Monodramiści w "Teatr w Remizie"

9. Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora "Teatr w Remizie"

13 lipca w Helu rozpoczną się IX Spotkania Teatrów Jednego Aktora "Teatr w Remizie". Pierwszy monodram, "Żmiję" wg Aleksego Tołstoja, zaprezentuje Dorota Stalińska.

"Teatr w Remizie" trwa od 9 lat i jest kolejnym znaczącym znakiem i miejscem magicznym na Półwyspie Helskim. Festiwal już na stałe wpisał się w helski krajobraz. Takiego Teatru nie ma na świecie, to zasługa władz miasta, Ochotniczej Straży Pożarnej, Olgierda Łukaszewicza oraz życzliwości mieszkańców Helu, którzy to działanie przyjęli i zaakceptowali.

Teatr w okresie letnim istnieje i działa w czynnej REMIZIE, zatem w tym czasie TEATR przyjeżdża do mieszkańców Helu, którzy oczekują na te spotkania, a wczasowicze specjalnie planują swoje pobyty w tym czasie, kiedy działa TEATR w REMIZIE. Należy też dodać, że aktorzy też zabiegają o przyjazdy w tym czasie na Hel by spotkać się z mieszkańcami i zaprezentować swoje jednoosobowe spektakle.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że Miasto funduje wstęp na spektakle i spotkania mieszkańcom oraz wczasowiczom jest to znakomity gest władz Miasta Hel. Na spektaklach jest bardzo tłoczno - zresztą nie tylko na spektaklach, ale i spotkaniach z aktorami.

W tym roku zobaczycie Państwo 5 spektakli teatralnych z udziałem wybitnych i popularnych aktorów Doroty Stalińskiej, Wiesława Komasy i Krzysztofa Gordona oraz aktorów młodego pokolenia Joanny Wawrzyńskiej i Mateusza Nowaka. Będzie też recital balladowo-gitarowy Romana Ziemlańskiego poświęcony Bułatowi Okudżawie. Kontynuować będziemy rozmowy o wybitnych aktorach legendach polskiego teatru dziś już niestety nie żyjących o Ninie Andrycz, Zbigniewie Cybulskim i Adamie Hanuszkiewiczu. Bedą też spotkania z aktorami w Kawiarni Słoneczna.

***

PROGRAM SPOTKAŃ

13 lipca - DOROTA STALIŃSKA "ŻMIJA", Aleksy Tołstoj

15 lipca - MATEUSZ NOWAK "OD PRZODU I OD TYŁU", Stanisław Miedzewski i Mateusz Nowak

20-22 lipca - JOANNA WAWRZYŃSKA "RAJCULA WARZY", Alina Moś-Kerger

27-29 lipca - KRZYSZTOF GORDON "ŚMIESZNY STARUSZEK" Tadeusz Różewicz

3 - 5 sierpnia - WIESŁAW KOMASA, "RÓŻEWICZOGRANIE", Tadeusz Różewicz

10 - sierpnia - ROMAN ZIEMLAŃSKI "KOLEKCJONER WSPOMNIEŃ"- recital

***

Wszyscy aktorzy są laureatami Międzynarodowych Festiwali Teatrów Jednego Aktora, Ogólnopolskich Festiwali Teatrów Jednego Aktora, Wrocławskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora i Ogólnopolskiego Turnieju Teatrów Jednego Aktora Sam na Scenie w Słupsku.

***

ROZMOWY w REMIZIE

* Rozmowy o polskich aktorach

14, 16, 17, lipca, godz. 19 - prowadzi red. TOMASZ MIŁKOWSKI

(14.07 - NINA ANDRYCZ; 16 lipca - ZBIGNIEW CYBULSKI; 17 lipca - ADAM HANUSZKIEWICZ)

KAWIARNIA SŁONECZNA

16, 21, 28, 30 lipca i 4 sierpnia - SPOTKANIA z AKTORAMI - o godz. 19

(-)
Materiały organizatra
9 lipca 2015

Książka tygodnia

Bieg po linie
Wydawnictwo MANDO
Maria Malatyńska, Jerzy Stuhr

Trailer tygodnia