Nie tylko o Wielkiej Reformie Teatru

"Performer" - "Pytania o reformę"

Ukazał się siódmy numeru internetowego pisma naukowego Instytutu Grotowskiego "Performer" zatytułowany "Pytania o reformę. Pytania o teatr".

"Performer" to naukowy periodyk Instytutu im. Jerzego Grotowskiego ukazujący się w czerwcu oraz w listopadzie na wortalu grotowski.net. Tematyka podejmowana na łamach pisma obejmuje zagadnienia stanowiące przedmiot zainteresowania Instytutu, a więc przede wszystkim dokonania, biografie, konteksty i tradycje jego patrona oraz osób z nim współpracujących i związanych, a także rozległe pole działań artystycznych i badawczych, rozciągających się pomiędzy teatrem i innymi odmianami przedstawień kulturowych oraz performatywnymi aspektami życia zbiorowego i indywidualnego.

W numerze m.in.: Łeś Kurbas, Emil František Burian, wystąpienia uczestników konferencji podsumowującej kurs wiodący OUP "Wielka? Reforma? Teatru?", Przemysław Łoś o parateatrze i Teatrze Źródeł, Bartosz Frąckowiak: "Performatywna genealogia Grotowskiego", Marta Kufel o najnowszej książce Grzegorza Niziołka.

Siódmy numer "Performera" w większej części poświęcony jest zagadnieniom związanym z pytaniami o Reformę, a także szerzej - z będącymi ich kontynuacją pytaniami o teatr i to, co stało się z nim w XX wieku i jak jawi się na początku XXI stulecia. W "Performerze" opublikowano nie tylko materiały z sesji kończącej ubiegłoroczny projekt Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań, ale zaproponowano też poszerzenie konceptu Wielkiej Reformy o jej specyficzne realizacje i warianty tworzące ważne elementy historii teatru krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wpływ oraz znaczenie propozycji i eksperymentów Wielkiej Reformy w Polsce, Rosji, na Ukrainie, w Czechach był o wiele większy i trwalszy niż na Zachodzie. Nie ulega wątpliwości, że także w Polsce te zjawiska nie są wystarczająco dobrze znane. Z tego względu w siódmym numerze "Performera" autorzy przypominają dwóch największych twórców awangardy teatralnej sąsiednich krajów: Łesia Kurbasa i Emila Buriana. W gronie tym nie zabraknie też Juliusza Osterwy i Jerzego Grotowskiego, którego zagraniczne sukcesy w znacznej mierze przyczyniły się do zwrócenia uwagi na tradycję, z której się wywodził.

Wśród materiałów poświęconych patronowi Instytutu znaczną część stanowią teksty źródłowe i opracowania dopełniające temat recepcji zagranicznej jego dokonań, zagadnienie wiodące w numerze poprzednim.

Osobne miejsce w nowym numerze zajmuje rozmowa Kariny Janik z Przemysławem Łosiem na temat jego udziału w działaniach parateatralnych i przedsięwzięciach z okresu Teatru Źródeł. Komentarze Przemysława Łosia stanowią dopełnienie pytań o Wielką Reformę i teatr, wskazując na przekraczające je perspektywy, które otwierała i za którymi podążała praktyka Grotowskiego i jego współpracowników.

Odzew na pytania o Reformę i teatr okazał się zaskakująco duży, dlatego kurs w sezonie 2013/2014 będzie rozwinięciem inspiracji płynących z projektu ubiegłorocznego. Jego swoistym domknięciem była międzynarodowa konferencja "Praktyki teatralne Wsiewołoda Meyerholda", która odbyła się w Instytucie Grotowskiego w październiku tego roku, zaś rozwinięciem części pytań - kolejny projekt Otwartego Uniwersytetu zatytułowany "Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem", który rozpocznie się 29 listopada 2013 roku.

http://www.grotowski.net/performer/performer-7

(-)
Materiał Instytutu Grotowskiego
28 listopada 2013

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...