Największym fetyszem... Mózg!

"Muzg" - reż. Tomasz Rodowicz - Teatr Chorea w Łodzi

Studium Teatralne zaprasza dzisiaj, 17 kwietnia o g. 20 na spektakl "Muzg".

Nową wyrocznią, nadzieją i największym fetyszem XXI wieku staje się mózg. Nie mówimy więc już o umyśle, o duszy, świadomości czy JA - tutaj definicje są płynne, wieloznaczne i łatwo podlegają zakwestionowaniu. Mózg jest obiektywnym, półtorakilogramowym, galaretowatym obiektem, który do niedawna stanowił największą tajemnicę ludzkości (nie tylko z perspektywy ewolucji, ale i funkcjonalności, kreatywności, a także nieprzewidywalności i szaleństwa). Nareszcie jesteśmy w stanie tą tajemnicę badać, odkrywać, manipulować nią i zamieniać w przedmiot kultu. Mózg jest przecież twórcą i odtwórcą wszystkiego we wszechświecie co nie jest czystym tworem natury! (Zresztą mózg świetnie już manipuluje samą naturą.)

Rozszyfrowując jego kody dostępu wierzymy, że możemy odkryć prawdę absolutną, niepodważalną - bo mierzalną, równomiernie pofałdowaną i podlegającą weryfikacji i eksperymentom. Spektakl jest próbą zapytania o to, co ludzkie w tym wszystkim. Jest pytaniem o to czy można w takiej perspektywie, na własny użytek, zdefiniować to co międzyludzkie czy ponadludzkie. Czy wszystko da się już zredukować i zapisać w neuronalnych schematach impulsów elektro-chemicznych?

W spektaklu grupa "badaczy", finalizuje wieloetapowy projekt, w którym poddaje własne ciała i umysły ekstremalnym eksperymentom. W końcowym etapie swoich badań definiują osobiste punkty odniesienia i perspektywy, ukazując sprzeciw (i bezradność?) tego co człowiecze, wobec arogancji i bezwzględności nauki i technoideologii.

Bilety w cenie 25 zł normalny i 15 zł ulgowy, można zarezerwować pisząc pod adres

steatralne@gmail.com lub dzwoniąc pod numer 22 8334360.

Występ teatru Chorea odbędzie się w ramach projektu Teatr otwarty sfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy

(-)
Materiał Teatru
17 kwietnia 2014

Książka tygodnia

Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej
Uniwersytet Gdański
Marta Cebera

Trailer tygodnia