Można zgłaszać kandydatów

22. Pomorska Nagroda Artystyczna - 2020

Do 15 lutego 2021 roku środowiska twórcze, instytucje kultury, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, media, samorządy, mogą zgłaszać kandydatów do Pomorskiej Nagrody Artystycznej. Zwycięzców wybierze kapituła konkursu.

W tym roku Pomorska Nagroda Artystyczna zostanie wręczona po raz 22. Została ona ustanowiona w 1998 roku. Jest wyróżnieniem przyznawanym za wybitne kreacje artystyczne w dowolnej dziedzinie kultury i sztuki na terenie województwa w roku poprzedzającym jej wręczenie. Ze względu na prestiż i sposób typowania kandydatów, Pomorska Nagroda Artystyczna określana bywa mianem regionalnych "Oscarów".

Wyróżnienie przyznawane jest w trzech kategoriach. Nagradzając Kreację Artystyczną kapituła honoruje wydarzenie artystyczne, jakie miało miejsce w minionym roku. W kategorii Pomorska Nadzieja Artystyczna nagradzany jest artysta, niekoniecznie debiutujący, którego dokonania są zauważalne i rokują wielkie nadzieje na przyszłość. Tytuł mecenasa kultury otrzymują osoby lub firmy wspierające kulturę.

Ponadto, marszałek województwa przyznaje też indywidualną nagrodę specjalną za całokształt wybitnych osiągnieć artystycznych - Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną.

Jak podał na swej stronie internetowej urząd marszałkowski, kandydatury mogą zgłaszać dotychczasowi laureaci, stowarzyszenia i związki twórcze, instytucje kultury, organy administracji publicznej, szkoły wyższe i artystyczne, media, organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w sferze kultury.

"Zgłoszenia muszą mieć formę pisemną i być uzasadnione. Maksymalnie można podać pięć kandydatur: trzy do Pomorskiej Nagrody Artystycznej, jedną do Pomorskiej Nadziei Artystycznej oraz jedną do honorowej nagrody za mecenat kultury" - wskazano w komunikacie.

Spośród zgłoszonych kandydatur, Mała Kapituła konkursu, w której skład wchodzą między innymi: przedstawiciel Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu, Sejmiku Województwa Pomorskiego, dwóch przedstawicieli Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz reprezentanci szkół wyższych i artystycznych, instytucji kultury i stowarzyszeń twórczych, wybierze 10 nominacji w kategorii Kreacje Artystyczne i po trzy nominacje w pozostałych kategoriach.

Ostatecznego wyboru spośród osób nominowanych dokona Duża Kapituła, w której zasiadają członkowie Małej Kapituły i laureaci nagrody z lat poprzednich.

W ubiegłym roku Pomorską Nagrodę Artystyczną otrzymali aktorzy Teatru Wybrzeże Katarzyna Figura i Mirosław Baka oraz trębacz Emil Miszk. Tytuł Mecenasa Kultury otrzymał Marian Zieliński za zakup fortepianu dla Białego Spichlerza w Słupsku, a Pomorską Nadzieją Artystyczną ogłoszona została tancerka baletowa Julia Ciesielska.

Laureaci, oprócz nagrody pieniężnej, otrzymali też statuetki Gryfa Pomorskiego zaprojektowane przez Marię Kuczyńską.

Anna Machińska
Kurier PAP
11 stycznia 2021

Książka tygodnia

Pomarli
Wydawnictwo Czarne
Waldemar Bawołek

Trailer tygodnia