Niemiecka monografia Stanisława Moniuszki

„Stanisław Moniuszko i jego muzyka" - aut. Rüdiger Ritter - Wydawnictwo Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Teatrem Wielkim – Operą Narodową ukazała się polska wersja książki Rüdigera Rittera Musik für die Nation. Der Komponist Stanislaw Moniuszko (1819-1872) in der polnischen Nationalbewegung des 19. Jahrhunderts opartej na rozprawie doktorskiej autora obronionej na uniwersytecie w Kolonii w 2001 r.

Autorkami polskiego przekładu są Beata Kornatowska i Izabela Sellmer. Ta długo wyczekiwana pozycja jest ważnym i ciekawym projektem jubileuszowym kończącego się Roku Stanisława Moniuszki pozwalającym w znacznym stopniu uzupełnić lukę w polskiej literaturze naukowej poświęconej twórcy Halki, a także spojrzeć na twórczość Moniuszki „z perspektywy życzliwego i dociekliwego 'innego'" – jak autora określiła we wstępie do polskiego wydania prof. dr hab. Elżbieta Nowicka.

Rüdiger Ritter, Dr. phil., historyk, muzykolog i kurator wystaw; autor publikacji na temat kultury i muzyki Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej; wykładowca na Uniwersytecie Bremeńskim; zastepca dyrektora Muzeum lat 50. w Bremenhaven; organista i dyrygent chóru w kościele St. Dionys, Bremenhaven. Rüdiger Ritter jest autorem dwóch książek poświęconych osobie i twórczości Stanisława Moniuszki, Musik für die Nation. Der Komponist Stanislaw Moniuszko (1819-1872) in der polnischen Nationalbewegung des 19. Jahrhunderts (2005) oraz Der Tröster der Nation Stanisław Moniuszko und seine Musik (2019).

Od czasu wydania monografii Stanisława Moniuszki pióra Witolda Rudzińskiego minęło kilkadziesiąt lat, a jednak nie doczekaliśmy się w kraju nowego opracowania dotyczącego życia i twórczości ojca naszej opery narodowej.

Książka niemieckiego badacza zawiera liczne przykłady nutowe, ilustracje oraz obszerną bibliografię i indeksy nazwisk i haseł. Miejmy nadzieję, że ta wyśmienita publikacja da przykład i zainspiruje innych zagranicznych autorów do dalszej popularyzacji w świecie jakże przecież bogatej naszej skarbnicy kulturalnej.
"Niemiecka monografia Stanisława Moniuszki"
Michał F. Runowski, Ruch Muzyczny nr 8/2009

Spotkanie z autorem w dniu 10 grudnia 2019 r, o godz. 18.00 w Salach Redutowych im. Fryderyka Chopina Teatru Wielkiego – Opery Narodowej poprowadzi Agata Kwiecińska, muzykolog, dziennikarka Programu 2 Polskiego Radia.

Adam Kozal
Teatr Wielki - Opera Narodowa
5 grudnia 2019

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia

Ballady i romanse
Gabriel Gietzky
Cóż może być bardziej romantycznego, ...