Nie/obecne w Bydgoszczy

18. Festiwal Prapremier Nie/obecne

Nie/obecne – hasło tegorocznej edycji Festiwalu Prapremiery każe pytać o intelektualne i krytyczne wyzwania stojące przed nowoczesnym teatrem.

Dlatego w trzydziestą rocznicę zmiany ustroju, chcielibyśmy poprzez edium teatru przyjrzeć się tematom, figurom, praktykom i emocjom, które są nieobecne lub słabo obecne w demokratycznej przestrzeni publicznej.

Interesują nas także głosy tych grup, które po latach marginalnej obecności w życiu publicznym i dyskursie medialnym, w ostatnim czasie za sprawą przemian świadomości społecznej i dzięki sile własnej politycznej aktywności, zaczęły być mocno słyszalne. Jedne z najbardziej wyrazistych przykładów takich działań to sejmowy protest osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz paraliżujący polskie szkoły strajk nauczycieli. Celem obu protestów była walka o godne warunki życia.

Chcemy pytać o to, czy teatr może pomóc we wzmacnianiu wyrazistości głosów oburzenia oraz czy jest w stanie stworzyć przestrzeń, w której zostaną one na serio wysłuchane i przedyskutowane. Pragniemy przez to sprawdzić, czy teatr jest gotowy włączyć się w budowanie struktur demokratycznego społeczeństwa i czy potrafi stawać się instytucją prawdziwie publiczną a więc forum ścierania się różnorodnych racji, poglądów, potrzeb i ich interpretacji, ale także miejscem jednoczenia się różnych grup w celu sprawdzenia swojej liczebności i siły.

Aleksandra Rzęska
Materiał organizatora
24 sierpnia 2019

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia