Naukowo-Artystyczna Konferencja

„Eurypides-Innowator cz. III – Transitions" – Gardzienice - 10-13 maja 2018

Już za trzy dni zaczyna się w Gardzienicach Międzynarodowy Festiwal / Konferencja poświęcona Eurypidesowi, największemu innowatorowi teatru w całej jego historii. Tematem obecnej konferencji jest "Eurypides - Transitions" (w 2017 r. tematem był "Eurypides - Innowator II Edycja", a w 2016 r. "Eurypides - Innowator I Edycja" ).

Czwartek, 10 maja
20.30 Spektakle Teatru Gardzienice: ELEKTRA i IFIGENIA w Aulidzie (lub IFIGENIA w Taurydzie) wg Eurypidesa, reż. Włodzimierz Staniewski (ok. 40 min. każdy)
oraz
Integracyjne Zgromadzenie prowadzone przez artystów Gardzienic (pieśni, oracje, projekcje multimedialne). Posiłek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Gardzienicach - w Pałacu

Piątek, 11 maja
9.00-10.00 Warsztat prowadzony przez aktorów i muzyków Gardzienic
9.00-10.40 Śniadanie
10.40-18.15 Konferencja:
10.40-11.00 Przemówienia powitalne: Dlaczego Eurypides w Gardzienicach? –
Włodzimierz Staniewski, Dyrektor Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice, wykładowca Kolegium „Artes Liberales", Uniwersytet Warszawski;
Robert Sucharski, Profesor, Dziekan Wydziału „Artes Liberales", Uniwersytet Warszawski
Moderator: Jan Bremmer
11.00-11.30 Między szałem a rozsądkiem: Eurypides a piśmiennictwo medyczne -
Mr. Robin Lane Fox, emerytowany członek New College, Oxford and Reader in Ancient History, Uniwersytet w Oxfordzie
11.30-12.00 Rytuał(y) ofiary w "Bachantkach". W stronę konkluzji - Krzysztof Bielawski, Profesor Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
12.00-12.15 „Bachantki" Eurypidesa: noty programowe do dzisiejszego spektaklu Teatru „Thiasos" – Yana Sistovari, Dyrektor Artystyczny Teatru Thiasos (Londyn)
i honorowy współpracownik Archiwum Inscenizacji Dramatów Greckich i Rzymskich (APGRD), Uniwersytet w Oxfordzie
12.15-12.45 Przerwa na kawę

Moderator: Krzysztof Bielawski
12.45-13.15 Nowe odczytanie „Bachantek" Eurypidesa w przedstawieniach z przełomu XIX i XX w. – Fiona Macintosh, Profesor na Wydziale Filologii Klasycznej i członek St Hilda's College, oraz Dyrektor Archiwum Inscenizacji Dramatów Greckich i Rzymskich (APGRD), Uniwersytet w Oxfordzie
13.15-13.45 Życie i śmierć Adonisa na scenie antycznej Grecji i Rzymu – Aleksandra Klęczar, Doktor w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
13.45-14.15 Ponad radością i bólem: Dionizos w tragediach Nicosa Kazantzakisa – Małgorzata Borowska, Profesor na Wydziale „Artes Liberales", Uniwersytet Warszawski

14.30-16.00 Obiad

Moderator: Włodzimierz Staniewski
16-30-17.00 Jak ludzie kończą (jakimi są pozostawiani) w tragediach Eurypidesa –
Oliver Taplin, Emerytowany Profesor - Magdalen College, Uniwersytet w Oxfordzie

Moderator: David Wiles
17.00-18.15 PANEL Eurypides i emocje

Mówcy otrzymują po 5 minut na przedstawienie swego stanowiska w tytułowej kwestii po czym przewidziana jest dyskusja.

20:30 Spektakl Teatru Thiasos - „Bachantki" wg Eurypidesa, reż. Yana Sistovari i MJ Coldiron
(105 min.)
22.00 – Kolacja przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Gardzienicach, Klub wieczorny

Sobota, 12 maja
9.00-10.00 Warsztat: Praca z grecko-rzymskim hełmem z maską i jego wpływ na techniki performatywne (użycie głosu, rodzaje fizycznej ekspresji i kreacji) - MJ Coldiron, Doktor na World Performance, E15 Acting School, University of Essex i Associate Director, Thiasos Theatre Company

9.00-10.45 Śniadanie
11.00-18.15 Konferencja

Moderator: Oliver Taplin
11.00-11.30 One, w każdym razie, przetrwały. Medea, Hekabe i Helena Eurypidesa –
Rush Rehm, Profesor Wydziału Drama and Classics na Uniwersytecie Stanforda
i Dyrektor Artystyczny Stanford Repertory Theater (Kalifornia, USA)
11.30-12.00 Genderowe rekontekstualizacje postaci Eurypidesa na współczesnej scenie –
Małgorzata Budzowska, Doktor w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego
12.00- 12.30 Eurypides i kobieca retoryka – David Wiles, Emerytowany Profesor Dramatu, University of Exeter, Wielka Brytania

12.30-13.00 Przerwa na kawę

Moderator: Rush Rehm
13.00-13.30 Ryty przejścia w „Alkestis" Eurypidesa – Jan Bremmer, Profesor Studiów Religijnych i Teologii, University of Groningen (Holandia)
13.30-14.00 Śmierć w tragikomedii. „Alkestis" Eurypidesa – Jadwiga Czerwińska, Profesor, Zakład Italianistyki, Katedra Filologii Romańskiej, Uniwersytet Łódzki
14.00-14.30 Ślady antycznogreckiego wesela oraz wpływy Eurypidesa w „Weselu" Wyspiańskiego - Włodzimierz Staniewski, Dyrektor Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice, wykładowca Kolegium „Artes Liberales", Uniwersytet Warszawski

14.30-16.00 Obiad

Moderator: Aleksandra Klęczar
16.30-17.00 Met e... Euripidesa; fragment 'Met emoi' jako mit założycielski muzyki współczesnej - Jan Lech, Pracownia Ekologii Teatru na Wydziale „Artes Liberales", Uniwersytetu Warszawskiego

Moderator: Fiona Macintosh
17.00-18.30 PANEL: Eurypides a sprawa Gender: Jak ewoluowało myślenie o Eurypidesie
i o kwestiach gender w ciągu ostatnich 20 lat?

Mówcy otrzymują po 5 minut na przedstawienie swego stanowiska w tytułowej kwestii po czym przewidziana jest dyskusja.
20:30 Spektakl Teatru Gardzienice – „Wesele", reż. Włodzimierz Staniewski (60 min.)
22.00 – Kolacja przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Gardzienicach, Klub wieczorny

Niedziela, 13 maja

9.00-10.45 Śniadanie
11:30-13.00 Finalny panel dyskusyjny - podsumowanie Konferencji

Projekt realizowany we współpracy z Thiasos Theatre Company z Londynu i Wydziałem „Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego.

(Eng.)

Michalina Hanzel
Materiał organizatora
9 maja 2018

Książka tygodnia

Banksy
Wydawnictwo ARKADY
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia