Nie bój się chcieć...

Warszawski Festiwal Kultury bez Barier Nie bój się chcieć

W tym roku, w dniach 29.09–15.10, pod takim właśnie hasłem odbędzie się Warszawski Festiwalu Kultury Bez Barier, którego ideą jest zniesienie wszelkich przeszkód uniemożliwiających wielu osobom swobodny dostęp do wydarzeń, miejsc i tekstów kultury.

Tegoroczne hasło Festiwalu Nie bój się chcieć odzwierciedla jego założenia i cele – by ci, którzy kulturę tworzą, chcieli ją kierować do jak największej liczby odbiorców, bez względu na ich ograniczenia, a ci, do których ta oferta jest adresowana – nie bali się chcieć z niej korzystać. Instytucje kultury – kina, teatry, galerie, muzea oraz wszystkie inne miejsca festiwalowych wydarzeń przygotowały wartościową i bogatą ofertę artystyczną – odpowiednio dostosowanych pokazów filmowych, spektakli, wystaw, warsztatów.

Zrealizowane dotychczas 4 edycje wydarzenia (jeszcze pod nazwą Warszawski Tydzień Kultury Bez Barier) pokazały, że jest to inicjatywa przyjęta z wielkim zainteresowaniem zarówno instytucji, których z roku na rok przybywa, jak i samych uczestników. Wystarczy spojrzeć na wyniki: w 2013 roku, kiedy miał miejsce pierwszy WTKBB w 20 instytucjach odbyło się 51 wydarzeń, rok później było ich już 90 w 45 instytucjach, rok 2015 i 2016 – to kolejne fantastyczne wyniki – ponad 150 wydarzeń w blisko 100 instytucjach – i już nie tylko warszawskich, ale także w kilkunastu innych miastach w całej Polsce! W ciągu 4 lat udało nam się zgromadzić na imprezach, wystawach, spektaklach i warsztatach udostępnianych w ramach WTKBB ponad 5000 uczestników! WFKBB to już rozpoznawalna marka – potrzebna i ważna na mapie wydarzeń kulturalnych – tak w Warszawie, jak i poza nią.

Przed nami piąta edycja wydarzenia – jubileuszowa. Zmieniamy jego nazwę – na Warszawski Festiwal Kultury Bez Barier, a także czas trwania – festiwalowe wydarzenia zaplanowane są w dłuższym okresie – od 29 września do 15 października. Festiwal ma też wyjątkowego partnera – jest nim Disney Polska. Wspólne, niezwykle satysfakcjonujące działania Fundacji Kultury bez Barier z Disney Polska na rzecz udostępnienia filmów dla dzieci stały się inspiracją do tego, by hasłem przewodnim tegorocznego Festiwalu stał się tytuł najważniejszej piosenki z produkcji Walt Disney Animation Studios „Zwierzogród". Motto V WFKBB brzmi więc Nie bój się chcieć. Oprócz niezwykle pozytywnego przesłania wpisanego w te słowa, nie bez znaczenia przy wyborze był również fakt, iż „Zwierzogród" jest pierwszą animacją Disneya pokazaną dzieciom niewidomym i głuchym w wersji z audiodeskrypcją, napisami dla niesłyszących i tłumaczeniem na Polski Język Migowy.

Zmiana nazwy i nowe hasło wiążą się również z odświeżeniem identyfikacji wizualnej Festiwalu, który ma teraz nowe logo i nowoczesną, funkcjonalną stronę internetową (www.wfkbb.pl).

Warszawski Festiwal Kultury bez Barier Nie bój się chcieć 29.09–15.10
Dostępność Festiwalu to: • Dostęp do informacji – dostępna strona www zgodna ze standardem WCAG 2.0, dostępne materiały promocyjne • Dostępne zaproszenia – w edytowalnych dokumentach, wideozaproszenia w Polskim Języku Migowym (PJM), zaproszenia w łatwym tekście • Komunikacja – zapewniamy kontakt z organizatorami w dostępnej dla poszczególnych grup odbiorców formie, m.in. z widzami Głuchymi kontaktujemy się mailowo oraz przez SMSy. • Doświadczony i przeszkolony zespół – Festiwal tworzą eksperci ds. dostępności, osoby z niepełnosprawnościami, koordynatorzy dostępności w poszczególnych instytucjach oraz przeszkoleni z obsługi widzów z różnymi niepełnosprawnościami wolontariusze • Asystent-wolontariusz – zapewniamy naszym widzom z niepełnosprawnością wzroku asystentów- -wolontariuszy • Dostępność ekonomiczna wydarzeń – większość wydarzeń jest bezpłatna albo bilety są w specjalnej festiwalowej cenie • Dostępność wydarzeń – w zależności od grupy docelowej zapewniamy audiodeskrypcję, materiały dotykowe, napisy dla niesłyszących, tłumaczenie na Polski Język Migowy, pętlę indukcyjną oraz materiały w łatwym tekście.

Kultura jest obszarem wolnym od wykluczeń, stereotypów, kalek myślowych i lęków, których źródłem zwykle jest niewiedza. Kultura ma nas łączyć, być przestrzenią spotkania – mówi Anna Żórawska z Fundacji Kultury Bez Barier. – Chcemy, by ci, którzy kulturę tworzą chcieli ją kierować do jak największej liczby odbiorców, bez względu na ich ograniczenia, a ci, do których ta oferta jest adresowana – nie bali się chcieć z niej korzystać. Podejmując każdego dnia wysiłki na rzecz równego dla wszystkich dostępu do kultury, Fundacja Kultury bez Barier stara się nie tylko o zrozumienie ze strony ludzi instytucji kultury czy pełnosprawnej i bogatszej części społeczeństwa. Stara się także aktywizować osoby z niepełnosprawnością czy żyjące w ubóstwie, namawia je do przełamania wewnętrznych barier, do nabrania odwagi i chęci na marzenia. V Warszawski Festiwal Kultury Bez Barier będzie, podobnie, jak działo się to w poprzednich edycjach, wydarzeniem integrującym polskie społeczeństwo i uwrażliwiającym na potrzeby osób wykluczanych ze zwykłej codzienności życia społeczno-kulturalnego.

Warszawski Festiwal Kultury Bez Barier organizują: Fundacja Kultury Bez Barier, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, TR Warszawa, Bemowskie Centrum Kultury i Disney Polska. Rzecznik Praw Obywatelskich, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej objęli Festiwal patronatem honorowym.

(-)
Materiał organizatora
13 września 2017

Książka tygodnia

Macbeth
Wydawnictwo Dolnośląskie
Jo Nesbø

Trailer tygodnia

9. Międzynarodowy Fest...