Mieszkowski zastępcą dyrektora ds. artystycznych

Krzysztof Mieszkowski zostaje w Teatrze Polskim

Złoży rezygnację z funkcji dyrektora, ale zostanie zastępcą dyrektora ds. artystycznych. Nowego dyrektora wyłoni Zarząd Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Ministerstwem Kultury - takie decyzje zapadły dziś w Warszawie.

Wspólne oświadczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego po zakończeniu spotkania z udziałem dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu

15 września 2014 r. w siedzibie ministerstwa odbyło się spotkanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej i Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego z udziałem dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu Krzysztofa Mieszkowskiego oraz Dyrektora Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN Zenona Butkiewicza.

Kierując się dobrem kultury polskiej i traktując kontynuację programu artystycznego Teatru Polskiego we Wrocławiu jako cel nadrzędny podjęto następujące ustalenia:

- Krzysztof Mieszkowski złoży rezygnację ze stanowiska dyrektora teatru,

- Zarząd Województwa powierzy do czasu wyłonienia dyrektora teatru pełnienie tej funkcji dotychczasowemu dyrektorowi oraz wstrzyma procedury odwoławcze,

- Krzysztof Mieszkowski zostanie zastępcą dyrektora ds. artystycznych Teatru Polskiego we Wrocławiu,

- Zarząd Województwa przedłoży uzgodnioną ze stronami kandydaturę na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu w celu zatwierdzenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- urzędnicy ministerstwa i urzędu marszałkowskiego wspólnie ocenią sytuację finansową Teatru Polskiego we Wrocławiu.

Jak powiedziała PAP rzeczniczka Teatru Polskiego we Wrocławiu Kinga Wołoszyn-Świerk, dyrektor Mieszkowski jest zadowolony z porozumienia. - Najważniejszym efektem tych rozmów jest utrzymanie kierunku artystycznej działalności teatru oraz zapewnienie o pracach zmierzających do zmiany struktury finansowania naszej instytucji. Dyrektor Mieszkowski ma mieć również wpływ na wybór dyrektora naczelnego, ponieważ nie będzie on wybrany w konkursie, ale w negocjacjach - dodała.

(-)
(PAP)
16 września 2014

Książka tygodnia

Pokusa przebaczenia
Oficyna Literacka Noir Sur Blanc
Donna Leon

Trailer tygodnia

700. Krakowski Salon P...
Anna Dymna
W najbliższą niedzielę 23 stycznia, j...