Nie wszystko do „Śmieci"

„Śmieci" - reż. Michał Janicki - Teatr Kameralny w Szczecinie

Wczoraj, dnia 28.10.2013 w Studiu Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Szczecinie odbyła się premiera niecodziennego spektaklu Teatru Kameralnego. Niewiele jest okazji, kiedy widzowie mają możliwość przyglądać się jak i współtworzyć słuchowisko radiowe. Ze słuchowiska zrobiło się równie fantastyczne widowisko, ponieważ oświetlenie oraz efekty wizualne były spektakularne. Te elementy w połączeniu z wagą tematu słuchowiska - ekologią, dały możliwość uczestniczenia w wydarzeniu, które na długo wpisze się w pamięć uczestników.

Ekologia jest tematem bardzo obszernym, aktualnym i bieżąco niezwykle istotnym. Niemniej jednak nie wszystkie aspekty ekologii  poruszane są w ogólno pojętej edukacji proekologicznej.

Autorka spektaklu Patrycja Fessard stara się uczulić nas na oczywisty problem marnotrawstwa i hedonistycznego materializmu. Społeczeństwo, które aktualnie chce mieć w posiadaniu o wiele więcej niż jest w stanie wykorzystać, swoją bezmyślnością i zachłannością przyczynia się do bardzo szybkiego przyrostu odpadów, mającego ogromny wpływ na środowisko, w którym żyjemy i środowisko, w którym dorastać będą kolejne pokolenia.

Nie był to jednak jedyny przekaz słuchowiska. Tytuł „Śmieci" jest metaforą o odrzuceniu przez społeczeństwa ludzi bezużytecznych, nieprodukujących dóbr materialnych i nienapędzających wartości giełdowych. Na wysypisku, strefie przedmiotów bezużytecznych pojawiła się pewnego dnia młoda poetka, której postać zagrała Dorota Chrulska, poszukująca swoich nigdy niezaakceptowanych przez wydawców wierszy. To co pozornie niedocenione i bezużyteczne trafia na wysypisko, ale nie wszystko na nim przepada niewykorzystane. Użyteczność przedmiotom przywraca, a czasami również nadaje Pani Aniela (Olga Adamska). Pozornie zwykła staruszka buszująca wśród stert śmieci, a w rzeczywistości pełna pasji wolontariuszka pracująca na wysypisku wraz z Panem Ziutkiem (Michał Przybyszewski) emerytowanym inżynierem.

Pani Aniela i Pan Ziutek ludzie o dobrym sercu i otwartych umysłach znaleźli wartość w wierszach młodej, melancholijnej poetki. Uszanowali jej talent i pracę, urok i głębię wierszy, które pisała, mimo tego, że żaden wydawca nie potrafił dostrzec w nich nic użytecznego.

Spotkanie Pani Anieli z młodą poetką owocuje refleksją na temat tego jak często niedostrzeżone talenty, umiejętności i zdolności lądują w otchłani bezużyteczności. Jak często są między nami ludzie, którzy mogliby więcej gdyby tylko dostali taką szansę.
Słuchowisko zostało wzbogacone o wizualizacje stworzone przez Panią Katarzynę Pawłowską, które idealnie wpasowywały się w treść przypowiastki.

Publiczność miała okazję nie tylko zobaczyć jak wygląda nagrywanie słuchowiska, ale również aktywnie uczestniczyć w jego realizacji. Odgłosy ptaków oraz skandowane proekologiczne hasła to zasługa wiernej publiczności, wśród której znalazło się dużo młodych ludzi, uczniów oraz stałych wielbicieli twórczości reżysera i aktora: Michała Janickiego.

W sztukę zaangażowani byli artyści z Polski – aktorzy Teatru Polskiego, ale również artyści z Francji. Muzykę skomponował Jean-Marc Fessard wybitny francuski wirtuoz klarnetu.

Na zakończenie możemy posłuchać pięknej ballady w języku francuskim oraz utworu w języku polskim z pełnym wdzięku francuskim akcentem w wykonaniu niezwykle zdolnego, francuskiego aktora, muzyka i reżysera Gilles'a Pugibet'a. W słuchowisku wśród głębokich refleksji nie zabrakło żartu i wesołych momentów. Cała aranżacja jest interesująca i bardzo dopracowana.

„Myśleć globalnie, działać lokalnie" to hasło przewodnie przedstawienia. Pojęcie ekologii, cała jej idea nie powinna ograniczać się jedynie do ochrony środowiska. Działania proekologiczne powinny uczyć nas prawidłowego modelu życia, abyśmy żyjąc pozwalali w przyszłości żyć innym w takich samych lub lepszych warunkach środowiskowych, ale powinny również uczyć nas dostrzegać użyteczność ludzi. Szanować i dostrzegać wartości nawet tam, gdzie wiążą się one nie tylko z korzyścią materialną. Duchowość, empatia i świadomość są cechami, które pozwoliłyby na poprawę życia we wszystkich jego aspektach. Pozwoliłyby dostrzec zalety życia w duchu ekologii, ale również dostrzec zalety i wartość w każdej żyjącej istocie.

Ekologia jest problemem międzynarodowym i wielopokoleniowym. Zamysł wyreżyserowania sztuki w taki sposób – w formie radiowego słuchowiska, z wielopokoleniową, międzynarodową obsadą  jest bardzo trafiony i w sposób przyjemny dla oka i ucha dociera z właściwym przekazem do świadomości publiczności.

Magdalena Mickowska
Dziennik Teatralny Szczecin
3 listopada 2013

Książka tygodnia

Aurora 2023. Sztuki finałowe/final list
Miejski Dom Kultury i Teatr Polski w Bydgoszczy
pod redakcją Davita Gabuni, Julii Holewińskiej, Agnieszki Lubomiry Piotrowskiej

Trailer tygodnia