Multimedialne zarządzanie w kulturze

Platforma Integracyjna Produkcji Scenicznej Primoartis.pl.

Takie czasy, że nawet kultura nie może obyć się bez sieci internetowej. Ale nie chodzi o klasyczne strony www, lecz o multimedialne zarządzanie. Właśnie powstaje Platforma Integracyjna Produkcji Scenicznej - Primoartis.pl. System jest skierowany zarówno do zarządzających ośrodkami kultury, jak i do producentów spektakli czy wydarzeń scenicznych.

Wszystkie teatry, ośrodki kultury, biblioteki i świetlice mają swoje strony internetowe. To żadna nowość i lepiej lub gorzej się sprawdzają. Nowością jest pomysł utworzenia platformy ułatwiającej zarządzanie całym procesem przygotowania spektaklu czy wydarzenia scenicznego. Bo kultura to także ekonomia i po prostu logistyka.

Przygotowanie np. spektaklu teatralnego wymaga przecież zgrania terminarzy pracowników, udokumentowania technicznego, kalkulacji budżetu oraz tysiąca innych czynności przygotowawczych, z których każda zarządzana jest z reguły przez inną osobę, za pomocą innych źródeł dokumentacji i najczęściej przy użyciu tradycyjnych kanałów komunikacji. Ogromnym ułatwieniem, a także innowacyjnym sposobem zarządzania może więc być wprowadzenie do użytku oprogramowania na tyle uznającego specyfikę teatru i autonomię jego pracowników czy twórców, aby logistykę uprościć, wprowadzić automatyczny komponent interkomunikacji i w efekcie wszystkie konieczne przygotowania techniczne maksymalnie usprawnić.

Platforma jest również prostym pomysłem na ułatwienie kontaktów między ośrodkami kultury. Bo wciąż wielką trudnością organizacyjną jest np. wyjście z wydarzeniem scenicznym do publiczności spoza "rodzimego" teatru. Komunikacja między producentami konkretnego spektaklu a innymi teatrami czy ośrodkami kultury, mogącymi go wystawić, wciąż opiera się na tradycyjnej metodzie telefonów oraz e-maili z pytaniami o dostępność scen, a potem na próbach zgrania uzyskanych informacji z dostępnością aktorów i ekipy obsługującej przedstawienie. Tymczasem za pomocą prostego w obsłudze narzędzia informatycznego, zbierającego dane na temat dostępności zarówno instytucji kulturalnych, jak i ich pracowników, można przekazywanie tych informacji zdecydowanie przyspieszyć.

Takim narzędziem jest właśnie powstająca Platforma Integracyjna Produkcji Scenicznej - Primoartis.pl. System jest skierowany zarówno do zarządzających ośrodkami kultury, jak i do producentów spektakli czy wydarzeń scenicznych. Informacje o wydarzeniach będą też udostępniane widzom. A co to da z ekonomicznego punktu widzenia? Optymalizację kosztów i zachętę do inwestowania w kulturę, która na nadmiar sponsorów raczej nie narzeka.

 

Krystyna Krzykawska
Polska Dziennik Zachodni
0

Książka tygodnia

Zapiski z niełatwych czasów
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski

Trailer tygodnia

13. Międzynarodowy Fes...
Małgorzata Langier