Nabór otwarty

3. Konkurs im. Jana Dormana

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłosił nabór do Konkursu im. Jana Dormana. Twórcy teatralni mogą przygotować spektakl dla młodzieży, który wraz z działaniami edukacyjnymi będzie pokazywany w placówkach oświatowych. Do Konkursu im. Jana Dormana mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury. Nabór potrwa do 2 marca.

Celem Konkursu im. Jana Dormana jest podniesienie jakości artystycznej przedstawień w szkołach. Zgłaszane projekty spektakli powinny być przygotowane z myślą o potrzebach uczniów w wieku 10-15 lat. Warto wziąć pod uwagę specyfikę warunków przestrzennych i organizacyjnych placówek oświatowych oraz uważnie zaplanować działania edukacyjne.

Patronem konkursu jest Jan Dorman - wybitny twórca polskiego teatru, reżyser i pedagog, wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że jego eksperymentalna twórczość oraz głęboko podmiotowe traktowanie dziecka jako odbiorcy sztuki będą wytyczały kierunki dalszego rozwoju artystycznego teatru dla dzieci i młodzieży oraz stworzą nową jakość współpracy pomiędzy teatrem i szkołą.

Konkurs jest finansowany z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 2 marca. Szczegóły w Regulaminie III EDYCJI Konkursu im. Jana Dormana, który razem z wzorem wniosku znajduje się na www.dorman.e-teatr.pl

Szczegółowych informacji udziela Joanna Zawadzka, koordynatorka konkursu, tel. +48 22 501 70 20, konkurs.dorman@instytut-teatralny.pl

(-)
Materiał Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego
6 lutego 2018

Książka tygodnia

Czescy ekspresjoniści
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Jindřich Chalupecký

Trailer tygodnia