Nabór na rezydencje artystyczne 2021–2022

Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu

Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu ogłasza nabór na rezydencje artystyczne dla zespołów teatralnych i indywidualnych twórców oraz na wizyty robocze dla studentów: szkół teatralnych, uczelni artystycznych i kierunków humanistycznych. Program planowany jest na dwanaście miesięcy od października 2021 roku i będzie realizowany w siedzibach Instytutu.

Instytut im. JerzegoGrotowskiego, jako instytucja skupiona na wspieraniu samorozwoju, zespołowości oraz pogłębianiu różnych aspektów pracy teatralnej, tworzy warunki i przestrzeń do pobytów rezydencjalnych nakierowanych na twórczy dialog z tradycją i doskonalenie rzemiosła. Trzydziestoletnie doświadczenie w organizowaniu projektów artystycznych i badawczych pozwoliło zgromadzić i przygotować zasoby, którymi Instytut Grotowskiego pragnie wesprzeć i wzmocnić wartościowe przedsięwzięcia teatralne oraz rozmaite formy twórczych badań/poszukiwań. Nabór odbywa się w trzech kategoriach:
• Program rezydencjalny dla zespołów teatralnych:https://bit.ly/3d4r9xf
• Program stypendialny na rezydencję artystyczną dla indywidualnych twórców:https://bit.ly/3felSGb
• Program wizyt roboczych dla szkół teatralnych, uczelni artystycznych i kierunków humanistycznych:https://bit.ly/3w9cF8e

Program rezydencjalny dla zespołów teatralnych adresowany jest do funkcjonujących od kilku lat grupteatralnych i ma na celu stworzenie miejsca i warunków do rozwijania projektów artystycznych podczas dwu- lub trzytygodniowych rezydencji w Instytucie. Rozpatrywane będą zgłoszenia projektów zarówno nowych, jak i w trakcie realizacji. Rezydencje w Instytucie nawiązują do uniwersyteckich programów „research in practice" („badanie w praktyce") i służą pogłębieniu procesu twórczego oraz jego rekapitulacji podczas kończącego rezydencję pokazu pracy. Odpowiadając na wyzwania postawione przez praktykę twórczą Jerzego Grotowskiego i utrudnioną przez pandemiczne restrykcje, Instytut proponuje szczególny model rezydencji artystycznych skupionych przede wszystkim na pracy wewnętrznej oraz pracy w procesie. Uczestnicy rezydencji oprócz realizacji swojego projektu będą mogli korzystać z zasobów Czytelni im. Ludwika Flaszena i Archiwum oraz brać udział w wydarzeniach z bieżącego programu Instytutu.

Nabór na rezydencję artystyczną dla indywidualnych twórców jest skierowany do artystów, w tym studentów drugiego stopnia oraz absolwentów szkół teatralnych, uczelni artystycznych i kierunków humanistycznych, m.in. wiedzy o teatrze i kulturoznawstwa, i ma na celu wsparcie proponowanego przez stypendystę projektu artystycznego o charakterze praktycznym lub teoretycznym. Pięciotygodniowy pobyt w siedzibie Instytutu we Wrocławiu obejmie rozwijanie przedstawionego w zgłoszeniu tematu badawczego – zakończonego pokazem pracy lub prezentacją dokumentacji z jej przebiegu, wzięcie udziału w praktyce artystów działających w Instytucie – m.in. Studia Kokyu, Studia Nucleus, Studia Voice In Progress, Szkoły Reny Mireckiej SŁOŃCE i Teatru ZAR, oraz możliwość kwerend w Czytelni im. Ludwika Flaszena. W określonych przypadkach będzie istniała możliwość, by rozwijać swoje projekty pod okiem wybranych specjalistów współpracujących z Instytutem.

W ramach programu wizyt roboczych dla szkół teatralnych, uczelni artystycznych i kierunków humanistycznych Instytut oferuje trwające od pięciu do dziesięciu dni pobyty studentów z pedagogami w swoich siedzibach we Wrocławiu. Będą one obejmować praktyczną pracę aktorską uzupełnioną wykładami i projekcjami filmowymi ze zbiorów archiwalnych Instytutu. Ideą wizyt roboczych jest nie tylko nawiązanie kontaktu, wymiana doświadczeń i metod pracy, wzbogacenie warsztatu aktorskiego i wiedzy, lecz także stworzenie przestrzeni na dialog i zrozumienie, wspólne zadawanie pytań i poszukiwanie odpowiedzi w praktyce. Program jest rezultatem wieloletnich doświadczeń nabywanych przez Instytut Grotowskiego w ramach współpracy z polskimi i zagranicznymi szkołami i instytutami teatralnymi, m.in. RoseBruford College (Londyn), Królewską Akademią Sztuk Dramatycznych (RADA, Londyn), Rasaboxes (Nowy Jork), Królewską Wyższą Szkołą Sztuk Dramatycznych (RESAD, Madryt), Escuela Superior de ArteDramático (Murcia), Instytutem Teatralnym im. Borysa Szczukina (Moskwa) i Akademią Sztuk Teatralnych w Krakowie i jej Filią we Wrocławiu.

Termin zgłoszeń na rezydencje artystyczne dla zespołów teatralnych i indywidualnych twórców upływa 30 maja 2021. Zgłoszenia na wizyty robocze dla szkół przyjmowane są na bieżąco. Chęć zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy przesyłać do koordynatorki programu Magdaleny Mądrej na adres: m.madra@grotowski-institute.pl (tel. +48 693 927 324). Szczegóły na: https://bit.ly/3rlE8js.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego jest członkiem ITI/UNESCO Network for HigherEducation in the Performing Arts (www.iti-worldwide.org/highereducation).

 

Katarzyna Spychała
Materiał Instytutu Grotowskiego
27 marca 2021

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...