Najpierw Panu Bogu

"Opis obyczajów..." - reż. Mikołaj Grabowski - Krakowski Teatr Scena STU

"Opis obyczajów, czyli jak zwyczajnie wszędzie się miesza złe do dobrego" jest pierwszą częścią cyklu tworzonego na podstawie "Opisu obyczajów za panowania Augusta III" i "Pamiętników czyli historii Polski" księdza Jędrzeja Kitowicza

Cykl ten będzie trwał tak długo, aż wyczerpie się interesujący materiał u autora; warto bowiem dzisiejszemu Polakowi przyjrzeć się epoce saskiej, epoce przedrozbiorowej, w której stanowiliśmy sami o sobie i porównać owe obyczje z dzisieszymi. To nie tylko lekcja historii, ale przede wszystkim próba lekcji mądrości, bo przecież każdy naród jest tym mocny, że wie o sobie wszystko, że tefo co wie nie ukrywa, wynosząc na ołtarz tylko lepszą swoją część.

Spektakl dotyka spraw obrzędowych, próbuje przyjrzeć się niektórym zwyczajom kościelnym i świeckim, w myśl zasady, że najpierw Panu Bogu, a potem Sobie.

Ks. Jędrzej Kitowicz - data urodzenia, pochodzenie nieznane. Uczestniczył w Konfederacji Barskiej, a po jej klęsce wstąpił do zakonu Pijarów w Warszawie. Był proboszczem w Rzeczycy, gdzie zmarł w 1804 roku i został na własną prośbę pochowany w ziemi - dlatego też grób jego jest dziś nie do odnalezienia. "Opis obyczajów" jest plonem wieloletnich zapisków pochodzących z własnych obserwacji lub od wiarygodnych świadków. Zostawia nam Kitowicz dzieło, które jest doskonałym przykładem staropolskiej narracji, pisane soczystym, ale oszczędnym stylem, bogate, a zarazem - przejrzyste, stanowiące fascynujący zapis stanu obyczajowości i kultury materialnej ostatnich dziesięcioleci Pierwszej Rzeczypospolitej, jedyne w swoim rodzaju nie tylko w literaturze polskiej, ale i światowej.

(-)
Materiały Teatru
20 lutego 2010

Książka tygodnia

Pokusa przebaczenia
Oficyna Literacka Noir Sur Blanc
Donna Leon

Trailer tygodnia

700. Krakowski Salon P...
Anna Dymna
W najbliższą niedzielę 23 stycznia, j...