Najnowszy "Performer" już w sieci

szósty numeru pisma naukowego Instytutu Grotowskiego "

Szósty numeru pisma naukowego Instytutu Grotowskiego "Performer" poświęconego jest recepcji twórczości Jerzego Grotowskiego na świecie.

 "Performer" to naukowy periodyk Instytutu Grotowskiego ukazujący się w czerwcu oraz listopadzie. Tematyka podejmowana na łamach pisma obejmuje zagadnienia stanowiące przedmiot zainteresowania Instytutu, a więc przede wszystkim dokonania, biografie, konteksty i tradycje jego patrona oraz osób z nim związanych. W piśmie znaleźć można również artykuły dotyczące działań artystycznych i badawczych, rozciągających się pomiędzy teatrem i innymi odmianami przedstawień kulturowych oraz performatywnymi aspektami życia zbiorowego i indywidualnego. 

W najnowszym numerze o zagranicznej recepcji Grotowskiego piszą m.in. Annamaria Cascetta, Teemu Paavolainen, Celina Sodré, Adela Karsznia, Marcin Jacek Kozłowski. W numerze również: zapis spotkania prezentującego "Teksty zebrane" Jerzego Grotowskiego w Instytucie, rozmowa Ann Halprin z Yvonne Rainer, nowe interpretacje "Kordiana" i "Akropolis".

W szóstym numerze "Performera" chcemy w niewielkim wycinku zmierzyć się z tematem zagranicznej recepcji Grotowskiego, w przekonaniu, że "inne spojrzenie" pozwala na zejście ze zbyt dobrze znanych dróg. Nawet jeśli pokazuje rzeczy dobrze znane, pokazuje je z innej perspektywy i opowiada o nich innym językiem, co sprawia, że możemy je zobaczyć niejako na nowo. Niekiedy może się to wydawać naiwne, niekiedy bywa odkrywcze. Zawsze jednak, jak dowodzi moje własne doświadczenie - pisze Dariusz Kosiński - prowadzić może do kwestionowania tego, co "wiadomo", a co w przypadku Grotowskiego - artysty precyzyjnie zarządzającego własnym wizerunkiem i programującego własną recepcję - w sposób szczególnie silny wpływa na jego postrzeganie i rozumienie.

Redakcja "Performera" stara się więc z jednej strony przedstawić świadectwa recepcji historycznej, a z drugiej - zaprezentować współczesne jej przejawy i przykłady. Te pierwsze są omawiane z perspektywy historycznej (jak w obszernym opracowaniu Adeli Karszni czy w artykule Katarzyny Woźniak), jak i ukazywane jako wciąż żywa inspiracja (teksty Celiny Sodré i Marcina Jacka Kozłowskiego oraz powstałe we współpracy z Marcinem Kozłowskim, filmy Małgorzaty Szyszki o południowoamerykańskich doświadczeniach i kontynuacjach Grotowskiego). Te drugie reprezentują przede wszystkim przekłady i recenzje publikacji proponujących ową perspektywę "innego spojrzenia". W 6 numerze "Performera" opublikowano cieszący się uznaniem we Włoszech esej Annymarii Cascetty o Apocalypsis cum figuris, przekład fragmentu oraz recenzję książki fińskiego teatrologa Teemu Paavolainena wydanej w roku ubiegłym przez prestiżowe wydawnictwo Palgrave Macmillan, a także omówienie książki Magdy Romanskiej, wprowadzającej nowy ton w amerykańską recepcję Grotowskiego (przekład fragmentu tej publikacji ukaże się w kolejnym numerze).

Poza tekstami związanymi z tematem wiodącym, ten numer "Performera" przynosi materiały i opracowania stanowiące zapowiedzi tematów, które zostaną podjęte w przyszłości. Pierwszy z nich to teksty Jerzego Grotowskiego, a oczywistym impulsem dającym nadzieję, na poważne zmierzenie się z tym ogromnym i złożonym zagadnieniem jest publikacja "Tekstów zebranych" Jerzego Grotowskiego. W "Performerze" opublikowano zapis premierowej prezentacji tomu, która odbyła się w Instytucie Grotowskiego 5 kwietnia 2013. Zasygnalizowane zostały także toczące się prace nad przedstawieniami teatralnymi i praktyką dramaturgiczną Grotowskiego, prezentując fragmenty powstających książek Agnieszki Masternak i Dariusza Kosińskiego. 

W 6 numerze "Performerta" kontynuowana jest również publikacja przekładów tekstów źródłowych dotyczących amerykańskiego tańca przygotowanych i opracowanych przez Annę Trzewiczek.

Wydawcą "Performera" jest Instytut Grotowskiego. Zespół redakcyjny: Dariusz Kosiński, Sylwia Fiałkiewicz, Wanda Świątkowska, Anna Sielatycka.

(-)
Materiał Instytutu Grotowskiego
4 lipca 2013

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia