Nieznana wersja "Halki"

"Halka" - aut. Stanisław Moniuszko - wyd. Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte - tom 1-4.

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk i Stowarzyszenie Liber Pro Arte opublikowały partyturę orkiestrową "Halki" Stanisława Moniuszki w nieznanej dotąd, oryginalnej wersji.

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk i Stowarzyszenie Liber Pro Arte mają zaszczyt zaprezentować faksymilową  edycję unikatowego, lwowskiego egzemplarza pierwodruku partytury orkiestrowej opery "Halka" Stanisława Moniuszki z 1861 roku, poprzedzoną wstępem oraz opatrzoną komentarzami w języku polskim i angielskim. Publikację zdobią reprodukcje starych rycin i fotografii pochodzących ze zbiorów Biblioteki Instytutu Sztuki PAN.

Pierwodruk zawiera autoryzowany przez Moniuszkę przekaz czteroaktowej, „warszawskiej" wersji dzieła. Egzemplarz reprodukowany w ramach niniejszej edycji to „biały kruk", należący niegdyś do zbiorów Biblioteki Teatru Lwowskiego, przechowywany obecnie w Bibliotece Materiałów Orkiestrowych Polskiego Wydawnictwa Muzycznego S.A.

Ponad 150 lat temu firma wydawnicza Gustawa Gebethnera i Roberta Wolffa zleciła warszawskiemu zakładowi litograficznemu J.V. Fleck & Co. powielenie partytury orkiestrowej "Halki" Stanisława Moniuszki. Metoda tzw. Umdrucku, którą się w tym celu posłużono, pozwoliła na otrzymanie niewielkiej liczby egzemplarzy. Spośród nich tylko jeden dotrwał do naszych czasów w kompletnej postaci.

Wydanie partytury "Halki" przypieczętowało ogromny sukces, jaki w 1858 r. przyniosła kompozytorowi warszawska premiera. To ambitne przedsięwzięcie edytorskie było zarazem ważnym wydarzeniem w dziejach polskiego drukarstwa muzycznego. Po raz pierwszy oto opublikowano u nas własnymi siłami pełną partyturę operową. Na następne tego typu przedsięwzięcie trzeba było czekać blisko ćwierć wieku.

Wydanie faksymilowe opery "Halka" Stanisława Moniuszki. Wstęp i komentarze: Grzegorz Zieziula. Partytura orkiestrowa (Warszawa 1861). T. 1–4. Warszawa 2012, IS PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte (= Monumenta Musicae in Polonia, red. Barbara Przybyszewska-Jarmińska).

 

(-)
Materiał Wydawnictwa
14 marca 2013
Książki
Halka tom 1-4

Książka tygodnia

Alef
Państwowy Instytut Wydawniczy
Jorge Luis Borges

Trailer tygodnia