Mosty kulturowe i otwarte drzwi

1. Międzynarodowy Festiwal Sztuk „Trans/Misje"

13 czerwca na zamku w Łańcucie dyrektorzy teatrów dramatycznych z Rzeszowa, Debreczyna, Koszyc, Lwowa i Ostrawy podpisali deklarację założycielską I Międzynarodowego Festiwalu Sztuk „Trans/Misje", który odbędzie się Rzeszowie w 2018 roku.

Inicjuje nowy festiwal Jan Nowara, dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Festiwal ma prezentować poza sferą teatru także dokonania w dziedzinie tańca, performansu, muzyki, malarstwa, fotografii, filmu i nowych mediów. Cyklicznie kolejno w powyższych miastach.

Deklarację założycielską podpisano na scenie 18.wiecznego Teatrzyku Księżnej Marszałkowej Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej, gdzie w roku 1793 odbyła się prapremiera „Parad" Jana Potockiego. Porozumienie podpisali z Janem Nowarą - Peter Gemza z Teatru Csokonai w Debreczynie, Peter Himič z Państwowego Teatru w Koszycach, Andrzej Maciak z Narodowego Ukraińskiego Teatru Dramatycznego im. Marii Zańkowieckiej we Lwowie i Jiri Nekvasil z Teatru Morawsko - Śląskiego w Ostrawie. Partnerem deklaracji jest również Karol Wit Wojtowicz, jako dyrektor Muzeum - Zamku w Łańcucie. Wcześnie podpisał porozumienie także Linas Zaikauskas, dyrektor Teatru im. Juozasa Miltinisa w Poniewieżu na Litwie.

- Festiwal cyklicznie w miastach partnerskich oprócz prezentacji spektakli będzie obfitował również w debaty, konferencje, panele dyskusyjne, warsztaty twórcze, spotkania i rozmowy, m. in. na temat procesów historycznych i związków kulturowych określających europejską tożsamość państw Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy - podkreśla Jan Nowara.

Uczestnicy projektu przejmując od siebie rolę gospodarza będą kreowali zawartość programową danej edycji. Festiwal zostanie wpisany w kalendarz współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy.- Nowy festiwal może okazać się milowym krokiem na drodze rozwoju kulturowego Podkarpacia i Rzeszowa, ale również większej integracji obszarów kultury państw Grupy Wyszehradzkiej i zacieśnienia więzi kulturowych z Ukrainą - zauważa Jan Nowara. - A idea tak wędrującego festiwalu, mogłaby się zawierać w haśle „Mosty i drzwi". Mosty, ponad granicami kulturowymi, i drzwi, które zawsze można otwierać!

Za rok minie sto lat od ustanowienia nowego porządku w Europie środkowej i wschodniej. Wiele państw odzyskało wówczas niepodległość i suwerenność. Rodziły się w nich nowe kierunki w sztuce, a w ich ramach silnie naznaczały ruchy awangardowe: literackie, teatralne, w dziedzinie sztuki. Projekt festiwalowy rzeszowskiego teatru znakomicie wykorzystuje tę rocznicę. Jest także pierwszym tak dalece interdyscyplinarnym, w który włączone są państwa Grupy Wyszehradzkiej.

Ważnym atutem miast w nim uczestniczących jest ich kulturowa obecność nie w centrach krajowych, ale na obrzeżach i pograniczach, gdzie dochodzi do przenikania się kultur. A także jego mobilność. Festiwal ma wędrowny charakter i cyklicznie przenosi się do miast partnerskich. Istotną ideą, by nie unikać spraw, które w przeszłości skłócały dane narody. W ramach festiwalu ma powstać pole do wymiany poglądów historyków i publicystów.

Interdyscyplinarność umożliwi włączanie do programu różnych obszarów kulturowych i zostawia otwartą furtkę kolejnym dziedzinom. Inną ważną cechą nowego festiwalu będzie jego otwartość na środowiska nie tylko artystyczne, ale również niekoniecznie bezpośrednio związane z kultura i szczególnie z teatrem. Okazje do podobnych szerokich kontaktów stworzą otwarte przestrzenie i galerie handlowe przyciągające przypadkowych odbiorców brane pod uwagę jako dogodne miejsca dla festiwalowych zdarzeń.

Andrzej Piątek
Dziennik Teatralny Rzeszów
14 czerwca 2017

Książka tygodnia

Pokusa przebaczenia
Oficyna Literacka Noir Sur Blanc
Donna Leon

Trailer tygodnia

700. Krakowski Salon P...
Anna Dymna
W najbliższą niedzielę 23 stycznia, j...