury, Komuna//Warszawa, niemiecka fundacja UND # 9, Platforma Sztuki Tokonoma oraz Akademia Sztuk Pięknych w Kassel.
Transmission to festiwal, który co roku odbywa się w różnych europejskich miastach, jest imprezą organizowaną oddolnie z inicjatywy samych artystów. Celem festiwalu jest pokazanie nowatorskich postaw w sztuce wideo i pochodnych mediów oraz kooperacja pomiędzy środowiskami artystycznymi z różnych europejskich miast.

Wybrane drogą konkursu prace twórców z całego świata - w tym roku nadesłano ich kilkaset - zaprezentowane zostaną publiczności na równoczesnym otwarciu w trzech miastach dzięki projekcji streamingowej oraz na stronie internetowej festiwalu.

Międzynarodowe jury w składzie Mirosław Bałka, Lisa Bensel, Nadja Verena Marcin i Viktoria Ilyushkina przyznają nagrodę Golden Pyramid Video Art Prize 2017

Każdego roku kształt festiwalu jest nieco inny, może zawierać nie tylko prezentację prac video ale także wystawy, performanse, odczyty, spektakle, warsztaty i inne działania artystyczne, które można poprzez łącze internetowe zaprezentować w trzech miejscach równolegle. Celem festiwalu jest przybliżenie pochodzących z całego świata, różnorodnych produkcji artystycznych opartych na ruchomym obrazie i działaniu w czasie.

(-)
Materiał organizatora
14 lipca 2017

Książka tygodnia

Janusz Warmiński i jego Teatr Ateneum
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie - Wydawnictwo
Aneta Kielak-Dudzik

Trailer tygodnia

Polskie Orędzie na Mię...
Svitlana Oleshko
W tym roku autorką Orędzia Polskiego ...