Mocne znaczenie słowa teatr

Wykład o architekturze teatru - Teatr Gdynia Główna

Stowarzyszeni Gdyńska Strefa Kultury, Sztuki i Edukacji Teatr Gdynia Główna zapraszają 13 czerwca o godz. 18 na wykład prof. dr. hab. Jana Ciechowicza "Teatr i architektura. Pierwszym mocnym znaczeniem słowa teatr jest budynek".

"Pierwszym mocnym znaczeniem słowa teatr jest budynek" - jak przekonuje wybitny filozof hiszpański Jose Ortega y Gasset, wykładając swoją "ideę teatru". Grecy nazywali taki budynek odeon, co można tłumaczyć jako salę widowiskową. Budynek teatru to przestrzeń ograniczona, wydzielona z przestrzeni leżącej na zewnątrz, różniąca się od dworca czy katedry. Teatry, jak ludzie, mają swoje dusze. Aby pójść do teatru trzeba wyjść z domu. Ortega y Gasset wyodrębnia przynajmniej pięć "układów podwójnych" w procesie powstawania i eksploatacji spektaklu jako widowiska: scenę i widownię (poprzez dzieje), aktorów i widzów, oddziaływanie osobników hiperaktywnych i hiperpasywnych, oglądanych i oglądających, wreszcie dialog rzeczywistości (pozascenicznej) z nierzeczywistością teatru (jako gry, cudownego przeistoczenia, metamorfozy).

Spotkanie odbędzie się w Teatrze Gdynia Główna.

Wykład stanowi część projektu "Teatr z bliska" Stowarzyszenia Gdyńska Strefa Kultury, Sztuki i Edukacji. Projekt ma na celu wypełnienie luki, jaką jest brak oferty edukacyjnej skierowanej do wszystkich mieszkańców Gdyni zainteresowanych teatrem. W ramach projektu gdynianie wszystkich pokoleń wezmą aktywny udział w życiu teatralnym Trójmiasta, zaangażują się w jego współtworzenie, zdobędą wiedzę i świadomość teatralną. Wezmą tym samym aktywny udział w kreowaniu wizerunku Gdyni jako miasta o bogatej ofercie teatralnej oraz przyjaznemu oddolnym inicjatywom kulturalnym.

Odbiorcami projektu są wszystkie osoby mieszkające w Trójmieście, bez względu na wiek czy wykształcenie. Udział we wszystkich wydarzeniach w ramach projektu jest nieodpłatny.

Poza wykładami w ramach projektu odbywają się warsztaty pisania tekstów oraz czytelnia dramatu. Planowane są również wizyty w gdyńskich teatrach połączone ze spotkaniem z pracownikami.

(-)
Materiał Teatru
13 czerwca 2015

Książka tygodnia

Alef
Państwowy Instytut Wydawniczy
Jorge Luis Borges

Trailer tygodnia