Nabór tekstów do najnowszego numeru „Performera”

"Teatr dla filozofii – filozofia dla teatru"

Instytut Grotowskiego zaprasza do nadsyłania propozycji artykułów naukowych i esejów do 20 numeru „Performera" – internetowego czasopisma naukowego publikowanego cyklicznie na wortalu Grotowski.net.

„Teatr dla filozofii – filozofia dla teatru" to tytuł prowadzonego w Instytucie Grotowskiego kursu Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań w roku akademickim 2019/2020. Zaproponowany i przygotowany przez Henryka Mazurkiewicza kurs jest próbą spotkania dwóch obszarów ludzkiej aktywności, które są niekiedy, zwłaszcza w dość popularnym – by nie powiedzieć trywialnym – ujęciu, widziane jako zdecydowanie rozłączne. Filozofia to przecież dziś niemal synonim niepraktycznego „teoretyzowania". Od tego odcina się teatr, deklarując dumnie, że żyje praktyką, a jego sednem są „rzemiosło" i „warsztat". Na przestrzeni dziejów filozofii i teatru oba te obszary wielokrotnie spotykały się i na różne sposoby współdziałały: filozofowie myśleli o teatrze i używali terminów teatralnych dla opisania rzeczywistości pozascenicznej, a ludzie teatru podejmowali tematy filozoficzne, czasem wprost odwołując się do konkretnych doktryn i idei. Jednak tym, co wydaje się najciekawsze i może najtrudniejsze do sformułowania, jest koncepcja teatru jako miejsca filozoficznego – nie ilustracji czy reprezentacji jakiejś filozofii i jej tez, ale właśnie miejsca filozofowania, które nie jest możliwe nigdzie indziej.

Instytut zaprasza do nadsyłania propozycji artykułów naukowych i esejów podejmujących próby odpowiedzi na te i podobne pytania oraz interpretujących różnorodne zagadnienia związane z wszelkimi formami spotkań filozofii i teatru. Autorki i autorzy mogą pisać swoje teksty zarówno z perspektywy badań teatralnych, jak i filozofii, a także stosować podejścia inter- i transdyscyplinarne. Na abstrakty czekamy do 15 maja 2020. O wynikach naboru autorki i autorzy nadesłanych propozycji zostaną poinformowani w ciągu 2–3 dni od zakończenia naboru. Propozycje (objętość do 2000 znaków ze spacjami) prosimy przesyłać mailowo na adres: redakcja@performer.art.pl .

Szczegóły dostępne na: https://bit.ly/2VmOvql

(-)
Materiał nadesłany
27 kwietnia 2020

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia