Minister kultury ogłosił nowy program

Teatr 2015 - Promesa

Do 30 września br. można zgłaszać wnioski o dofinansowanie działań i projektów z nowego programu ogłoszonego przez ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego: Teatr 2015 - Promesa.

Rzecznik ministra kultury Maciej Babczyński poinformował , że łączny budżet dwóch priorytetów w ramach nowego programu Teatr 2015 - Promesa wynosi 2,5 mln złotych.

Pierwszy priorytet to "250-lecie teatru publicznego w Polsce". Przewidywany budżet tej części programu wynosi 1,7 mln zł.

W roku 2015 przypada 250. rocznica utworzenia Teatru Narodowego, który stał się pierwszym polskim teatrem publicznym. Dziś bezpośrednimi spadkobiercami teatru powołanego w 1765 r. są Teatr Narodowy w Warszawie i Teatr Wielki - Opera Narodowa, które w roku 2015 będą świętować jubileusz 250-lecia istnienia. Spadkobiercami tej tradycji pozostaje również sieć ponad stu teatrów - instytucji artystycznych - dotowanych ze środków publicznych we współczesnej Polsce.

Program ma wesprzeć finansowo przedsięwzięcia artystyczno-edukacyjne, naukowe, dokumentacyjne oraz popularyzatorskie, nawiązujące do tradycji polskiego teatru publicznego, stwarzające możliwość pogłębienia wiedzy i zainteresowania teatrem, a także zdobywania dla teatru nowej publiczności. Istotne jest także, aby działania podjęte w roku 2015 miały charakter trwały i były kontynuowane w następnych latach.

Przewidywany budżet drugiego priorytetu "Tadeusz Kantor" wynosi 800 tys. zł.

W roku 2015 przypada 100. rocznica urodzin jednego z najwybitniejszych artystów drugiej połowy XX w., założyciela Teatru Cricot2 - Tadeusza Kantora.

W regulaminie zapisano, że opracowany katalog zadań stwarza możliwości realizacji "wartościowych i innowacyjnych" zadań: przedsięwzięcia artystyczne, działania multidyscyplinarne, projekty badawcze i popularyzujące sztukę Tadeusza Kantora, wydawnictwa oraz prace digitalizacyjne i archiwizacyjne.

Instytucją zarządzającą priorytetami jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

(-)
(PAP)
19 kwietnia 2014

Książka tygodnia

Wpadnij, to pogadamy...
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski, Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia

Roxana Songs
Krystian Lada
Lada wybrał na miejsce nagrania „Roxa...