Modernizacja Arlekina

Teatr Lalek Arlekin w Łodzi

Prawie 27 mln zł kosztować będzie przebudowa i rewitalizacja budynku Teatru Lalek Arlekin. Większość środków pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego. Zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień 2013 roku.

Zarząd województwa łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu w sumie niemal 30 mln zł na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych, które znalazły się w wyniku konkursu na tzw. liście rezerwowej. Najwięcej środków, bo 16,7 mln zł przeznaczono na projekt rewitalizacji budynków należącego do miasta "Arlekina".

Od lat 60. Teatr zajmuje budynki u zbiegu ul. Wólczańskiej i al. 1 Maja, które nigdy nie spełniały wymagań czysto teatralnych. Prace modernizacyjne i remontowe obejmą przebudowę budynków teatru, w tym zmianę lokalizacji sceny, widowni i foyer, zabudowę dziedzińca, nadbudowę wieży scenicznej i zmiany w części administracyjnej obiektu. Scena i widownia zostaną przystosowane do współczesnych wymogów technologii teatralnej.

- Nie muszę przekonywać, co do jakości tego teatru i tego co robi, nie tylko w sferze kultury. To jest teatr, który bardzo silnie oddziałuje na społeczność lokalną, przyciągając dzieci do swoich projektów i wspomagając przeciwdziałanie wykluczeniu. To jest kolejna przestrzeń w centralnej części miasta, która uzupełni działania rewitalizacyjne, które miasto prowadzi - uważa prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Zmodernizowany budynek "Arlekina" ma być w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i spełniać wszystkie wymogi bhp i ochrony przeciwpożarowej.

- Projekt jest kompletny, mamy pozwolenie na budowę, mamy wszystkie projekty wykonawcze budowlane. W chwili podpisania umowy rozpoczynamy procedurę związana z uruchomieniem przetargu. Myślę, że na przełomie września i października powinien zostać wyłoniony wykonawca - dodała Zdanowska. Całkowita wartość projektu to niemal 26,8 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień 2013 roku.

7,6 mln zł dofinansowania otrzyma miasto Zgierz na rewitalizację swojego centrum. Nowy wygląd ma uzyskać ogród przy Centrum Kultury Dziecka, przebudowany i wyremontowany zostanie budynek Muzeum Miasta Zgierza, Centrum Rekreacji Rodzinnej w parku miejskim oraz układ komunikacyjny w kwartale ulic: Narutowicza, Rembowskiego, Długiej i 1 Maja. Cała inwestycja kosztować ma 10 mln zł.

Władze woj. łódzkiego zdecydowały także o przyznaniu ponad 4,1 mln zł na modernizację otoczenia dworca kolejowego w Radomsku. Przebudowany zostanie budynek dawnej przychodni kolejowej oraz ulica Reymonta wraz z chodnikami, przejściami dla pieszych i oświetleniem. Wartość całej inwestycji to niemal 5 mln zł.

Nową elewację zyskać ma także zabytkowa kamienica (z ok. 1910 roku) przy placu Dąbrowskiego w Łodzi. Należący do prywatnego inwestora obiekt odnowiony zostanie zgodnie z zaleceniami plastyka miasta w zakresie kolorystyki. Wartość projektu to niemal 360 tys. zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 81 tys. zł.

Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień liczy, że dzięki oszczędnościom powstałym podczas realizacji dotychczasowych projektów rewitalizacyjnych pod koniec tego roku samorząd będzie mógł ogłosić jeszcze jeden konkurs na rewitalizację obszarów miejskich. Liczy, że do podziału będzie kwota ok. 20 mln zł. Szansę na dofinansowanie - zdaniem Stępnia - będą miały dobrze przygotowane projekty z gotową dokumentacją, dające gwarancję realizacji najpóźniej do początku 2015 roku.

Prezydent Łodzi zapowiedziała, że miasto ma już gotowych 12 projektów rewitalizacyjnych, łącznie z pozwoleniami na budowę, które w każdej chwili może zgłosić jako projekt pilotażowy dotyczący rewitalizacji wielkomiejskiej części Łodzi.

(-)
PAP
13 czerwca 2012

Książka tygodnia

Utalentowani jak Nardelli
Sekcja Krytyków Teatralnych ZASP
red.: Anita Nowak, Krystyna Piaseczna, Piotr Rudzki

Trailer tygodnia