Na tropie wspólnej przeszłości

Wykłady o teatrze ukraińskim - Instytut im. J. Grotowskiego we Wrocławiu

Jednodniowa sesja poświęcona współczesnemu teatrowi ukraińskiemu to polski etap projektu realizowanego wspólnie przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu i Państwowe Centrum Sztuki Teatralnej im. Łesia Kurbasa w Kijowie. Odbędzie się ona 30 listopada w Teatrze Laboratorium

Celem projektu jest lepsze poznanie sąsiedzkiego teatru, jego osiągnięć, specyfiki i tematów, które podejmuje, a także wynikające stąd zawiązanie i zacieśnienie kulturalnych więzów między krajami, które leżą tak blisko, ale którym tak dziwnie czasem do siebie daleko. We wrześniu i na początku października w Kijowie odbywały się wykłady o polskim teatrze współczesnym prowadzone przez osoby związane z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego oraz z Uniwersytetem Jagiellońskim. Mowa była o Osterwie, Grotowskim, Kantorze i teatrze muzyczności. Teraz czas na rewizytę i poznanie zarówno tradycji teatru ukraińskiego (przede wszystkim Łeś Kurbas), jak i jego współczesności. Organizatorzy nadzieję też, że wykłady ukraińskich gości przybywających do Wrocławia będą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń, dyskusji i rozmów kuluarowych.

W czasie I wojny światowej doszło w Kijowie do spotkania dwóch wielkich wizjonerów i reformatorów teatralnych, Juliusza Osterwy i Łesia Kurbasa, którzy mieli snuć plany artystycznej współpracy. Marzeniem organizatorów jest, by wspólny projekt ośrodków teatralnych z Kijowa i Wrocławia dopisał do tej historii dalszy ciąg.

Wykłady w języku ukraińskim będą tłumaczone konsekutywnie na język polski.

Program

10.00-11.30

dr Iryna Wołyćka: Teatralne relacje ukraińsko-polskie: analiza badań

przerwa na kawę

12.00-13.30

prof. dr hab. Nelli Kornijenko: Łeś Kurbas: próba przyszłości

przerwa obiadowa

15.00-16.30

prof. dr hab. Hanna Wesełowśka: Współczesny teatr ukraiński: klasyczny i nowy

przerwa na kawę

17.00-18.30

dr Olha Ostrowerch: Scenografia ukraińska: szkoła i kierunki

Państwowe Centrum Sztuki Teatralnej im. Łesia Kurbasa rozpoczęło swą działalność w roku 1995. W Centrum funkcjonują trzy działy: naukowo-badawczy, dział artystycznych laboratoriów poszukiwań teatralnych oraz dział kulturoznawczy. Centrum kładzie nacisk na wspieranie młodych naukowców oraz wykorzystywanie najnowszych metod i metodologii badań. Wspiera generowanie pomysłów i eksperymenty w najszerzej pojętej przestrzeni artystycznej, jako że dzisiaj nie sposób postrzegać teatru poza całościowym kontekstem sztuki.

Działalność Centrum obejmuje pięć kierunków strategicznych - wypracowanie współczesnego modelu dialogu na styku kultury ukraińskiej i kultury Ukrainy z kulturą światową, pisanie historii teatru ukraińskiego XX wieku w kontekście światowej kultury artystycznej z wykorzystaniem nowoczesnej metodologii badań, stworzenie sytemu przedsięwzięć kulturoznawczych o szerokim spektrum, rozumianych jako mechanizm reintegracji kultury narodowej w kontekst światowy, formowanie innowacyjnych modeli edukacji teatralnej i artystycznej, analizę państwowej polityki kulturalnej, propozycje jej form alternatywnych i innowacyjnych.

Projekt ukazał się dzięki wsparciu programu ,,Młodzież w działaniu" Komisji Europejskiej.

(-)
Materiały nadesłane
25 listopada 2010

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia