Nagroda główna dla złośnicy

"Poskromienie złośnicy" - reż. Katarzyna Deszcz - Teatr im. Stefana Żeromskiego

"Poskromienie złośnicy" Szekspira w reżyserii Katarzyny Deszcz otrzymało główną nagrodę Złotego Yoricka na Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku. W rywalizacji o to prestiżowe wyróżnienie brało udział 11 spektakli.

Jury osiemnastej edycji ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Inscenizację Dzieł Dramatycznych Williama Szekspira oraz utworów inspirowanych dziełami Williama Szekspira w sezonie artystycznym 2013/2014, postanowiło przyznać nagrodę Złotego Yoricka - Teatrowi imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach za spektakl "Poskromienie złośnicy" w reżyserii Katarzyny Deszcz. Jury uznało, że "jest to spektakl najbardziej konsekwentny stylistycznie, świadomie przenoszący akcenty interpretacyjne i odwracający plany fabularne. Wątek rywalizacji o rękę Bianki jest tu ważniejszy od poskramiania Kasi. Petruchio nie jest szowinistycznym męskim sadystą, tresującym i upokarzającym młodą niezależną kobietę, ale partnerem i przewodnikiem, wtajemniczającym "złośnicę" w arkana absurdu. Uczy Kasię nie uległości, a innego spojrzenia na świat, uczy odporności i drwiny z ludzkich szaleństw, pychy i póz. Kluczowym obrazem dla spektaklu jest dwugłowy koń, zaprzęg miłosny utworzony z ciał Petruchia i Katarzyny, galopujących w dezabilu ku wzajemnej akceptacji. Kolczaści kochankowie uczą się strategii przetrwania w świecie, w którym rządzi pieniądz, interes i koneksje. Petruchio i Kasia obwieszczają co innego: my się na to nie zgadzamy, zostajemy błaznami z wyboru."

W związku z przyznaną nagrodą, sztuka zostanie zaprezentowana w ramach nadchodzącego 18. Festiwalu Szekspirowskiego, który odbędzie się w dniach 27 września - 5 października 2014 w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim oraz na trójmiejskich scenach.

Lid
Echo Dnia
3 lipca 2014

Książka tygodnia

Trailer tygodnia

Film balkonowy
Paweł Łoziński
Czy każdy może być bohaterem filmu? C...