Miliony euro dla Opery na Zamku

Współpraca oferująca transgraniczne, wielojęzyczne i zsynchronizowane projekty kulturalne pod jedną wspólną marką.

Projekt "Polsko-niemiecka sieć teatralna (theater-pom.net)", którego jako Opera na Zamku w Szczecinie jest partnerem otrzymał unijne dofinansowanie: aż 2,81 mln EURO!. Liderem projektu jest teatr w Schwedt Uckermärkische Buhnen, natomiast drugim partnerem Theater Vorpommern w Greifswaldzie.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i poprawa dostępu do teatrów po obu stronach Odry na obszarze wsparcia, zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów. Łatwiejszy dostęp do wspólnego transgranicznego dziedzictwa zorganizowany zostanie w oparciu o oferty teatralne bez barier językowych. Goście z sąsiedniego kraju nie znający języka sąsiadów, w tym dzieci i młodzież, liczyć mogą na większą atrakcyjność przedstawień. Dla turystów i mieszkańców regionu powiększy się dostępność transgranicznych ofert teatralnych.

Projekt przyczynić się ma do zwiększenia wiedzy o działaniach teatrów uczestniczących w projekcie, tworzących wspólną, transgraniczną ofertę kulturalną. W praktyce oznacza to, że nasze 3 teatry będą wydawać na przykład programy informacyjne o naszej działalności w obu językach, polskie i niemieckie napisy pojawią się także na wyświetlaczach. Do tego dojdą wspólne produkcje. Większość pieniędzy będzie głównie wydana na sprzęt, który znacząco poprawi możliwości produkcyjne naszych teatrów.

Rezultatem projektu będzie stworzenie trwałej sieci współpracy oferującej transgraniczne, wielojęzyczne i zsynchronizowane oferty kulturalne pod jedną wspólną marką. Poprzez zwiększenie kulturalnej różnorodności (jakościowo i ilościowo) polepszy się jakość życia mieszkańców regionu, zwłaszcza młodych ludzi. Zwiększenie ponadregionalnej popularności i polepszenie promocji wpłynie pozytywnie na wizerunek regionu/obszaru wsparcia. Kultura i sztuka posiadają istotne znaczenie dla tworzenia symbiozy obu grup narodowych w regionie przygranicznym.

Utworzenie zinstytucjonalizowanej sieci współpracy polskich i niemieckich teatrów ze wspólnym zarządzaniem siecią, wspólnymi działaniami marketingowymi, kompatybilnym zapleczem technicznym oraz długoterminowo uzgodnionymi programami teatralnymi (w tym koprodukcje i występy gościnne), stanowić będzie model w skali międzynarodowej.

Magdalena Jagiełło-Kmieciak
Materiał Opery
12 lipca 2017

Książka tygodnia

Opowieści
Wydawnictwo MG
Fiodor Dostojewski

Trailer tygodnia

(F) Paralele
Marek Zimakiewicz
„Paralele”, to inicjatywa Fundacji An...